Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Sosiaalipalvelut » Asuminen ja asumisen tuki » Liikkuminen ja kuljetuspalvelut

Liikkuminen ja kuljetuspalvelu

Palveluliikenne

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisempaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkemisen. Palvelu- ja asiointiliikenteellä matkustamiseen ei tarvitse olla vammaispalveluiden kuljetuspalvelupäätöstä vaan kuljetuspalvelu on kaikille avointa ja käytettävissä olevaa palvelua.

Palveluliikennematkat suuntautuvat Jyväskylän keskustaan, aluekeskuksiin, terveysasemille tai muihin palvelupisteisiin. Henkilökohtaiseen palveluun ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkemiseen on autoissa hyvät edellytykset. Autot ovat ilmastoituja ja esteettömiä. Tilaa on 14 matkustajalle. Myös pyörätuolilla matkustaville on paikka ja autoissa on kaikille turvavyöt.

Palveluliikennekyyti maksaa saman verran kuin vastaavalle matkalle hankittu, Jyväskylän joukkoliikenteessä käytössä oleva Linkkien Waltti-lippu. Kertalippuja voi ostaa autosta.

Sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille palveluliikennekyyti on ilmaista.

Palveluliikenteen aikataulu -pdf

Linjojen reitit ja aikataulut - nettisivulla.

Palveluliikenteen aikataulujulkaisuja saa muun muassa Linkki-palvelupisteeltä, Asemakatu 7 tai Oiva-keskukselta, Keljonkatu 26.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua, jos:

 • Hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia

Matkoja myönnetään asioimiseen ja virkistykseen käytettäville matkoille sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntien alueella. Kuljetuksen hinta vastaa linja-autoliikenteen taksoja. Kuljetuksessa voi olla tarvittaessa saattaja mukana.

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saa sosiaalityöntekijältä.

Kyydinvälityskeskuksen palveluntuottaja on Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus Oy

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt tilaavat matkan 1.4.2016 alkaen kyydinvälityskeskuksesta p. 014 266 3932. Kuulovammaiset voivat varata matkan myös tekstiviestillä numerosta 050 4113 300. Muulla tavoin tilattuja matkoja ei korvata. Kuljetus tulee tilata tuntia ennen matkan lähtöaikaa. Paluukuljetuksen voi tilata samaan aikaan.

Matkaa tilattaessa asiakkaan tulee ilmoittaa:

 • nouto-osoite ja määränpää
 • kellonaika
 • käytössä olevat apuvälineet
 • erityistarpeet (saattaminen määränpäähän, mukana seuraava saattaja, opaskoira)
 • välipysähdykset (nopeat asioinnit)

Omavastuu määräytyy matkahuollon linja-auton kertamaksujen mukaan.

Kelan ja vakuutusyhtiöiden korvaamiin matkoihin ei saa käyttää vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Kela-taksin tilauspuhelin 0100 87650

Vammaisten henkilöiden kuljetuksiin ei juuri muutoksia 1.7.2018

Heinäkuussa voimaan tuleva laki liikenteen palveluista ei juurikaan aiheuta muutoksia vaikeavammaisten kuljetuksiin. Jyväskylän kaupungin ostamat kuljetukset ovat suurimmaksi osaksi sopimusten piirissä ja kuljetuspalveluasiakkaat saavat palvelut entiseen tapaan. Myös kuljetusten hinnat pysyvät samoina.

Asiakkaat varaavat asioimiseen, virkistykseen, opiskeluun ja työssäkäyntiin liittyvät kuljetukset tutusti Kyydinvälityskeskuksesta numerosta 014 266 3932. Kuulovammaiset voivat varata matkan myös tekstiviestillä numerosta 050 4113 300.

Palaute

Palautetta kuljetuspalveluihin liittyen voi antaa esimerkiksi Jyväskylän kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta.

Harkinnanvarainen vanhusten kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraisen vanhusten kuljetuspalvelu turvaa välttämättömät asioinnit niille henkilöille, jotka ovat kokonaan olemassa olevan palveluliikenteen (Linkki-VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella.

Välttämättömiin asiointimatkoihin tarkoitettuun SHL-kuljetuspalveluun ovat oikeutettuja pääsääntöisesti 80 vuotta täyttäneet hakijat seuraavin perustein:

 • Hakijan liikkumisvaikeudet johtuvat sairauksista ja/tai ikääntymisestä.
 • Hakijan liikkumisvaikeudet estävät julkisen joukkoliikenteen käytön.
 • Hakija asuu olemassa olevan palveluliikenteen (Linkki-VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen palvelualueen ulkopuolella sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella.
 • Hakijan kanssa samassa taloudessa ei ole auton käyttö mahdollisuutta ja kuljetuspalvelu mahdollistaa ainoana tapana välttämättömät asioinnit
 • Hakija asuu omassa kodissa (hakija ei ole laitoshoidossa eikä vanhusten palveluasumisen piirissä).
 • Hakijan bruttotulot ovat yksin asuvalla enintään 1 140 euroa kuukaudessa brutto ja kahden hengen kotitaloudessa enintään 2 018 euroa kuukaudessa brutto.

Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 96 yhdensuuntaista matkaa kalenterivuoden aikana. Kuljetuspalvelu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Saattajan matkaa ei makseta kuljetuspalveluna. Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin alueella ja sosiaalityöntekijän erillispäätöksellä lähikuntien alueella, jos lähimmät välttämättä tarvittavat palvelut sijaitsevat naapurikunnassa.

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saa sosiaalityöntekijältä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje