Suoraan sisältöön

Arkistopalvelu

Rakennuslupiin liittyviä piirustuksia on arkistoitu seuraavasti:

Entisen Jyväskylän kaupungin alue ja Säynätsalo

  • Vuonna 1940 ja sen jälkeen myönnetyt rakennusluvat säilytetään rakennusvalvonnan arkistossa.
  • Ennen vuotta 1940 myönnetyt rakennusluvat, purettujen rakennusten rakennusluvat, rauenneet rakennusluvat sekä rakennusten lvi- ja rakennekuvat lupavuoteen 2011 ovat Jyväskylän kaupungin keskusarkistossa, osoitteessa Onkapannu 1, puh. 014 266 1537, faksi 014 266 1536.

Entisen maalaiskunnan alue

  • Vuonna 1937 ja sen jälkeen myönnetyt rakennusluvat rakenne- ja lvi-suunnitelmineen säilytetään rakennusvalvonnan arkistossa.

Korpilahden alue

  • Vuonna 1948 ja sen jälkeen myönnetyt rakennusluvat säilytetään rakennusvalvonnan arkistossa.
  • Ennen vuotta 2002 myönnettyjen rakennuslupien rakenne- ja lvi-suunnitelmat säilytetään Jyväskylän kaupungin keskusarkistossa, osoitteessa Onkapannu 1, puh. 014 266 1537.

Sähköpiirustuksia voi tiedustella Ari Niemiseltä Jyväskylän Energia Oy:stä puh. 050 591 0401.


Rakennuspiirustukset sähköisestä Arska-palvelusta

Rakennuspiirustukset on mahdollista ostaa nopeasti sekä edullisemmin Arska-palvelusta. Asiointipalvelusta löytyvät sähköisessä muodossa seuraavat dokumentit:

  • pääpiirustukset: asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
  • pelastustiesuunnitelmat
  • väestönsuojapiirustukset
  • autopaikkalaskelmat
  • värityssuunnitelmat

Piirustukset löytyvät helppokäyttöisestä karttapalvelusta rakennuksen osoitteella, rakennustunnuksella tai rakennuslupanumerolla. Valitut kuvatiedostot maksetaan verkkopankissa, jonka jälkeen kuvatiedostot ovat ladattavissa omalle koneelle tai ne voi lähettää haluttuun sähköpostiosoitteeseen. Kuvatiedoston hinta Arska-palvelussa on 5,00 €.

Toistaiseksi palvelussa ei ole saatavilla Jyväskylän maalaiskunnan lupavuosien 1950–1955 rakennuspiirustuksia. Kaikki vanhat lupa-asiakirjat on skannattu, mutta niitä ei ole vielä siirretty sähköiseen Arska-palveluun. Uutta aineistoa palveluun siirretään viikoittain.

Turvallisuussyistä kaikkien rakennusten piirustuksia ei ole saatavilla palvelusta, mm. koulujen ja sairaaloiden piirustukset on jätetty pois.


Asiakirjojen tilaaminen

Rakennuslupapiirustukset ja muut asiakirjat voi edelleen tilata arkistopalvelusta, jos niitä ei löydy Arska-palvelusta, kirjallisesti sähköisellä tilauslomakkeella. Arkisto- ja kopiointipalvelut ovat maksullisia. Maksut on määritelty Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan palvelutaksassa, 1.1.2017 alkaen palvelutaksa 2017.

Tilauksen käsittelyaika on noin 3 - 5 arkipäivää, suuremmat tilaukset vaativat hieman enemmän aikaa.

Lisätietoja arkistoasioista arkistosihteeri Tiina Nurmiselta, puh. 014 266 5186.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta