Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Pääsymaksut ja aukioloajat

KESKI-SUOMEN MUSEO ON SULJETTU PERUSKORJAUKSEN VUOKSI 2017-2019.

Ks. myös
poikkeavat aukioloajat.

Saapumis- ja pysäköintiohje »

Tilaa Keski-Suomen museon uutiskirje
Yhteystiedot

 Keski-Suomen museo

 Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo

Näyttelyt ja opetus
Museon info
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4346

Toimisto, arkistot, tutkimus ja kulttuuriympäristön hoito sekä maakunnallinen museotyö
Vapaudenkatu 28, 1 krs.
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Avoinna ma-pe klo 9-16
Puhelin (014) 266 4349

Kokoelmat ja konservointi
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4361, (014) 266 4351

Rakennussuojelu ja kulttuuriympäristöt

Rakennustutkimuskokoelmat

Keski-Suomen museon rakennustutkimuskokoelmat pohjautuvat vuodesta 1979 alkaneeseen kuntainventointiprojektiin, josta merkittävimmät tulokset ovat vuosilta1979-1996. Jokaisesta keskisuomalaisesta kunnasta on tutkittu ja arvotettu Jämsän Kuoreveden aluetta lukuun ottamatta ennen vuotta 1940 rakennetut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja alueet Museoviraston ja Keski-Suomen museon ohjeiden mukaisesti. Rakennusinventointityötä ja saatuja tuloksia selostetaan tarkemmin Rakennusinventoinnin opas -monistejulkaisussa vuonna 2003.

Vuonna 2008 on aloitettu Jyväskylän modernin rakennusperinnön inventointi, jossa tutkitaan ja arvioidaan vuoden 1940 jälkeistä rakennettua ympäristöä. Jyväskylästä alkanutta modernin rakennusperinnön inventointia on jatkettumuihin Keski-Suomen kuntiin. Samalla vanhoja inventointeja tarkistetaan ja päivitetään tarkastuskäyntien perusteella.

Tutkimusarkistoa hoitaa rakennustutkija. Uusia inventointeja ja erillistutkimuksia tekevät ulkopuolisen rahoituksen järjestyessä tilapäiset tutkijat. Inventoinnit tehdään maankäytön ohjausta ja kaavoitusta varten sekä helpottamaan korjausrakentamisen maakunnallista neuvontaa. Keski-Suomen museon inventointiaineistot ja tietokannat ovat osa kansallista rakennusperintöarkistoa. Arkistossa on tietoa myös Jyväskylän vuoden 1952 pienoismallin rakennuksista, Jyväskylän kaupunginarkkitehtien Matti Hämäläisen ja Olavi Kivimaan tuotannosta Jyväskylässäsekä esimerkiksi tehdas- ja muuntamorakennuksista. Tutkimusarkisto on tutkijoiden, yksityisten kansalaisten ja viranomaisten käytössä.

Rakennussuojelukokoelmat

Keski-Suomen museo on vuonna 2007 solminut uuden yhteistyösopimuksen kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Museoviraston kanssa. Edellinen sopimus oli vuodelta 1994. Toimintaa ohjaa myös Keski-Suomen kulttuuriympäristön hoito-ohjelma 2005-2015 sekä Museoviraston kanssa vuonna 2007 solmittu nelivuotistoimintaohjelma. Alueidenkäyttöön ja rakennusperinnön hoitoon liittyvät viranomaisasiat hoidetaan pääsääntöisesti nykyisin Keski-Suomen museossa, mutta tarvittaessa asiantuntija-apua voidaan pyytää myös Museovirastosta. Erityisesti kirkkoympäristöt, valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (VAT-kohteet) ja valtion rakennusperintö kiinnostavat Museovirastoa. Myös entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen on Museoviraston vastuulla.

Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana erikseen asiasta vuosittain Museoviraston kanssa sopien. Rakennusperinnön hoidon avustusten hakemisesta ks. Museoviraston kotisivuilla rakennusperinto »

Keski-Suomen museossa on merkittävä kokoelma 1980-luvulta lähtien keskisuomalaisten asemakaavojen, osayleis- ja yleiskaavojen asiakirjoja sekä seutukaavoitukseen ja maakuntakaavoitukseen liittyvää materiaalia. Rakennussuojelukokoelmaan sisältyvät myös rakennussuojelulailla suojeltujen talojen suojelupäätökset, kirkkolain mukaiset suojelupäätökset, valtion asetuksella suojeltujen suojelupäätökset sekä muut rakennussuojeluasiakirjat.

Rakennussuojelukokoelmassa on lisäksi kopiot Museoviraston entistämisavustuspäätöksistä, alueellisen ympäristökeskuksen rakennusperinnön hoidon avustuspäätöksistä sekä luettelot opetusministeriön ja Suomen Kotiseutuliiton seurantaloavustuspäätöksistä. Avustusarkisto ja suojeluasiakirjat täydentävät kohteiden inventointiarkistoa.

Keski-Suomen museo on ollut alusta lähtien mukana Keski-Suomen läänin rakennussuojelutoimikunnan ja sittemmin Keski-Suomen ympäristökeskuksen vetämän kulttuuriympäristön hoidon yhteistyöryhmän sekä Keski-Suomen Liiton ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arviointiryhmän toiminnassa. Tästä toiminnasta on kertynyt mittava määrä tietoa rakennussuojeluarkistoon, jossa painottuvat alueellisesti tasapainoiseen ja kulttuuriympäristön hoidon kestävään kehitykseen liittyvät asiantuntija-asiakirjat ja taustamuistiot. Näihin arkistoihin ei juurikaan sisälly kuvamateriaalia. Rakennussuojeluarkistoa voidaan käyttää Keski-Suomen museon arkistopalveluiden ja rakennustutkijan kautta.

Rakennussuojelupalvelut

Keski-Suomen museossa työskentelee kaksi rakennustutkijaa, joista toinen vastaa Jyväskylän kaupungin rakennetun ympäristön rakennussuojeluneuvonnasta ja toinen Keski-Suomen maakunta-alueen rakennetun ympäristön rakennussuojeluneuvonnasta. Tähän rakennussuojeluneuvontaan kuuluu erikoistumisalana rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisten piirteiden osaaminen. Keski-Suomen museon rakennustutkijat neuvovat puhelimitse ja sähköpostitse asiakkaita rakennusinventointiaineistojen sisältämien tietojen käytöstä rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa.

Puhelinneuvonnan lisäksi rakennussuojelun asiantuntijapalvelua ovat lausunnot, jotka tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta. Museo antaa viranomaislausuntoja kunnille ja muille aluehallintoviranomaisille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista, joissa käsitellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai niiden lähiympäristöä. Viranomaistoiminta ja lausuntopyynnöt: keski-suomenmuseo.toimisto(at)jkl.fi

Valtaosa keskisuomalaisesta rakennusperinnöstä on jo kuntainventoinneissa kertaalleen todettu säilyttämisen arvoiseksi, mutta ajan kuluessa suojeluarvo punnitaan uudelleen muun muassa maankäyttösuunnitelmien muuttuessa tai omistajanvaihdosten yhteydessä. Korjausrakentamistarpeita joudutaan arvioimaan usein kaavoja toteutettaessa tai poikkeusluvin vanhaa rakennuskantaa kunnostettaessa. Rakennustutkimus- ja suojelupalvelut ovat osa alueellista ympäristöhallintoa ja kulttuuriympäristöjen maakunnallista säilyttämistä. Asiantuntijanäkemykset tuodaan esiin myös kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa, kaavojen kehittämiskeskusteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Yhteystiedot:

Päivi Andersson
amanuenssi, rakennustutkimus
Puh. (014) 266 4352, 050 320 8716
Toimialue: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Saija Silén
amanuenssi, rakennustutkimus
Puh. (014) 266 4350, 050 311 8880
Toimialue: Jyväskylän kaupunki

sp: etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 28
Postiosoite: PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ

Viranomaistoiminta ja lausuntopyynnöt:

Keski-Suomen museon kulttuuriympäristön viranomaistoiminta on kesätauolla 12.6. – 7.8.2017 välisen ajan.
Ennen 12.6. tulleet lausuntopyynnöt käsitellään 22.6. mennessä.
Viranomaistoiminta jatkuu normaalisti 7.8. alkaen.

keski-suomenmuseo.toimisto(at)jkl.fi
 
Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta