Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Ympäristö ja luonto » Ympäristöpolitiikka

Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja hallinta ovat Jyväskylässä osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ympäristöasioiden hallintajärjestelmää sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa. Suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa arvioidaan merkittävät ympäristövaikutukset. Vähimmäisvaatimuksena on lakien, sopimusten ja yleisten suositusten edellyttämä taso.

Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Ympäristöpolitiikka ohjaa palvelualueiden, liikelaitosten ja yhtiöiden toimintaa ympäristöasioissa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa valtuustokausittain kaupungin ympäristöpolitiikan.

Kaupunki harjoittaa ympäristönäkökohtia koskevaa tiedotusta, neuvontaa ja kasvatusta odottaen myös kumppaneilta ja sidosryhmiltä ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Kaupunki sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan seuraaviin päämääriin:

 • pinta-ja pohjavesien tila on vähintään hyvä.
 • kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pitkällä tähtäimellä.
 • jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään.
 • liikennemelulle altistumista ennaltaehkäistään ja vähennetään.
 • keskitetyissä hankinnoissa, merkittävissä kaupungin kertahankinnoissa sekä palvelualueilla kilpailutettavissa vuosisopimuksissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
  ympäristönäkökohdat vaatimuksina tai valintakriteereissä.
 • kaupunki- ja maankäytön suunnittelussa turvataan riittävästi rakentamatonta luontoa
  asukkaiden virkistyksen ja ekologian tarpeisiin.
 • luonnonhoidossa ja -suojelussa varmistetaan, että luonto säilyy terveenä ja monimuotoisena ja luonnonvarojen käyttö on kestävällä pohjalla.
 • luotaessa uutta kaupunkimiljöötä kaavoituksen ja rakentamisen keinoin, huolehditaan
  olemassa olevien esteettisten ja kulttuuristen arvojen säilymisestä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.5.2010)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje