Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Ulkopaikkakuntalaiset hakijat

Vuonna 2011 voimaan tulleet lakimuutokset mahdollistavat kotikunnan vaihtamisen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä toimissa terveydentilan, vammaisuuden, tai muun syyn perusteella. Laki koskee käytännössä henkilöitä, jotka tarvitsevat uudessa kunnassa asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai sijoitusta palveluasumisyksikköön. Muuttamisen tulee olla henkilön oman toiveen ja hänen etunsa mukaista, hänen itsensä tarpeista lähtevää.

Henkilöt, jotka asuvat omassa vuokra – tai omistusasunnossa eivät lähtökohtaisesti kuulu lain soveltamisen piiriin. Muutto kunnasta toiseen voi tapahtua aivan tavallisena muuttona, jos henkilö ei tarvitse ympärivuorokautista hoitoa.

Toisen kunnan asukkaat hakevat Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon paikkaa tulostettavalla hakemuksella.
Hakemus toimitetaan osoitteeseen OIVA-keskus /SAS, Keljonkatu 26, 40600 JYVÄSKYLÄ

Hakijalla voi vastaava asia olla samanaikaisesti vireillä vain omassa asuinkunnassaan.

Asia tulee vireille hakemuksen saavuttua SAS-tiimiin. Hakijan nykytila ja hänen asumispaikkaan liittyvä tahtonsa kartoitetaan yhteistyössä hänen kotikuntansa kanssa. Tätä varten Jyväskylästä toimitetaan nykyiseen kotikuntaan pyyntö tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toimittamisesta. Pyydettäviä tietoja ovat muun muassa lääkärinlausunto, selvitys nykyisestä toimintakyvystä sekä käytössä olevista palveluista. Ulkopaikkakuntalaisiin hakijoihin sovelletaan samoja ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteereitä, kuin jo ennestään Jyväskylässä asuviin.

Kotikunnan valintaoikeus koskee henkilöä, joka on sijoitettu viranomaispäätöksellä laitoshoitoon, perhehoitoon tai palveluasumiseen, ja että hoito ja asuminen on kestänyt, tai sen arvioidaan kes-tävän yli vuoden ajan. Muuttoilmoitusta maistraatille tehtäessä onkin esitettävä viranomaiselta sijoitusvaiheessa saatava sijoituspäätös. Henkilön käyttäessä kotikunnan valintaoikeutta siirtyy palveluja koskeva järjestämisvastuu uudelle kotikunnalle.


sosiaalihuoltolaki 1301/2014 60 §, kotikuntalaki 201/1994 3 a §

Lisätietoja SAS-tiimin palveluohjaajalta puhelinnumerosta 014 266 3955

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje