Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Sosiaalipalvelut » Maahanmuuttajien palvelut » Kotoutumispalvelut » Kotoutumisblogi » Kielenopiskelua ruusunterälehtihillolla, kiitos!
13.7.2018

Kielenopiskelua ruusunterälehtihillolla, kiitos!

Jyväskylän Green Care Könkkölässä aloitti kesäkuun puolivälissä kaksi aivan uudenlaista sosiaalisen kuntoutuksen ryhmää.


Maankaatopaikalta löytyi kuminantaimia, jotka siirrettiin kasvimaahan ja sieltä ruokapöytään.

Osallistujat tulivat eri puolilta maailmaa. Joku on viljellyt maata pakolaisleirillä Zimbabwessa, toinen on myynyt teknisiä sairaalavalmisteita Syyriassa, kolmas paistanut pizzoja Venäjällä. Nyt he ovat pakolaistaustaisia kuntalaisiamme, joiden kotoutuminen on vielä aivan alkuvaiheessa. Kielten paljous, iloinen puheensorina ja tauoilla tyttöjen kirkasääninen gospel-laulu lyö leimansa näihin toimintapäiviin.

Aamut aloitamme kielen opiskelulla käyttäen Opettajan ilman rajoja -järjestön kehittämää ja ohjaajillemme kouluttamaa Toisto-menetelmää. Portfolion avulla olemme saaneet osallistujien yksilölliset vahvuudet esille. Jatkossa he voivat täydentää sitä muun muassa opiskelutodistuksillaan. Yksilölliset tavoitteet on laadittu kaikille sekä mielekäs jatkopolku moniammatillisena yhteistyönä osalle osallistujista. Tulkit ovat käytössämme viikottain.

Kaikki aika ei suinkaan ole mennyt opiskeluun. Tutustuimme luonnossa kasvaviin hyötykasveihin, joita voi käyttää vaikkapa salaattiin. Eräät ryhmäläiset tekivät ruusunterälehdistä hilloa muurinpohja lettujen kanssa maisteltavaksi. Linssikeitto maistui kaikille. Joku uskaltautui saunaankin!

Yllättävää oli se, että osallistujien omaiset ovat myös olleet innolla mukana toiminnassa. Säät ovat suosineet meitä, joten järvellekin on päästy narraamaan kaloja. Raikkaassa ulkoilmassa on mukava tehdä myös puutöitä.

Puutarha- ja verstasryhmä yksilöllisten mieltymysten mukaan

Pakolaistaustaisia ryhmäläisiä on yhteensä yksitoista. He ovat iältään 18-56-vuotiaita. Ryhmä jaettiin puutarha- ja verstasryhmään osanottajien omien mieltymyksen mukaan. Kokoontumiset ovat joko maanantaisin ja tiistaisin tai keskiviikkoisin ja torstaisin.

Könkkölän toiminnan taustalla on Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluiden Kotoisa-hanke, joka on saanut rahoitusta EU:n sisäasioiden Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotoutumisrahastolta (AMIF) sekä Jyväskylän kaupungilta.

Tavoitteena on tehdä yhteistyötä vähintään kahden yhdistyksen kanssa kotouttavien sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnoissa vuoden 2019 loppuun saakka. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan parikymmentä Suomeen EU:n ulkopuolisista eli ”kolmansista” maista pakolaisina tullutta henkilöä.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan


Green Care Könkkölän rantamaisema on rauhoittava ympäristö työlle ja kielen opiskelulle.
Hankkeessa kehitetään helposti sovellettava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Mallinnusta tarjotaan kokoutumistyön tueksi kaikille kunnille, joilla on kotoutumispalveluita tarvitsevia asiakkaita. Tavoitteena on myös kytkeä malli Jyväskylän kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen toimijoihin ja yhtenäistää työskentelymalleja kaupungin sisällä.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kotoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä muut tarvittavat sosiaalista kuntoutusta edistävät toimenpiteet.

Sosiaalinen kuntoutus on osa moninaista kuntoutusjärjestelmää sekä kotouttamista ja sen käytännön toteutus edellyttää eri ammattilaisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Tämä sosiaalisen kuntoutuksen pilotti antaa hyvän pohjan kehittää jatkossa toimintaa Könkkölä Green Care -keskuksessa sekä muitakin maahanmuuttajataustaisille tarkoitettuja ryhmätoimintoja. Ilolla jaamme hyviä kokemuksiamme kaikille, jotka niistä hyötyvät!

Helena Ilomäki

Lisätietoja: helena.ilomaki@jkl.fi

Väinönkatu 1a B, 2. kerros
40100 Jyväskylä
Puh. 014 266 3423
Fax 014 617 284

etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje