Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Hoitotyö

hoitotyö

Hoidon tavoitteena on tukea asukasta elämään mahdollisimman itsenäisenä ja toimintakykyisenä mielekästä elämää yhteydessä omaisiinsa. Ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus toimia yhteisönsä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Hoitotyössä korostuvat asukas-ja perhekeskeisyys ja on tärkeää, että hoitohenkilökunta oppii tuntemaan asukkaan tarpeet, tavat ja toiveet. Toivommekin omaisten kertovan läheisestään esimerkiksi perhepalavereissa, jotta tavoite mahdollistuu.

Toiminnan taustalla vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, arvot ja periaatteet. Käytännön hoitotyötä ohjaavat myös tutkittu tieto, Käypähoito-suositukset ja valtakunnalliset ikäihmisten hoidon laatusuositukset sekä eri ammattiryhmien eettiset ohjeet.

Mielekkään elämän tavoitteeseen pääsemiseksi käytetään hoitotyön toimintamalleina yksilövastuista hoitotyötä sekä tiimityötä. Yksilövastuinen hoitotyö tarkoittaa, että jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuhoitaja, jota hänen on mahdollista käyttää apuna päivittäisen hyvinvointinsa ja sosiaalisten suhteidensa ylläpitämisessä. Tiimityössä asukkaat ja henkilökunta muodostavat puolestaan pienempiä yksiköitä, joiden toiminnassa korostuvat kodikkuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja viihtyminen.

Asukkaan mielekkään elämän ja hyvinvoinnin kannalta keskeistä on toimintakyvyn säilyminen hyvänä mahdollisimman pitkään. Tähän pyritään kaikissa arjen askareissa kuntouttavalla työotteella. Asioita ei tehdä puolesta vaan annetaan jokaisen tehdä itse niin paljon kuin pystyy ja mihin voimavarat riittävät. Tämän lisäksi tavoite vaatii hoidolta eri ammattiryhmien sujuvaa yhteistyötä ja jatkuvaa terveyden edistämistä, sairauksien hyvää hoitoa, asuinympäristön muokkaamista asukkaan tarpeen mukaiseksi sekä yksilöllisten apuvälineiden hankkimista.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje