Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Rekrytointi » Kaupunki työnantajana » Kaupungin organisaatiosta

Kaupungin organisaatio

Konsernihallinto ja kilpailukyky

Konsernihallinnon keskeisiä toimintoja ovat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valmistelu-, toimeenpano- ja sih-teeritehtävät, laaja-alaiset toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin, kehittämiseen, henki-löstövoimavarojen turvaamiseen, kaupungin näkyvyyteen ja imagoon sekä kansainvälistymiseen liittyvät tehtävät. Konsernihallinto luo yhdessä konsernijohdon kanssa linjauksia palvelukokonaisuuksien toiminnan ja palvelujen kehittämiselle sekä myös rahoittaa sitä. Keskeistä toiminnassa on myös seutukunnallisen ja alueellisen yhteistyön vahvistaminen.

Lisää konsernihallinnosta:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto

Kaupunkirakennepalvelut

Palvelukokonaisuus vastaa:

• yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä alueiden käytön ja kaupunkikuvan suunnittelusta
• kaupungin maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
• kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimen ja kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä
• rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kunnallisesta viranomaisvalvonnasta
• ympäristönsuojelun kunnallisesta viranomaisvalvonnasta ja ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa
• kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta

Lisää kaupunkirakennepalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin kuuluvat, liikunta-, museo- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto, Kaupunginteatteri, Jyväskylä Sinfonia sekä kansalaistoiminnan edistäminen. Kulttuuripalvelut luo edellytyksiä taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle järjestämällä kulttuuritarjontaa ja -tapahtumia sekä tukemalla kulttuuritoimintaa. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut edistää Jyväskylän asukkaiden hyvinvointia tuottamalla liikuntapalveluja.

Lisää tietoa liikuntapalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta

Lisää tietoa museopalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/museopalvelut

Lisää tietoa kulttuuripalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut

Lisää tietoa kirjastopalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto

Lisää tietoa kansalaisopistosta:
http://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto

Lisää tietoa kaupunginteatterista:
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Lisää tietoa Jyväskylä sinfoniasta:
http://www.jyvaskylasinfonia.fi

Kasvun ja oppimisen palvelut

Kasvun ja oppimisen palveluihin kuuluu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä nuorisopalvelut. Varhaiskasvatuspalvelut vastaa lapsen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin ja tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Perusopetuspalveluihin kuuluu kaupungin perusopetusta antavat koulut sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Lisää tietoa varhaiskasvatuspalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito

Lisää tietoa opetuspalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalveluihin kuuluu mm. sosiaalipalvelut, lastensuojelupalvelut, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Terveyspalveluihin kuuluu terveyskeskussairaala, avosairaanhoito, keskitetyt palvelut, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto.

Lisää tietoa sosiaalipalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut

Lisää tietoa terveyspalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/terveys

Vanhus- ja vammaispalvelut

Lisää tietoa vanhuspalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/sote/ikaantyneet

Lisää tietoa vammaispalveluista:
http://www.jyvaskyla.fi/sote/vammaiset

Liiketoiminta

Altek Aluetekniikka -liikelaitos:
http://www.jyvaskyla.fi/altek

Kylän Kattaus -liikelaitos:
http://www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos:
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi

Työterveys Aalto -liikelaitos:
http://www.tyoterveysaalto.fi/

Talouskeskus -liikelaitos:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/talouskeskus

Tilapalvelu -liikelaitos:
http://www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

Lue lisää kaupungin organisaatiosta:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/organisaatio

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje