Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Pääsymaksut ja aukioloajat

KESKI-SUOMEN MUSEO ON SULJETTU PERUSKORJAUKSEN VUOKSI 2017-2019.

Ks. myös
poikkeavat aukioloajat.

Saapumis- ja pysäköintiohje »

Tilaa Keski-Suomen museon uutiskirje
Yhteystiedot

 Keski-Suomen museo

 Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo

Näyttelyt ja opetus
Museon info
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4346

Toimisto, arkistot, tutkimus ja kulttuuriympäristön hoito sekä maakunnallinen museotyö
Vapaudenkatu 28, 1 krs.
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Avoinna ma-pe klo 9-16
Puhelin (014) 266 4349

Kokoelmat ja konservointi
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4361, (014) 266 4351

Paikallismuseotoiminta

Peltolan mäkitupalaismuseon pisteaita rakennettiin perinteisin menetelmin Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosaston kunnostusleirillä

Keski-Suomen museo on toiminut Keski-Suomen maakuntamuseona jo vuodesta 1980 ja palvelee Keski-Suomen maakunnan museoita ja kokoelmia. Maakuntamuseon tehtävänä on ohjata ja edistää museotoimintaa toiminta-alueellaan sekä antaa omanalaansa liittyvää asiantuntija-apua.

Keski-Suomen museon toiminta-alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa,Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas,Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Paikallismuseoneuvonta

Paikallismuseotyössä Keski-Suomen museo ohjaa ja neuvoo ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden parissa työskenteleviä harrastajia. Neuvonta kohdistuu museotyön perustehtäviin kuten museoesineiden tallentamiseen, luettelointiin ja hoitoon sekä säilyttämiseen, museorakennusten kunnostukseen, näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen. Neuvonnan piirissä ovat myös museoiden esitteet, saavutettavuus, yleisötyö ja museokasvatus, joka on yksi Keski-Suomen museon maakunnallisen museotyön keskeisistä painopistealueista.

Tutustu paikallismuseoille suunnattuihin ohjeisiin tarkemmin täällä »
Lisää Keski-Suomen museon alueellisesta museokasvatuksesta löydät puolestaan täältä »

Neuvontaa annetaan myös yksityisille henkilöille heidän omien kokoelmiensa säilymiseen ja hoitoon sekä esineiden konservointiin liittyvissä asioissa.

Avustukset paikallismuseoille

Ei-ammatilliset museot voivat hakea Museovirastolta harkinnanvaraista avustusta toimintaansa. Ei-ammatillisiksi museoiksi lasketaan museot, joilla ei ole museoammatillista henkilökuntaa. Avustusta myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Museoilta edellytetään, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Lisäksi yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämillä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museokokoelmien säilyttäminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys/säätiö lopettaa toimintansa.

Museoiden harkinnanvaraista avustusta myönnetään muun muassa museokokoelmien luettelointiin, kokoelmien konservointiin ja hoitoon, perusnäyttelyiden uudistamiseen, museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen sekä museorakennusten kunnostustöihin, joilla tähdätään museokokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen tai museotoiminnan edistämiseen. Museorakennusten siirtokustannuksiin ei myönnetä avustuksia. Avustuksia ei myöskään myönnetä tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen.

Keski-Suomen museon amanuenssi Pirjo Sojakka neuvoo ja valvoo avustuksen käyttöä. Ks. yhteystiedot.

Avustusta haetaan Museovirastolta vuosittain 31.10. mennessä
Lisätietoja ja hakemuslomake. ks. Museovirasto / Avustukset:
Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset »

Paikallismuseon työkirja

Työkirja on paikallismuseon toiminnan kehittämisen apuväline. Se auttaa museotyön kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen löytämisessä. Työkirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat varsinainen museotoiminta, toiminnan organisointi sekä museotyön vaikutukset. Viimeiseen osaan laaditaan yhteenveto museon työkirjasta sekä listataan lähivuosien tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. Työkirja on suunniteltu käytettäväksi yhteistyössä maakuntamuseon kanssa, mutta myös itsenäinen käyttö on mahdollista.

Eeva Mikola, Pirjo Sojakka ja Ulla Teräs: Paikallismuseon työkirja
Museovirasto 2011
URN:NBN:fi-fe201109215572

Lataa työkirja käyttöösi: Paikallismuseon työkirja (502 KB)

Keskuskortisto

Keski-Suomen museo pitää yllä maakunnan alueella toimivien ei-ammatillisesti hoidettujen paikallismuseoiden esinekokoelmatiedoista keskuskortistoa. Kortistotietojen ja kuvien siirto digitaaliseen muotoon on meneillään.

Koulutus ja tapahtumat

Museo- ja kotiseutupäivät

Maakuntamuseo järjestää yhdessä Keski-Suomen Museoyhdistyksen kanssa vuosittain Keski-Suomen maakunnallisen museo- ja kotiseutupäivän, jossa käsitellään museo- ja kotiseututyön ajankohtaisia aiheita. Päivä järjestetään yhdessä maakunnan kotiseutuyhdistysten kanssa Keski-Suomen eri paikkakunnilla. Päivä kokoaa yhteen alan harrastajat kuuntelemaan asiantuntijaluentoja ja keskustelemaan yhteisistä aiheista. Myös vertaistuki harrastukseen lisää innostusta toimintaan. Päivän aikana tutustutaan myös kunkin paikkakunnan museotoimintaan ja -kohteisiin.

Yhteystiedot:

Pirjo Sojakka
amanuenssi
Puh. (014) 266 4360, 050 562 3027
Sp: pirjo.sojakka(at)jkl.fi
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 28
Postiosoite: PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ

 
Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta