Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Rekrytointi » Lääkärirekrytointi

Lääkärirekrytointi

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) ja Jyväskylän kaupunki tarjoavat monipuolisia työskentelymahdollisuuksia lääkäreille.Lääkärirekrytointi (kuva:. Tero Takalo-Eskola)

Jyte toimii kolmen kunnan alueella Keski-Suomessa: Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla.

Avoimet työpaikat

Linkki lääkärien avoimien työpaikkojen listaukseen

Meillä töissä!

Lue meillä työskentelevien lääkäreiden kokemuksia työstä ja työyhteisöistä

Kesätyöt 2019

Terveysasemien kesätyöt lääkäreille

Haemme lääkäreitä terveysasemille sijaisiksi vastaanottotyöhön. Minimivaatimus sijaiselle on 5. vuosikurssin opinnot hyväksytysti suoritettuina.

Lääkäreitä haetaan terveysasemille seuraavasti:

 • Jyväskylä 14 paikkaa (Keskusta, Kyllö, Kuokkala, Huhtasuo, Vaajakoski ja Palokka)
 • Hankasalmi 2 paikkaa
 • Uurainen 1 paikka

Mikäli olet kiinnostunut kesätyömahdollisuuksista:

 • Lähetä hakemuksesi sähköpostitse alla oleville yhteyshenkilöille. Laita viestiin otsikko: Kesätyöt 2019.
 • Ilmoita hakemukseen aika, jonka voit työskennellä (esim. koko kesä tai tarkat päivämäärät).
 • Lisäksi toivomme vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen ansioluettelon (CV).
 • Hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.8.2018 mennessä.
 • Valinnat tehdään viikon kuluessa viimeisestä hakupäivästä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä samanaikaisesti.

Kaikki sopimukset tehdään avoimeksi sijoituspaikan suhteen ja sijoitukset päätetään viimeistään alkuvuoden 2019 aikana. Toiveet terveysaseman suhteen otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Yhteyshenkilöt:
Ilkka Käsmä, avosairaanhoidon palvelupäällikkö, perusturvan vastaava lääkäri, tartuntatautien vastuulääkäri, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 2082, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Merja Savolainen, sihteeri, p. 014 266 2002, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Mediapu Oy / aluepäällikkö Jukka Hakkarainen, p. 040 541 6067, etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Terveyskeskussairaaloiden kesätyöt lääkäreille

Terveyskeskussairaaloissamme voi tehdä sijaisuuksia 4. vuosikurssin suorittamisen jälkeen. Otamme vastaan hakemuksia seuraavan kesän sijaisuuksiin elokuun loppuun mennessä.

Mikäli olet kiinnostunut kesätyömahdollisuuksista vuonna 2019:

 • Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osastonylilääkäri Marja-Liisa Kinnuselle, ks. yhteystiedot alla. Laita viestiin otsikko: Kesätyöt 2019.
 • Ilmoita hakemukseen aika, jonka voit työskennellä (esim. koko kesä tai tarkat päivämäärät).
 • Lisäksi toivomme vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen ansioluettelon (CV).
 • Hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.8.2018 mennessä.
 • Päätökset sijaisuuksista tehdään syyskuun ensimmäisellä viikolla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Osastosijoitukset päätetään kevään 2019 aikana.

Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Kinnunen, osastonylilääkäri, p. 014 266 8901, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Terveysasemat

Jokaisella terveysasemallamme saat senioritukea. Kandeilla ja YEK-vaiheen lääkäreillä on nimetty tutor, erikoistuvilla lääkäreillä on mentor. Terveysasemilla on päivittäinen konsultaatiomahdollisuus. Lisäksi voit konsultoida muita tarvittaessa esim. terveysasemilla järjestettävien lääke-esittelyjen yhteydessä.

Voit tehdä perhe- ym. syistä lyhennettyä työviikkoa. Alkuvaiheen jälkeen jokainen lääkäri laatii itse omat ajanvarauskirjansa.

Vastaanottojen lisäksi työhösi kuuluu virkatehtäviä (koulut, palvelutalot, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, diabetes- tai reumavastaanotto), joiden hoitamisesta voit sopia terveysaseman esimiehen kanssa.

Päivystysvelvoite terveyskeskussairaalassa kuuluu lääkäreiden virkaan. Perusterveydenhuollon yhteispäivystys toimii Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Paikallisesti sovittu päivystyskorvaus on hyvä ja vapaat päivystysvuorot varataan nopeasti. Päivystyksen määrää ei säädellä.

Vaadimme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa lääkäreiltämme.

Ota yhteyttä:
Ilkka Käsmä, avosairaanhoidon palvelupäällikkö ja vastaava lääkäri, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 2082, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Mediapu Oy / Jukka Hakkarainen, p. 040 541 6067, etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Terveyskeskussairaalat

Terveyskeskussairaaloissa hoidamme kaikkien erikoisalojen akuuttihoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia aikuispotilaita. Valtaosa potilaista tulee hoitoon terveyskeskussairaaloihin Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä. Yleisimmät potilasryhmämme ovat sisätautipotilaat, AVH-potilaat, lonkkapotilaat (murtuman takia / elektiivisesti leikatut), infektiopotilaat, syöpäpotilaat sekä erilaisista neurologisista ongelmista kärsivät potilaat. Pääosa potilaista on iäkkäitä.

Potilaspaikkoja terveyskeskussairaaloiden kahdeksalla osastolla on 248. Potilasvaihto on suurta (750–800 potilasta/kk). Lisäksi terveyskeskussairaaloihin kuuluu päiväsairaala ja kotisairaala.

Jyväskylässä sairaalahoito on perusterveydenhuoltopainotteista, joten terveyskeskussairaaloissa hoidetaan usein potilaita, joiden hoito toteutetaan muualla yleensä erikoissairaanhoidon osastoilla. Meillä työskentelee geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä muita erittäin kokeneita lääkäreitä. Lisäksi Jytessä toimii tähystyksiä tekeviä lääkäreitä ja sisätautilääkäri.

Meillä pääset tekemään monipuolista lääkärintyötä moniammatillisen työryhmän kanssa. Kollegoiltamme saat aina tarvittaessa konsultaatioapua ja tukea työssäsi. Perehdytämme uudet lääkärimme perusteellisesti. Lisäksi lääkäreillämme on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.

Viikkotyöaika terveyskeskussairaaloissa on 38,25 tuntia. Päivystysvelvoite terveyskeskussairaaloissa kuuluu lääkäreiden virkaan. Lisäksi on mahdollista päivystää perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä Keski-Suomen keskussairaalassa. Paikallisesti sovittu päivystyskorvaus on hyvä, ja vapaat päivystysvuorot varataan nopeasti.

Keski-Suomen keskussairaalan erikoislääkäreiden konsultaatioiden sujuvuutta edistää sama potilastietojärjestelmä. Konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät on myös kesällä ja loma-aikoina.

Vaadimme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa lääkäreiltämme.

YEK-vaihe

Terveyskeskussairaaloiden palvelua hyväksytään 9 kk:n terveyskeskuskoulutusosaan 3 kk:n jakso. On kuitenkin huomattava, että kokoaikaista päivystysmuotoista vastaanottoa ja vuodeosastotoimintaa voi olla yhteensä enintään kolme kuukautta.

Yleislääketieteen erikoistuminen

Itä-Suomen yliopisto hyväksyy yleislääketieteen erikoistumispalveluun terveyskeskussairaaloissamme tehtyä palvelua yhteensä 9+3 kk (yht. 12 kuukautta). Tämä koostuu yleislääketieteen erikoislääkärin ohjauksessa tehtävästä 3 kk eriytymisvaiheen koulutuksesta ja 6 kk vapaavalintaisesta koulutuksesta (yht. 9 kk) sekä niin halutessaan geriatrin ohjauksessa tehtävästä 3 kk geriatrian palvelusta osana vapaavalintaista muiden alojen koulutusta.

Geriatriaan erikoistuminen

Itä-Suomen yliopisto hyväksyy geriatrian erikoistumispalveluun terveyskeskussairaaloissamme tehtyä palvelua geriatrin ohjauksessa 1,5 vuotta.

Ota yhteyttä:
Kati Seppänen, terveyskeskussairaaloiden palvelujohtaja, p. 014 266 2400, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Marja-Liisa Kinnunen, osastonylilääkäri, p. 014 266 8901, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje