Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Työmuodot

  • lasten kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • lapsen ja perhetilanteen tutkiminen ja hoito
  • perhe-, pari-, yksilö- ja vuorovaikutusterapiat
  • lasten ja vanhempien ryhmät
  • perheasiansovittelu

Teemme työtä yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa. Toisinaan tarvitaan yhteistyötä lapsen opettajan, terveydenhoitajan, sosiaalityön tai päivähoidon työntekijän kanssa. Nämä yhteydenpidot tapahtuvat yhteistyössä perheen kanssa.

Asiakastyön lisäksi Jyväskylän perheneuvola antaa työnohjausta, konsultaatiota ja koulutusta lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Tietoa ryhmistä

Eroauttamisen palvelut

Perhekohtaisen työskentelyn lisäksi perheneuvolassa on erilaisia eroon liittyviä palvelumuotoja, niihin voi hakeutua ilmoittautumalla perheneuvolaan.

Eroseminaari

Suomalainen eroseminaari on koulutetun vetäjän johtama vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Keskeistä prosessissa on itsetuntemuksen lisääntyminen ja ryhmän tarjoama vertaistuki.

Lasten eroryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille ja valikoituminen tapahtuu perheneuvolan asiakkuuden kautta. Kahdeksan kertaa kokoontuvassa ryhmässä on kerrallaan 5-6 lasta. Lasten ryhmän rinnalla on kolme vanhempien ryhmätapaamista.

Vanhemman neuvo

Vanhemman Neuvo on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille alaikäisten lasten vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa ja yhteistä vanhemmuuttaan sekä lapsensa/ lastensa tilannetta. Tavoitteena on tukea oman ja yhteisen vanhemmuuden säilymistä sekä vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta perheen erotilanteessa.

Perheasiainsovittelu

Perheneuvolan sovittelupalvelu on tarkoitettu lapsiperheille. Vanhemmat voivat hakea apua ja tukea eroa tai sitä mietittäessä. Tarkoituksena on auttaa ja tukea vanhempia lapsen asioista sopimiseen.

Follo-sovittelu

Huoltoriidan asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille. Se on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmille muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi. (esite)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje