Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Ympäristöjärjestelmä

Suunnittelu: Asetetaan ympäristötavoitteet sekä tunnistetaan eri toimialojen ja yksiköiden ympäristövaikutukset. Näiden pohjalta laaditaan valtuustokausittain ympäristöpolitiikka, joka ohjaa kaupungin toimintaa ympäristöasioissa. Siinä kerrotaan, mihin päämääriin kaupunki sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Kunkin yksikön ympäristötavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt ja mittarit kirjataan yksikön ympäristöohjelmaan.

Tukitoiminnot ja toiminta: Varataan ja määrätään resursseja ympäristöjärjestelmän käyttöön. Luodaan, otetaan käyttöön ja ylläpidetään prosesseja, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suorituskyvyn arviointi: Seurataan ja mitataan toimintaa, verrataan tuloksia asetettuihin tavoitteisiin sekä raportoidaan tuloksista.

Parantaminen: Seurannan avulla havaitaan kehityskohteet, minkä jälkeen ryhdytään parantamaan toimintaa. Tavoitteena on kehittää ympäristöjärjestelmää niin, että parannetaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje