Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö on maakunnallinen lastensuojelun erityisyksikkö, joka tarjoaa sijaishuollon palveluja 23 keskisuomalaiselle kunnalle. Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön toiminta rahoitetaan kuntarahoituksella. Toimintaa hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Yksikön tehtävänä on tarjota kunnille laadukkaita, lapsilähtöisiä, tasapuolisia sekä kuntataloudellisesti edullisia sijaishuollon palveluita ja asiantuntija-apua.

Yksikön perustehtävät ovat:

  • Tukea kuntien lastensuojelun sijoitusprosesseja toimimalla lapsen sosiaalityöntekijän työparina ja etsimällä lapsen tarpeiden mukainen sijaishuoltopaikka
  • Tietää ja tuntea sijaishuoltopaikat - ammattiliiset perhekodit ja lastensuojelulaitokset
  • Koordinoida maakunnan lastensuojelun perhehoitoa ja tukiperhetoimintaa
  • Rekrytointi
  • Valmennus
  • Tukipalvelut
  • Tukea kuntien valvontatyötä
  • Lisätä lastensuojelun sijaishuollon erityisosaamista ja asiantuntijuutta koulutusten, konsultoinnin ja yhteistyökumppanuuksien avulla
  • Kehittää lastensuojelun sijaishuollon palveluita muiden toimijoiden kanssa

Yhteystiedot

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön toimintahistoria


Keski-Suomen kunnat ovat toimineet yli 35 vuotta onnistuneessa kuntayhteistyössä sijaishuoltoyksikön palveluihin nähden. Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön rakenne luotiin vuonna 1979, aluksi Keski-Suomen perheneuvolan kuntainliiton ylläpitämänä ja vuonna 1994 Jyväskylän kaupungin hallinnoimana. Kunnat näkivät, että heidän on mahdotonta yksin vastata lakisääteisiin sijaishuollon moniin palvelutarpeisiin. Kaupunkien ja kuntien keskinäisellä sopimuksella kunnat sitoutuivat rahoittamaan yksikön toimintaa erityisellä rahoitussopimuksella.

Alueellisten sijaishuollon palvelujen synnyn taustalla oli merkittävän laaja Perhehoidon tutkimusprojekti vuosina 1978–1980. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kasvu ja sijaishuollon palvelurakenteen laitosvaltaistuminen sekä sijaishuollon kustannusten kohoaminen vaikuttivat aktiivisesti tutkimuksen aloittamiseen ja kuntia palvelevan sijaishuoltoyksikön perustamiseen silloisen Keski-Suomen läänin alueella. Vuosikymmenien aikana Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön toiminta on koettu osaavaksi, laadukkaaksi, lapsilähtöiseksi ja kuntatalouden kannalta kustannustehokkaaksi sekä pienten että suurten kuntien osalta. Sijaishuoltoyksikkö on ollut aktiivisesti mukana monissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa lastensuojelun kehittämishankkeissa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje