Bypass navigation
Avaa navigaatio

Livaktigt och attraktivt Jyväskylä

Invånarantalet i Jyväskylä närmar sig 140 000 och även näringslivet växer i snabb takt. Jyväskylä är en av de stora städerna i Finland där invånarantalet växer snabbast. Den livfulla studentstaden lockar till sig inflyttare och utgör en sporrande grogrund för djärva idéer. Vår stad kan stoltsera med såväl kompetent och välutbildad arbetskraft som innovativa företag.

I Jyväskylä finns det spetskompetens inom digitalisering, cybersäkerhet och bioekonomi samt motion, välbefinnande och hälsovård. I vår region finns bland annat 500 företag i ICT-branschen samt Valmet Abp som är världsledande leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin.

Passion för motion och välbefinnande

I den kompakta staden finns nästan allt på promenad- eller cykelavstånd. Passionerade motionärer erbjuds många motionsmöjligheter och evenemang, oavsett om det gäller elit- eller motionsidrott.

Nöjda invånare

Högklassiga bostadsområden, god service och en varierande natur gör Jyväskylä till en stad där man trivs. Jyväskylä är centrum för affärslivet i regionen.

De viktigaste plattformarna för stadsutveckling i Jyväskylä

 • Kangas – Det mest betydande regionutvecklingsprojektet i Jyväskylä. Det gamla pappersfabriksområdet i centrum av staden byggs om för 2 100 arbetstillfällen och 5 000 invånare.
 • Hippos2020 – Ett centrum för motion, välbefinnande och tävlingsidrott.
 • Framtidens sjukhus och Sairaalanmäki – Det nya centralsjukhuset blir klart 2020.
 • Stadskärnans utveckling 3.0.

Fakta om Jyväskylä

 • Jyväskylä fick stadsrättigheter 1837
 • Invånarantal närmare 140 000
 • Jyväskylä ligger vid Finlands näst största insjö, Päijänne
 • Areal 1 466 km2, varav en femtedel är vatten
 • 1 500 km strandlinje
 • 15 min. från ställe till ställe
 • Ljusets stad: redan närmare 100 permanenta belysningsobjekt och nya installeras varje år
 • Cirka 3 900 invånare med utländsk bakgrund från 120 olika länder, flest från Ryssland och Estland, 308 svenskspråkiga
 • 2 200 internationella studerande
 • 7 100 företag, årligen grundas cirka 700 nya företag
 • Arbetslöshetsgrad 17,6 % (i genomsnitt år 2015)
 • De största arbetsgivarna och deras personalstyrka i Jyväskylä: Jyväskylä stad, Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Jyväskylä universitet, Osuuskauppa Keskimaa och Valmet Abp
 • Barndagvård: 4 350 daghemsplatser, 520 familjedagvårdsplatser
 • 12 500 elever inom den grundläggande utbildningen och 3 000 inom gymnasieutbildningen. 8 950 studerande inom yrkesutbildningen (grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) och 7 200 yrkeshögskolestuderande. Jyväskylä universitet: 14 648 studerande (2014).

Jyväskylä stad

Svenskspråkig dagvård och förskola

Grundutbildningen i Jyväskylä

Bra bättre Jyväskylä -broschyr (pdf)

Jyväskylä stads internationella program för personalutbyte för stadens anställda (pdf)

Stadshuset
PB 193
FI-40101 Jyväskylä
Finland

Enheten för internationella ärenden
Tel : +358 - (0)14 - 266 1560
Betjänar på: finska, svenska, engelska, tyska, franska
international[at]jkl.fi

Jyväskylä regionens turistbyrå
Tel +358 - (0)14 - 266 0113
Betjänar på: finska, svenska, engelska, tyska
matkailu[at]jkl.fi

- - - - - - - - - - - -

Emergencies
Events Calendar
NetGallery
Statistics
Weather *
Jyväskylä On the Move magazine
Feedback

Copyright © City of Jyväskylä 2018 | To the top of page
Jyväskylä's main Facebook page Jyväskylä's main Twitter feed Jyväskylä's main YouTube channel