Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Nimikkolajit

HerkkutattiVuotta 1995 vietettiin Euroopan luonnonsuojeluvuotena. Teemavuoden Suomen työjaosto haastoi kunnat valitsemaan itselleen omat nimikkolajinsa jonkin kunnassa uhanalaisen tai päinvastoin tyypillisen lajin keskuudesta.

Jyväskylän kaupunginhallitus nimesi ympäristölautakunnan aloitteen pohjalta kaupungin nimikkolajeiksi herkkutatin, siperianlillukan, pikkutikan, lapinsirppisammalen ja hienouurresulkukotilon.

Herkkutatti (Boletus edulis) on koko maassa yleinen tuoreiden havu- ja lehtimetsien sieni ja erinomainen ruokasieni, jota Jyväskylästäkin löytyy monilta suunnilta.

Siperianlillukka (Rubus humulifolius) on tavallisen lillukkamme lähisukulainen Siperian taigalta. Kasvin ainoa Suomesta tunnettu esiintymä löytyi Jyväskylän Kypärämäestä vuonna 1917. Kasvupaikka jäi 1950-luvulla rakentamisen alle, mutta asianharrastaja ehti siirtää versoja turvaan tontilleen naapurikuntaan. Mikrolisättyjä taimia siirrettiin Jyväskylässä kasvamaan uuteen paikkaan vuonna 1988. Kasvi on luokiteltu Suomen luonnosta hävinneeksi (EW, Extinct in the Wild).

Pikkutikka (Dendrocopos minor) viihtyy Jyväskylän kantakaupungin äärellä olevissa leppää ja muita lehtipuita kasvavissa lehtometsissä. Etenkin Päijänteen ja Jyväsjärven reunustama Kuokkalan kaupunginosa on ollut sen mielimaastoa. Laji on luokiteltu maassamme vaarantuneeksi (VU, Vulnerable). Jyväskylässä sen elinalueet kaventuvat asuinalueiden laajetessa.

Kuokkalan alue on nimetty pikkutikan esiintymisen vuoksi yhdeksi Suomen runsaasta 400:sta tärkeästä lintualueesta (ns. FINIBA-alue).

Lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus) on valtakunnallisesti erittäin uhanalainen (EN, Endangered) laji, jonka vielä 1990-luvun alussa luultiin hävinneen maastamme muualta kuin Lapista. Sittemmin sammalta on löydetty muutamasta eteläisemmän Suomen kunnasta, mm. Jyväskylästä vuonna 1995. Lajin kasvupaikka on merkitty kaupungin yleiskaavoissa suojelualueeksi, ja on myös sisällytetty EU:n Natura 2000-verkostoon.

Hienouurresulkukotilo (Clausilia dubia) on samoin valtakunnallisesti erittäin uhanalainen laji. Sen tiedetään elävän Suomessa vain Jyväskylän Ylistönrinteessä. Kotilon elinpiiri on rakennustöiden vuoksi supistunut melkoisesti, mutta pohjoiseen, kohti Jyväsjärveä laskevaa lehtorinnettä on kaupungin hakemuksesta rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi runsaan kuuden hehtaarin ala. Natura 2000-ohjelman myötä suojeltava ala on laajentunut lisää.Hienouurresulkukotilo

Pikkutikka

Kuvat (herkkutatti, hienouurresulkukotilo, pikkutikka): Heikki Sihvonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje