Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Pääsymaksut ja aukioloajat

KESKI-SUOMEN MUSEO ON SULJETTU PERUSKORJAUKSEN VUOKSI 2017-2019.

Ks. myös
poikkeavat aukioloajat.

Saapumis- ja pysäköintiohje »

Tilaa Keski-Suomen museon uutiskirje
Yhteystiedot

 Keski-Suomen museo

 Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo

Näyttelyt ja opetus
Museon info
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4346

Toimisto, arkistot, tutkimus ja kulttuuriympäristön hoito sekä maakunnallinen museotyö
Vapaudenkatu 28, 1 krs.
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Avoinna ma-pe klo 9-16
Puhelin (014) 266 4349

Kokoelmat ja konservointi
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4361, (014) 266 4351

Arkeologia

Arkeologia ja tutkimussuuntaukset

Arkeologia on yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen joukko eri tieteitä, jotka tutkivat ihmisen menneisyyttä maassa ja vedessä säilyneiden jäännösten avulla. Tutkimuskohteina ovat esineet ja rakenteet tai muodostelmat, jotka ovat syntyneet paikalla eläneiden ja työskennelleiden ihmisten toiminnasta. Arkeologia ei rajoitu vain muinaisten aikojen tutkimiseen, vaan tutkimuskohteena voi olla vaikkapa 1900-luvun teollisuusrakennuksen jäännökset sekä ihmisen maisemaan aiheuttamat muutokset. Arkeologiassa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Arkeologian keskeiset kysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä.

Arkeologian tehtävänä on kerätä tietoa ja esittää tulkintoja sellaisista ihmisen historian osa-alueista ja aihepiireistä, joista kirjallista tietoa on olemassa liian vähän tai ei lainkaan. Keskeisiä tutkimusmene-telmiä ovat arkeologiset kaivaukset ja muinaisjäännösten inventoinnit. Arkeologian tutkimusmenetelmiä sovelletaan joskus jopa rikostutkimuksessa. Myös sosiologista tutkimusta on tehty arkeologisesti esimerkiksi kaatopaikkojen muodostumista ja kulutustottumuksien muutoksia selvitettäessä.

Koska arkeologian tutkimuskenttä on tavattoman laaja, arkeologia on jakautunutsuureksi joukoksi erilaisia tutkimussuuntauksia, joilla on omat erilliset instituutionsa,tutkimusperinteensä ja osittain oma metodiikkansakin. Arkeologian erilaisia osa-alueita ovat esimerkiksi seuraavat: assyriologia, egyptologia, esihistoriallisen ajan arkeologia, etnoarkeologia, historiallisen ajan arkeologia, klassillinen arkeologia, meriarkeologia ja teollisuusarkeologia.

Arkeologia Keski-Suomen museossa

Keski-Suomen museon arkeologinen tutkimus on keskittynyt Keski-Suomen maakunnan menneisyyden tutkimiseen. Museon tavoitteena on tutkia ja suojella kaikkia arkeologisia aikakausia aina varhaisesta kivikaudesta historialliselle ajalle saakka. Tämän hetkinen tieteellinen tutkimus painottuu rautakauden ja keskiajan tutkimiseen.

Keski-Suomen museo tekee ja suunnittelee tilauksesta kaikkia arkeologisia töitä myös museon ulkopuolelle maksullisena asiantuntijapalveluna, niin yksityisille firmoille ja yhteisöille kuin kunnille. Tällaisia töitä ovat muun muassa inventoinnnit, kaivaukset, esineiden rekonstruktiot ja isommatkin ennallistukset.

Museo tekeeyksityisille virkatyönä maastotarkastuksia ja katselmuksia muinaisjäännösilmoitusten ja maankäyttöhankkeitten johdosta. Keski-Suomen museo antaa neuvoja ja ohjeita asianmukaisista menettelyistä silloin, kun muinaisjäännösalueelle tai sen läheisyyteen on suunnitteilla kaavoitusta, vesihuolto- tai tietöitä, metsänhoitoa tai mitä tahansa muuta maankäyttöä. Museossa arkeologisesta perinnöstä vastaa tällä hetkellä yksi tutkija.

Arkeologinen neuvonta

Museo palvelee yleisöä arkeologisia kohteita ja löytöjä koskevissa kysymyksissä. Kokoelmien ja tiedon kartuttamiseksi maasta löytyneet vanhat esineet ja havainnot maastossa näkyvistä rakennelmista voi ilmoittaa museoon.

Museo antaa Museoviraston kanssa sovituin edellytyksin kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevia asiantuntijalausuntoja ja ohjeita viranomaisille, päättäjille ja suunnittelijoille. Viranomaistoiminta ja lausuntopyynnöt: keski-suomenmuseo.toimisto(at)jkl.fi

Ilmoita muinaisjäännöksestä

Jos olet havainnut mahdollisen muinaisjäännöksen tai löytänyt erikoisen vanhan esineen maasta jossakin Keski-Suomen kunnassa, ilmoita siitä Keski-Suomen museoon. Merkitse muistiin löytöpaikka. Jätä kohde odottamaan tutkijan maastokäyntiä äläkä kaiva paikkaa enempää (Muinaismuistolaki 295/1963). Maastokäynti tehdään myöhemmin museon maastoaikataulujen mukaisesti erikseen sovittavana aikana. Voit tulla myös opastamaan paikalle. Valokuva kohteesta/löydöstä ja karttaluonnos ovat hyvä lisä ilmoitukseen. Havainnoista voi myös tulla kertomaan museoon. Sovi tapaamisaika etukäteen.

Ohjeet sopivat myös vedenalaisen löydön ilmoittamiseen. Maakuntamuseon lisäksi ilmoituksen voi tehdä Museoviraston arkeologian yksikköön (09-40501).

Yhteystiedot:

Miikka Kumpulainen
amanuenssi, arkeologia
Puh: (014) 266 4357, 050 401 6351
Sp: miikka.kumpulainen(at)jkl.fi
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 28
Postiosoite: PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ

Viranomaistoiminta ja lausuntopyynnöt:

Keski-Suomen museon kulttuuriympäristön viranomaistoiminta on kesätauolla 12.6. – 7.8.2017 välisen ajan.
Ennen 12.6. tulleet lausuntopyynnöt käsitellään 22.6. mennessä.
Viranomaistoiminta jatkuu normaalisti 7.8. alkaen.

keski-suomenmuseo.toimisto(at)jkl.fi

 
Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta