Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Näiltä sivuilta löydät tietoa erilaisista Jyväskylän kaupungin tuottamista sosiaalipalveluista aikuissosiaalistyöstä lastensuojeluun. Lisätietoa kaupungin tuottamista ikääntyvien palveluista, vammaispalveluista ja työllisyyspalveluista löydät edellä olevien linkkien tai sivun oikeassa reunassa olevien linkkien kautta.

________________________

Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä ja vastuullisuutta. Aikuissosiaalityö on sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä.

Apua sosiaalipalvelujen palveluista lapsiperheiden arjen tilanteisiin - koostesivu

Asumisneuvonta
Asumisneuvoja auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asumiseen liittyvissä ongelmissa (esim. vuokranmaksuvaikeudet) ja ohjaa tarvittaessa asiakasta muihin auttaviin palveluihin.

Isyys, huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
Lapsen isyyden selvittäminen, huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, elatussopimusneuvottelut, huolto ja tapaamisoikeusselvitykset

Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö
Sijais- ja tukiperheiden rekrytointi ja koulutus, perhehoito, tukiperhetoiminta.
Lapsen sijoituksesta ja perheelle sijoituksen aikana annettavasta tuesta voit lukea lisää lastensuojelun sijaishuollon sivuilta.

Kriisikeskus Mobile*
Ammattitaitoista apua kriisiin Kriisikeskus Mobilesta 24 h/vrk.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lastenhoitoa ja välttämätöntä kodinhoitoapua.

Lastensuojelun palvelut
Lastensuojelun palvelujen tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Luottamushenkilöorganisaatiot sosiaalipalveluasioissa (perusturvalautakunta sekä sen alaiset jaostot)

Maahanmuuttajien palvelut
Sosiaali- ja terveyspalveluita erityisesti maahanmuuttajille. Kotoutumispalvelut.

Neuvolan perhetyö
Keskusteluapua erilaisissa arjen tilanteissa lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille.

Nuorisovastaanotto
Nuorisovastaanotto on 13–22-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille tarkoitettu palvelu mielenterveys-, päihde- ja psykososiaalisten ongelmien arviointiin ja lyhytaikaiseen hoitoon. Huolet voivat liittyä esimerkiksi päihteisiin, mielialaan, pelaamiseen, perheen ristiriitoihin tai seksuaalisuuteen.

Nuorten aikuisten palvelukeskus
Nuorten aikuisten palvelukeskus eli J-Nappi on osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityötä ja kuntouttavia palveluita. Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa päätäntävaltasi ja vastuusi omasta elämästäsi ei katoa minnekään. Sinä päätät miten haluat elää, mitkä ovat tavoitteesi ja miten haluat niitä tavoitella.

Perhekompassi
Ovatko palvelut välillä hukassa? Etkö tiedä mihin ottaisit yhteyttä, kun tarvitset hoitoa tai tukea elämäntilanteeseesi? Tai etsitkö toimintaa? Palveluopas Perhekompassi auttaa löytämään lapsiperheiden palveluja ja toimintaa Jyväskylässä.

Perheneuvola
Perheneuvolan tehtävä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Poliisilaitoksen sosiaalityö
Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä huolehtii siitä, että lastensuojeluun liittyvät asiat tulevat huomioiduksi poliisin työssä ja että perheet ohjautuvat tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Psykologipalvelut
Psykologit toimivat yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen alueellisten peruspalveluiden kanssa. He edustavat peruspalveluissa psykologista asiantuntemusta ja auttavat erilaisissa ongelmatilanteissa.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta rikos- ja riita-asioiden käsittelyä. Sovitella voidaan mm.vahingontekoja, ilkivaltaa, varkauksia ja pahoinpitelyjä sekä yksityishenkilöiden riita-asioita.

Sosiaalinen luototus
Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Jyväskylässä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa.

Sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystysasioita ovat mm. kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä lasten ja nuorten erityisvaikeudet. Muita syitä voivat olla onnettomuus tai erityyppiset kriisit.

Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvota neuvoo yksityistalouksia erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.

Toimeentulotuki
Toimeentulotukea saa henkilö, joka on tuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta.

Vammaispalvelut
Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Yleinen edunvalvonta*
Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje