Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Museot ja galleriat » Tietoa museopalveluista

Tietoa Jyväskylän museopalveluista

Strategioita ja selvityksiä

Tilastotietoja museoiden toiminnasta

Museoiden toimintasäännöstö

Jyväskylän museotoimi

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Laki museolain 1. ja 2. pykälän muuttamisesta 2005

Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museon tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa aineellisen ja henkisen perinteen, kulttuuriympäristön sekä kulttuurihistorian tutkimuksesta, tallentamisesta, opettamisesta ja tiedon välittämisestä sekä näyttely- ja julkaisutoiminnasta. Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan museo vastaa ainoana antikvaarisena viranomaisena kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta maakunnan alueella.

Jyväskylän taidemuseo

Jyväskylän taidemuseon tehtävänä on huolehtia oman toiminta-alueensa visuaalisen kulttuurin tallentamisesta, tutkimuksesta, opetuksesta, tiedonvälityksestä sekä näyttely- ja julkaisutoiminnasta. Museon toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja kansainvälinen taidegrafiikka sekä kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen taide.

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo on valtakunnallinen erikoismuseo, joka toimii suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museo tukee ja edistää käsityön arvostusta ja käsityötä ammattina, taiteena, harrastuksena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Museon toimintakenttä on kansallinen ja kansainvälinen. Kansallispukukeskus esittelee suomalaisia kansallispukuja ja muuta perinteistä pukeutumista sekä neuvoo kansallispukuihin liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa museotoimintaa ohjaavista säännöistä

Hyvä tietää museoalasta

Lait ja toimintaa ohjaavat säännöt

Tietoa museoalasta ja Suomen museoista

Tietoa tekijänoikeuksista

Tilastotietoja

Museoalan tuote ja palveluhakemisto

Muistiorganisaatioita ja alan toimijoita

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje