Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Syksyinen kuva Jyväskylän yliopiston rakennuksesta XRakennusvalvonnan puhelinpalvelu klo 8.00–11.00:

  • Rakennuslupa-asiat ja katselmukset (ei sijaintikatselmukset), puh. 014 266 0680
  • Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus, puh. 014 266 0681
  • Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat, puh. 014 266 0682

Tietoa rakentajille, kartta- ja mittaustilaukset, sijaintikatselmukset Palvelupiste Hannikainen, puh. 014 266 0108

Avoinna klo 8.00 - 16.00 (kesä - elokuussa klo 8.00 - 15.00)

Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17
Postiosoite
: PL 233, 40101 Jyväskylä
faksi 014 266 5189, rakennus.valvonta[at]jkl.fi


Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat, tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja opastetaan rakentajia.

Rakennusvalvonta palvelee rakentamaan ryhtyviä kuntalaisia ja yhteisöjä sekä valvoo rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.


Pientalojen rakennusluvat ALE-hintaan

Enintään kaksiasuntoisen uuden asuinrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20% luvan perus- ja kokonaisalan mukaisesta maksusta, kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen rakennusvalvontaan 1.11. - 31.1. välisenä aikana. Alennusta ei myönnetä maankäytön maksuista eli rakennuspaikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta.


Hae lupaa sähköisesti

Rakennusvalvonnan lupia voi hakea myös sähköisen asiointipalvelun kautta. Rakennusluvan lisäksi voi hakea muitakin rakentamiseen liittyviä lupia mm. toimenpide-, purkamis-, maisematyölupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset.

Käytä sähköistä palvelua vain jos sinulla on lupa-asiakirjat valmiina liitettäväksi hakemukseen ja piirustusten paperiset versiot toimitettavaksi rakennusvalvontaan.

Siirry sähköiseen asiointipalveluun


Uudistamme verkkosivujamme

Uudistamme verkkosivujamme kuluvan kesän ja syksyn aikana. Pahoittelemme uudistustyöstä aiheutuvaa haittaa. Ota tarvittaessa yhteys rakennusvalvontaan (yhteystiedot yllä).


Korpilahden päivystys

Rakennusvalvonnan palvelua on saatavilla Korpilahdella kerran viikossa maanantaisin, ajalla 1.5. – 31.10. klo 8.30 – 11.30 Korpilahden yhteispalvelupisteessä Korpilahti-talossa, Virastokuja 2 (kartta).


Suurten rakennusten turvallisuuden arvio

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointiin on tullut voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa tällaisten rakennuksien omistajia huolehtimaan siitä, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia sovelletaan kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat tämän lain piiriin.

Turvallisuuden arviointi


Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta