Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Toiminta

Hovilan nuorisokoti on moderni 10 -paikkainen lastensuojelulaitos, joka sijaitsee Jyväskylän Keljossa. Hovilan nuorisokodissa toimii kaksi yksikköä: 7-paikkainen nuorisokodin puoli sekä 3-paikkainen erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY). Molemmissa yksiköissä pystytään vastaamaan lastensuojelun haastavimpiin asiakkuuksiin.

Hovila tarjoaa lastensuojelun laitoshuollon palveluita ensisijaisesti oman kaupungin nuorille sekä sosiaalipäivystyksen ja ympäristökuntien tarpeisiin. Hovila on lastensuojelulaitos, johon nuori voidaan sijoittaa sosiaalityöntekijän päätöksellä avohuollollisesti, kiireellisenä kriisisijoituksena tai huostaan otettuna. Nuori voidaan myös siirtää Hovilaan muista kaupungin nuorisokodeista tai muista sijaishuoltopaikoista. Hovilaan sijoitettavat nuoret ovat iältään 12–17-vuotiaita.

Hovilan nuorisokoti aloitti toimintansa marraskuussa 2012.

Nuorisokodin puoli

Hovilan nuorisokodin puoli tarjoaa kodinomaista kriisi-, vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä erityisen vahvan tuen yksikön kanssa. Tavoitteellisen kasvatustyön lähtökohtana on nuoren ja perheen tilanteen, vahvuuksien ja haasteiden arviointi ja yhdessä sovitut yksilöllisiä ratkaisuja tukevat käytännöt. Työmuotoina ovat yhteisen arjen eläminen, omaohjaajatyöskentely, säännölliset perhepalaverit, hoitoryhmät sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva nuorten palaveri. Yhdessä onnistumalla kuljetaan kohti vastuullisuutta ja positiivista tulevaisuutta.

Hovilassa tavoitteena on luoda nuorelle turvallinen ja jäsennelty arki. Nuoret käyvät koulua, harrastavat ja tekevät arjen askareita, osallistuvat yhteisen tekemisen hetkiin ja harjoittelevat myös itsenäistymiseen liittyviä taitoja.

Nuorisokodin puolella sijoitusaikaa ei ole rajattu. Sijoitetut nuoret voivat palata takaisin kotiin tai siirtyä täysi-ikäisyyden kynnyksellä omaan asuntoon. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY)

Erityisen vahvan tuen yksikköön sijoitetulla nuorella voi olla vakava päihde- tai rikoskierre, aggressiivista käyttäytymistä tai tarve äkilliseen kriisisijoitukseen. Yksikköön saapuvilla nuorilla on kiireellinen sijoitus tai huostaanottopäätös. Erityisen vahvan tuen yksikössä pystytään turvallisesti toteuttamaan mm. lastensuojelulain mukaista lapseen kohdistuvaa liikkumisvapauden rajoittamista (LsL 69§), eristämistä (LsL 70 §) ja erityistä huolenpitoa (LsL 71-73 §). Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä nuorisokodin puolen kanssa.

Työskentelyn tavoitteena on nuoren elämäntilanteen pysäyttäminen vahvojen rakenteiden luomassa turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä, yhdessä rajatun ja jäsennellyn arjen kanssa. Nuoren ajatus- ja muutosprosessien mahdollistajina toimii aikuisten jatkuva läsnäolo sekä tiivis omaohjaaja- ja hoitoryhmätyöskentely.

Sijoitus erityisen vahvan tuen yksikköön on määräaikainen, vaihdellen muutamista päivistä muutamiin kuukausiin. Jakson aikana arvioidaan yhdessä nuoren, huoltajien ja sosiaalitoimen kanssa nuoren elämäntilannetta parhaiten tukeva jatkosijoituspaikka. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje