Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Toimeentulotuen hakeminen

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Hannikaisenkadun sosiaaliasemalta ja Korpilahden sosiaaliasemalta ensisijaisesti kirjallisella hakemuksella. Käytössä myös sähköinen toimeentulotukihakemus, josta voit lukea lisää tämän linkin kautta.

Ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemista, haethan perustoimeentulotuen Kelasta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

  • työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset tai tilinauhat
  • pankin tiliotteet hakijan ja perheenjäsenten kaikista tileistä viimeisen kuukauden ajalta, pyydettäessä pidemmältä ajalta
  • vuokrarästitilanteessa pankintiliotteet vuokrarästejä edeltävän kuukauden alusta nykyhetkeen asti
  • esitäytetty veroilmoitus
  • tositteet niistä menoista, joihin haet toimeentulotukea
  • muut taloudellista tilannetta selventävät tositteet

Toimeentulotuesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka lähetetään toimeentulotuen hakijalle.

Toimeentulotuen muutoksenhaku

Päätöksen toimeentulotuen myöntämisestä tekee viranhaltija. Mikäli hakija on päätökseen tyytymätön, muutosta on oikeus hakea 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimukset Yksilöasiainjaostoon on lähetettävä osoitteeseen Perusturvapalvelut / Yksilöasiainjaosto, kaupungin kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.
Yksilöasiainjaoston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 30 vuorokauden kuluessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Toimeentulotuen takaisinperintä

Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin. Toimeentulotuki voidaan periä takaisin, jos se myönnetään jonkin etuuden viivästymisen takia (esim. eläkepäätös, sairaus- ja työttömyyspäiväraha, opintotuki, asumistuki). Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki peritään takaisin.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje