Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Ympäristö ja luonto » Metsät ja puistot » Metsät » Metsäalueiden isännöinti ja metsäsuunnitelma

METSÄSUUNNITELMA

Jyväskylän kaupungin omistuksessa on noin 8000 hehtaaria metsää. Metsät ovat kaupungille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti merkittävä omaisuus. Suunnittelun, talousarvion ja hoitotöiden pohjaksi metsistä tarvitaan aina kattavat ja ajantasaiset tiedot.

Metsäsuunnitelma 2005-2014 (koskee Jyväskylän metsäalueita ennen vuoden 2009 kuntaliitosta)

Metsäsuunnitelman laatiminen

Metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, käyttäen vuorovaikutteisia toimintatapoja. Toiminnassa otetaan huomioon metsiin kohdistuvat erilaiset säädökset ja niiden asettamat velvoitteet. Jyväskylän metsien hoidosta ja suunnittelusta vastaa liikenne- ja viheralueiden vastuualue.

Asukkaiden metsäasioita koskeviin palautteisiin ja kysymyksiin vastataan Jyväskylän sähköisessä palautepalvelussa sekä Palvelupiste Hannikaisessa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta