Suoraan sisältöön

Liikennejärjestelyt

Yleistä

Maankäyttösuunnitelmien liikenneselvitykset käsittelee kaupunkirakennelautakunta. Lautakunta myös hyväksyy katusuunnitelmat. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta päättää katupäällikkö.

Liikenteen ohjaamisessa käytetään liikennemerkkejä, tiemerkintöjä, liikennevaloja ja muita ohjauslaitteita. Niiden käyttö perustuu tieliikennelainsäädäntöön ja tiehallinnon ohjeisiin.

Liikennemerkit (Liikennevirasto)

Liikenteen rauhoittamiseen käytetään liikennemerkkien lisäksi rakenteellisia ratkaisuja (esim. kiertoliittymiä, hidastetöyssyjä ja ajoradan sivuttaissiirtymiä jne). Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt vuonna 2010 hidastetöyssyjen käytön periaatteista (pdf).

Asukkaiden mielipiteitä liikenteen rauhoittamiskeinoista selvitettiin kyselytutkimuksella vuonna 2004, kyselyn raportti (pdf).

Kävelykadun käytöstä on oma sivunsa, jossa kerrotaan liikkumisesta ja sen käytöstä muuhun tarkoitukseen.

Liikennelaskennat

Autojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määriä lasketaan joko liikenteen yleisen kehityksen seuraamiseksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Hidastealoitteen tutkiminen aloitetaan useimmiten liikennelaskennalla ja nopeusmittauksilla.

Liikennevalojen silmukoita hyödynnetään liikennelaskennassa ja silmukkalaskentaa kehitetään myös polkupyörien laskentaa varten.

Jalankulkulaskenta 2007 (pdf)

Polkupyörälaskenta 2007 (pdf)

Kevyen liikenteen laskenta Jyväskylässä 2007 -raportti (pdf)

Autokannan kehitys (pdf)

Autoliikenteen määrät pääkatuverkolla 2009 (png)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta