Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Syksyinen kuva Jyväskylän yliopiston rakennuksesta XRakennusvalvonnan puhelinpalvelu klo 8.00–11.00:

  • Rakennuslupa-asiat ja katselmukset (ei sijaintikatselmukset), puh. 014 266 0680
  • Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus, puh. 014 266 0681
  • Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat, puh. 014 266 0682

Tietoa rakentajille, kartta- ja mittaustilaukset, sijaintikatselmukset Palvelupiste Hannikainen, puh. 014 266 0108

Avoinna klo 8.00 - 16.00 (kesä - elokuussa 8.00 - 15.00)

Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17
Postiosoite
: PL 233, 40101 Jyväskylä
faksi 014 266 5189
rakennus.valvonta[at]jkl.fi


Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat, tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja opastetaan rakentajia.

Rakennusvalvonta palvelee rakentamaan ryhtyviä kuntalaisia ja yhteisöjä sekä valvoo rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää hankkeen alkumetreistä lähtien. Suurempien hankkeiden ja ammattirakentajien palvelemiseksi rakennusvalvonnassa on mahdollisuus ennakkoneuvottelu- ja kaupunkikuvatoimikunnan lausuntomenettelyihin.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja myös pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien suunnitelmien valmistuttua kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.


Suurten rakennusten turvallisuuden arvio

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointiin on tullut voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa tällaisten rakennuksien omistajia huolehtimaan siitä, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia sovelletaan kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat tämän lain piiriin.

Turvallisuuden arviointi


Korpilahden päivystys

Rakennusvalvonnan palvelua on saatavilla Korpilahdella kerran viikossa maanantaisin, ajalla 1.5. – 31.9. klo 8.30 – 11.30 Korpilahden yhteispalvelupisteessä Korpilahti-talossa, Virastokuja 2 (kartta).


Alennusta pientalon lupamaksusta

Uusien omakoti- ja paritalojen rakennuslupien perus- ja kokonaisalan mukaisista maksuista on mahdollista saada 20 % alennusta, kun lupahakemus on jätetty käsiteltäväksi kaikkine vaadittavine liitteineen 1.11. – 31.1. välisenä aikana.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta