Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Meillä töissä

"Täällä ei uraudu kulkemaan vanhoja latuja": lääkäri Sari Laitinen, terveyskeskussairaalat Sari Laitinen (kuva: Liisa Salonen)

"Olen 34-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri ja kouluttajalääkäri. Jyväskylän terveyskeskussairaalassa olen työskennellyt vuodesta 2013, eikä työpaikan vaihto ole ollut suunnitelmissa. Vuosien varrella olen hiukan kritisoinut työpaikkani nimeä terveyskeskussairaala. Siinä omiin korviin kantautuu vanhahtavaa pitkäaikaishoidon kaikua. Tämä terveyskeskussairaala on kuitenkin moderni akuuttiin hoitoon keskittynyt sairaala!

Alun perin suurin syy työpaikan valintaani oli aikataulujen vapaus: oven taakse ei kerry jonoa, eivätkä vastaanottoajat ole myöhässä! Nykyisin suurimmat plussat työssäni ovat hyvä ja oppimiseen kannustava työilmapiiri sekä lääketieteellisesti riittävän monipuoliset ja haastavat potilaat. Täällä ei uraudu kulkemaan vanhoja tuttuja latuja! Työyhteisö on loistava, tukea saa kun sitä tarvitaan. Omalta osaltaan tähän on varmasti vaikuttanut työnohjaus. Valitettavasti se on edelleen lääkäreille harvinaista herkkua!

Nykyisin osa työajastani kuluu erikoistuvia ohjatessa, se antaa mukavaa vaihtelua osastotyöhön. Ohjaamiseen kuuluu niin yhdessä suoritettuja osastokiertoja kuin tutortunteja muiden erikoistuvien kanssa. Molemmat opettavat ”senioriakin”. Vuosien varrella olen työskennellyt sairaalamme kaikilla osastoilla ja päiväsairaalassa. Tutuksi ovat tulleet niin syöpäsaattohoito, AVH-kuntoutus kuin päiväsairaalatoimintakin. Poiketen monista muista terveyskeskussairaaloista, meillä osastot ovat profiloituneet diagnoosipohjaisesti. Itse olen kokenut tämän erittäin hyväksi lääkärin työn kannalta. Esimerkiksi AVH-kuntoutusosastolla koko hoito- ja kuntoutustiimi on tietoinen tavoitteista ja toimintatavoista, lääkäri voi ja saa keskittyä omaan rooliinsa. Moniammatillisuus ei ole pelkkää sanahelinää, vaan jokapäiväistä arkea!" (Kuva: Liisa Salonen)

"Mielekäs perusterveydenhuollon näköalapaikka": yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Janne Kaiunpää, terveyskeskussairaalat Janne Kaiunpää

"Jyväskylän terveyskeskussairaalat edustavat perusterveydenhuollon sairaalatoimintaa parhaimmillaan: ne eivät ole mitään vanhanaikaisia terveyskeskuksen vuodeosastoja, joissa potilaat makaavat hiljaa pitkäaikaishoitopaikkaa odottaen, vaan toipumiseen ja toimintakyvyn kohenemiseen määrätietoisesti tähtääviä osaamiskeskuksia.

Suurehkoon väestöön liittyvien voimavarojen seurauksena tiettyjä potilasryhmiä voidaan osaamisen ja tietämyksen vaalimiseksi painottaa yksittäisille osastoille, joita ei kuitenkaan ole nimetty erikoissairaanhoidon tapaan sisätautien, kirurgian, neurologian tms. mukaan, vaan kaikkialla työskennellään yleislääketieteen periaattein laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Lääkärimme toimivat mielenkiintoisessa ja erittäin opettavaisessa asemassa moniammatillisen työryhmän vetäjänä. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmista neuvotellaan potilaan, omaisten ja hoitotyön ammattilaisten lisäksi mm. fysioterapeutin ja sosiaalityöntekijän sekä yhteistyökumppaneiden (kotihoito, vammaispalvelut yms.) kanssa, ja tarvittaessa mukana on myös esimerkiksi toimintaterapeutti tai puheterapeutti. Yhteyshoitaja ja sihteeri ovat suurena tukena palvelukokonaisuutta ja juoksevia asioita hahmoteltaessa. Pulmia ratkaistaan yhdessä, jolloin itse kunkin näkökulmat avartuvat.

Ryhmätyöskentely ja mainio ilmapiiri eivät näy pelkästään kokouksissa vaan myös erottamattomana osana arkea. Päivä alkaa yleensä vuosisataisia perinteitä seuraavalla lääkärinkierrolla, jonka yhteydessä ajankohtaisia kysymyksiä pohditaan vähintäänkin potilaan ja hoitajan kanssa yhteistyössä. Lääkäriä myös pääsääntöisesti avustetaan mm. potilaan riisumisessa tai tutkimusvälineiden etsimisessä, mikä ei nykyisin ole itsestäänselvyys terveysaseman vastaanottotyössä.

Osastonlääkärin työhuoneen ulkopuolella ei istuskele kellojaan vilkuilevia potilaita, vaan voit työryhmäsi kanssa sopien rauhassa kiertää osastoa tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, ja pitkän sairaalajakson aikana potilasta ei hyvän suunnitelman ja ohjeistuksen jälkeen välttämättä tarvitse edes tavata joka päivä. Tärkeitä päätöksiä saa yleensä rauhassa pohtia iltapäivän paperitöiden yhteydessä, ehkä viereisen osaston tai erikoissairaanhoidon kollegaa konsultoiden.

Vaikka terveyskeskussairaalassa toki kohdataan päivittäin etenkin geriatrisia kysymyksiä, osastoiltamme puuttuvat oikeastaan vain lapsipotilaat. Sairaalahoito jatkuu yleensä ainakin muutaman päivän ajan, joten ehdimme karkean anamneesin ohessa usein kuulla mielenkiintoisista elämänvaiheista ja vaikuttavista selviytymistarinoista. Lisäksi pääsemme inspiroivissa olosuhteissa monipuolisesti perehtymään lääketieteellisten asiakirjojen yllättävänkin selkeään maailmaan sekä vähintäänkin välillisesti tutustumaan lähes kaikkeen sellaiseen terveydenhuoltoon, mikä toimii terveysaseman vastaanoton ulkopuolella.

Kun henkilöstöä on virkojen mukaisesti paikalla, työmäärä sinänsä muodostuu varsin sopivaksi, mutta kieltämättä poissaolojen kasautuessa kuormitus ajoittain tilapäisesti lisääntyy, ellei sijaisia tai vakiporukkaa ole riittävästi. Lääketieteen perusopinnoissa taas orientoidutaan lähinnä niin, että lääkärin tavallisia työpaikkoja ovat terveysaseman vastaanotto ja keskussairaala, joten kiehtova terveyskeskussairaala helposti unohdetaan uravalintoja pohdittaessa: Jyväskylän terveyskeskussairaalat sopivat laaja-alaisesta lääketieteestä kiinnostuneelle kollegalle, jolle avoterveydenhuolto ei ehkä aivan riittävästi tarjoa päivittäisiä tilaisuuksia kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja innostavaan ryhmätyöskentelyyn."

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje