Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Ympäristö ja luonto » Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Jyväskylän kaupungin ympäristöjärjestelmä

Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun

Yksi Jyväskylän kaupungin strategian neljästä kärjestä on resurssien viisas käyttö. Resurssien viisaalla käytöllä pyritään muun muassa hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta. Kaupungin ympäristöä koskevat päämäärät on kirjattu ympäristöpolitiikkaan, joka päivitetään valtuustokausittain.

Ympäristöasioiden hallitsemisen tukena kaupungilla on käytössään ympäristöasioiden hallintajärjestelmä eli lyhyemmin ympäristöjärjestelmä. Se on ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla voidaan tunnistaa oman toiminnan ympäristövaikutukset sekä toimia suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen, jätteiden, energian ja luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseksi. Ympäristöjärjestelmän hyödyt näkyvät paitsi puhtaampana ympäristönä myös säästettyinä euroina.

Tekoja ympäristön ja ihmisten hyväksi

Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikassa todetaan, että vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Koska kaupungin toimintakenttä on moninainen, ympäristötyöhön kuuluu lukuisia erilaisia asioita: Tehdään hulevesisuunnitelmia, kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen, järjestetään tempauksia, kehitetään joukkoliikennettä, rakennetaan meluvalleja, tehdään kestäviä hankintoja, ylläpidetään luontopolkuja, hyödynnetään maamassoja sekä suojellaan arvokkaita rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Tässä on vain murto-osa siitä työstä, jota kaupungin eri yksiköissä tehdään päivittäin.

Raportointi järjestelmän kehittämisen tukena

Jotta voidaan tarkastella tavoitteiden toteutumista ja parantaa toimintaa, tarvitaan raportointia. Kaupungin ulkoisia ympäristömenoja, -tuloja ja -investointeja kuvataan ympäristötilinpäätöksessä, joka julkaistaan vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Ympäristöraportissa puolestaan kerrotaan, miten kaupungin ympäristöpolitiikan päämääriin on vastattu edellisellä valtuustokaudella.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje