Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » Alvar Aallon tie, Jäniskuja, Jänistie, Metsopolku ja Seppäsenkuja

Alvar Aallon tien, Jäniskujan, Jänistien, Metsopolun ja Seppäsenkujan katusuunnitelmat

Suunnittelukohde sijaitsee Muuratsalon kaupunginosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Liikenne- ja viheralueet –yksikkö on laatinut sorapintaisten katujen saneeraussuunnitelmat Alvar Aallon tielle, Jäniskujalle, Jänistielle, Metsopolulle ja Seppäsenkujalle. Katujen rakenteita uusitaan, kuivatusta parannetaan ja kadut asfaltoidaan. Nykyiset ilmajohdot muutetaan maakaapeliksi ja samalla katuvalaistusta uusitaan. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia rakenteita katurakenteen vaatimalta leveydeltä.

Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty viidessä eri osassa vuosina 1957-1991.Suunniteltavien katujen asemakaavan mukaiset katualueen leveydet ovat 10-15 metriä.

Alvar Aallon tien, Jänistien, Metsopolun ja Seppäsenkujan päällystetty leveys on 4,5 metriä, Jäniskujan leveys on 4,0 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Investointiohjelmassa on varattu 340 000 euron määräraha vuodelle 2017 Alvar Aallon tien saneeraamiseksi. Saneeraus on tarkoitus toteuttaa kesä-lokakuun aikana. Muiden katujen saneerausaikataulua ei ole päätetty. Jyväskylän Energia Oy saneeraa Alvar Aallon tien vesihuoltolinjoja ennen katusaneeraustöitä.

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18.4.–2.5.2017 väliseksi ajaksi. Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 2.5.2017 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Alvar Aallon tie pituusleikkaus (pdf)

Jäniskuja pituusleikkaus (pdf)

Jänistie pituusleikkaus (pdf)

Metsopolku pituusleikkaus (pdf)

Seppäsenkuja pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta