Suoraan sisältöön

Liikenneturvallisuus

Jyväskylässä liikenneturvallisuustyötä kehitetään liikenneturvallisuusryhmässä, johon kuuluu kaupungin eri hallintokuntien sekä Poliisin, Pelastustoimen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja Jyväskylän pyöräilyseuran JYPS:in edustajat.

Jyväskylän kaupunki on mukana keväällä 2014 käynnistyneessä Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija hankkeessa. Toimijatyön tarkoituksena on löytää verkostot liikennekasvatustyöhön, tapahtumajärjestelyihin, koulutuksiin ja tiedotuksiin. Tavoitteena on myös lisätä kuntien liikenneturvallisuustietoisuutta, tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä auttaa liikenneturvallisuustyön sisällyttämistä hallintokuntien jokapäiväiseen toimintaan.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Uuden Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui kesäkuussa 2010. Suunnitelmassa yhdistettiin ja päivitettiin entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja vanhan Jyväskylän kaupungin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä suunniteltiin Korpilahden alueen parantamistoimenpiteet.

Liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 (pdf)

Liikenneonnettomuudet

Jyväskylän kaupunki ylläpitää liikenneonnettomuusrekisteriä poliisilta saaduista onnettomuustiedoista. Liikenneonnettomuuksien kehittymistä kaupungissa seurataan Tilastokeskukselta saatavista henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määristä.

Liikenneturvallisuusaloitteet

Esitykset liikenneturvallisuuskohteiksi voi lähettää Palvelupiste Hannikaiseen tai Jyväskylän palautepalvelun kautta.

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla. Poliisin www-sivuilta löytyy myös sakkolaskuri.

Linkkejä

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 • Sivun alkuunTietoja sivustosta