Suoraan sisältöön

Asukaspysäköinti

Jyväskylässä on kahdella alueella käytössä asukaspysäköintilupajärjestelmä. Asukaspysäköintiluvan piiriin kuuluvat henkilöt/yritykset voivat lunastaa pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään tunnuksen mukaisella asukaspysäköintialueella pysäköintirajoituksesta huolimatta. Lupa on ajoneuvokohtainen ja se annetaan vain henkilö- ja pakettiautoa varten.

Pysäköitäessä lupa on asetettava tuulilasin sisäpuolelle siten, että teksti on helposti luettavissa. Jos lupa ei ole näkyvissä, tästä seuraa pysäköintivirhemaksu. Sitä ei peruta, vaikka luvan käy jälkeenpäin esittämässä pysäköinninvalvojalle.

Asukaspysäköintiluvan voi ostaa Jyväs-Parkki Oy:n palvelupisteestä, Väinönkatu 8/ P-Asema, puhelin 020 743 6830.

Luvan ehdot

Asukaspysäköintiluvan hinta asukkaille on 120 euroa/vuosi, 70 euroa/6kk ja yrityksille 370 euroa/vuosi, 200 euroa/6 kk ja asukaspysäköinti luvan ehdot ovat seuraavat:

 • luvan voi ostaa kerrallaan joko vuodeksi tai puoleksi vuodeksi
 • luvan voimassaolo alkaa ostopäivästä
 • asukaspysäköintiluvan saa vain alueella asuva henkilö tai alueella toimiva yritys tai yhteisö tai niiden työntekijä
 • luvan saajan on oltava auton omistaja tai haltija
 • yhteen lupaan voi merkitä yksityishenkilölle kaksi rekisteritunnusta ja yritykselle tai yhteisölle kolme rekisteritunnusta. Usein vaihtuvan työsuhdeauton lupaan merkitään rekisteritunnuksen kohdalle XXXX. Kyseiset ajoneuvot eivät voi olla pysäköitynä yhtä aikaa asukaspysäköintiehdoilla.
 • asuntoa kohti myönnetään vain yksi lupa ja yritystä tai yhteisöä kohti viisi lupaa
 • Kaupunkirakennepalvelut/Liikenne- ja viheralueet vastuualue voi harkita luvan myöntämistä myös alueen ulkopuolella asuvalle
 • Jyväs-Parkki Oy hoitaa lupien myynnin ja tulot jäävät yhtiölle
 • asukaspysäköintiluvalla saa pysäköidä vain yhdellä alueella
 • luvan hintaa ei missään vaiheessa hyvitetä, mikäli tarve luvalle päättyy ennen kauden loppumista
 • lupa tulee asettaa auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on vaivatta kokonaan luettavissa ulkoapäin
 • mikäli lupaan tehdään kesken lupakauden muutoksia, on vanha lupa oltava aina mukana ja muutoksista peritään 10 euroa lisämaksua

Asukaspysäköinti keskustan pohjoispuolisella alueella (alue A)

Keskustan pohjoispuolisella alueella (alueen A kartta, pdf) asukaspysäköintiluvan voi ostaa alueen asukas sekä alueella sijaitseva yritys tai yhteisö ja niiden työntekijä. Ostajan tulee esittää voimassa oleva ajokortti ja omistamansa ajoneuvon rekisteriote sekä todistaa, että hän asuu tai että yritys/yhteisö sijaitsee alueella A ja että hän on kyseisen yrityksen palveluksessa.

Luvalla saa pysäköidä aikarajoitusta noudattamatta alueen A asukaspysäköintipaikoilla, jotka on osoitettu liikennemerkein.

Asukaspysäköinti Lutakon alueella (alue B)

Lutakon alueella (alueen B kartta, pdf) asukaspysäköintiluvan voi ostaa alueen asukas. Asuntoa kohti voi saada yhden luvan. Ostajan tulee esittää voimassa oleva ajokortti ja omistamansa ajoneuvon rekisteriote sekä todistaa, että hän asuu alueella B.

Luvalla saa pysäköidä aikarajoitusta noudattamatta niillä oman alueen asukaspysäköintipaikoilla, jotka on osoitettu liikennemerkein. Asukaspysäköintipaikkoja on merkitty Schaumanin Puistotielle, Blomstedtinkadulle ja Piippukadulle. Samalla näille kaduille on asetettu 2 tunnin kiekkopysäköinti klo 8.00-18.00 väliseksi ajaksi.

Lisätiedot

Jyväs-Parkki Oy:n palvelupiste
p. 020 743 6830

Liikenne- ja viheralueiden vastuualue:
p. (014) 266 5118

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta