Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lastensuojelun sijaishuolto

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otettujen lasten tai nuorten hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon.

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun sijaishuolto vastaa Jyväskylän kaupungin huostassa olevien lasten asioista. Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton jälkeen lastensuojelun avohuollosta sijaishuoltoon. Sijaishuollon sosiaalityötä määrittää lastensuojelulaki ja lakisääteiset velvoitteet.

Lastensuojelun sijaishuollossa työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi seitsemän sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaaja ja neljä toimistosihteeriä.

Sijaishuollon tehtävänä on:

 • turvata sijaishuollossa olevan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja ikätason mukaan
 • tarjota lapselle hänen tarvitsemansa hoito ja kasvatus sekä huolehtia niiden onnistumisesta sijaishuoltopaikassa
 • laatia lapselle asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja sijaishuoltopaikan kanssa
 • tavata lasta säännöllisesti kahden kesken ja kuulla lasta häntä itseään koskevissa asioissa
 • turvata lapsen oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin läheisiin
 • työskennellä vanhempien kanssa ja tukea heidän vanhemmuuttaan
 • seurata ja valvoa sijaishuoltopaikkojen toimintaa
 • tarjota sijaisvanhemmille tukitoimia
 • lapsen sijaishuoltopaikan muuttaminen, jos se on lapsen edun mukaista
 • vastata huostaanottojen purkutyöskentelystä
 • tukea nuoren suunnitelmallista itsenäistymistä täysi-ikäisyyden lähestyessä yhdessä jälkihuollon sosiaalityön kanssa

Lapsen asuminen sijaishuoltopaikassa kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijaishuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Sen jälkeen asiakkuus siirtyy lastensuojelun jälkihuoltoon.

Vertaiset tukevat toisia sijoitettujen lasten vanhempia – ilmoittautuminen Jyväskylän syksyn Voikukkia-ryhmään meneillään

Syyskuussa 2017 käynnistyy seuraava Jyväskylän Voikukkia-vertaistukiryhmä lapsensa huostaanoton tai sijoituksen kokeneille vanhemmille, äideille ja isille. Ryhmään ilmoittautuminen on meneillään.

Voikukkia-vertaistukiryhmässä vanhemmat voivat keskustella lapsen sijoituksen aiheuttamasta tilanteesta, tunteista ja kokemuksista muiden vastaavassa tilanteessa olevien vertaisten kanssa.
– Kokemukset aiemmista viidestä Voikukkia-ryhmistä ovat positiivisia. Ryhmän tavoitteena on tukea vanhemman omaa elämää ja selviytymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta, kertoo ryhmiä ohjannut Ilse Lähteinen, Jyväskylän kaupungin lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja toiminta on luottamuksellista. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet tavataan ennen ryhmän käynnistymistä.

Voikukkia-vertaistoimintaa on kehitetty Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n Voikukkia-verkostohankkeessa. Toimintaa Jyväskylässä toteuttaa Jyväskylän kaupungin sosiaalipalvelut.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Ohjaaja Ilse Lähteinen, p. 014 266 3553, 050 548 0304, ilse.lahteinen(at)jkl.fi
Sosiaaliohjaaja Tuula Pollari, p. 014 266 1623, 050 311 8627, tuula.pollari(at)jkl.fi
Ohjaaja Kati Koskela, p. 014 266 3551, 050 382 5868, kati.koskela(at)jkl.fi
Sosiaaliohjaaja Hanna Kytölä, p. 014 266 1368, 050 352 2627, hanna.kytola(at)jkl.fi
Sosiaalityöntekijä Sari Seppänen, p. 014 266 3549, 050 368 0471, sari.seppanen(at)jkl.fi

www.voikukkia.fi
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu/huostaanotto/sijaishuolto
Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje