Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lotilan nuorisokodissa, kuvaaja Pirjo Ala-HynniläToiminta

Lotilan nuorisokodin perustehtävänä on lasten ja nuorten terveyden ja kehityksen turvaaminen silloin, kun se on vaarantunut tai vakavasti vaarantunut.

Lotilan toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita ovat ihmisarvon kunnioitus, oikeus laadukkaaseen lastensuojeluun, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.

Avotyöyksikkö

Lotilan nuorisokodin yhteydessä toimii avotyöyksikkö, jonka ohjaajat tekevät arvioivaa ja kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä perheissä. Avotyön tavoitteina on tarjota lastensuojelun piirissä oleville lapsille, nuorille ja heidän vanhemmille varhaista ja intensiivistä tukea, jotta lapsen tai nuoren sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvitse tehdä. Yhdellä kertaa avotyön piirissä voi olla viitisenkymmentä lasta ja nuorta.

Nuorisokotiosasto

Lotilan nuorisokoti on 6-paikkainen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen sijoituspaikan vaikeassa elämäntilanteessa olevalle lapselle tai nuorelle. Nuorisokotihoito tukee vanhemmuutta ja asiakkaana on koko perhe. Kriisitilanteessa asiakas saa apua välittömästi.

Sijoitetut nuoret ovat kotoisin Jyväskylästä tai lähikunnista ja iältään 12–17-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Vuoden aikana Lotilassa on sijoituksia yhteensä viitisentoista. Keskimääräinen sijoitusaika on noin 6 kuukautta.

Sijoitus Lotilassa alkaa sosiaalityöntekijän päätöksellä. Yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa laaditaan suunnitelma ja tavoitteet sijoitukselle. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Lotilassa tavoitteena on aikaansaada nuorelle turvallinen, viihtyisä, virikkeellinen ja kodinomainen kasvuympäristö. Nuorten koulunkäyntiä tuetaan. Yhdessä harrastetaan, mutta myös nuorten omat harrastukset ja toiveet huomioidaan. Lotilassa opetellaan myös itsenäistymistaitoja kuten vaatehuoltoa, siivousta, ruuanlaittoa ja rahankäyttöä.

Valtaosa sijoitetuista nuorista palaa Lotilasta takaisin kotiin tai siirtyy täysi-ikäisyyden kynnyksellä omaan asuntoon. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Lotilan nuorisokoti, pelataan lautapelejä. Kuvaaja Pirjo Ala-Hynnilä

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje