Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Syksyinen kuva Jyväskylän yliopiston rakennuksesta XRakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat, tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja opastetaan rakentajia.

Rakennusvalvonta palvelee rakentamaan ryhtyviä kuntalaisia ja yhteisöjä sekä valvoo rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää hankkeen alkumetreistä lähtien. Suurempien hankkeiden ja ammattirakentajien palvelemiseksi rakennusvalvonnassa on mahdollisuus ennakkoneuvottelu- ja kaupunkikuvatoimikunnan lausuntomenettelyihin.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja myös pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien suunnitelmien valmistuttua kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.

Alennusta pientalon lupamaksusta

Uusien omakoti- ja paritalojen rakennuslupien perus- ja kokonaisalan mukaisista maksuista on mahdollista saada 20 % alennusta, kun lupahakemus on jätetty käsiteltäväksi kaikkine vaadittavine liitteineen 1.11. – 31.1. välisenä aikana.

Korpilahden päivystys

Rakennusvalvonnan palvelua on saatavilla Korpilahdella kerran viikossa maanantaisin, ajalla 1.5. – 31.10. klo 8.30 – 11.30 Korpilahden yhteispalvelupisteessä Korpilahti-talossa, Virastokuja 2 (kartta).

Rakennusvalvonnan
puhelinpalvelu klo 8.00–11.00:

Rakennuslupa-asiat ja katselmukset
(ei sijaintikatselmukset)
puh. 014 266 0680

Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus
puh. 014 266 0681

Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat
puh. 014 266 0682


Avoinna klo 8.00 - 16.00
(kesä-elokuussa 8.00 - 15.00)

Tietoa rakentajille,
kartta- ja mittaustilaukset,
sijaintikatselmukset

Palvelupiste Hannikainen
puh. 014 266 0108

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
Postiosoite:
PL 233, 40101 Jyväskylä

faksi 014 266 5189
rakennus.valvonta[at]jkl.fi

Rakennusvalvonnan henkilöstö


Sähköinen lupahakemus


Palaute
Kysy tai anna palautetta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta