Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Tukiperhe lapsen ja perheen tukena

Tukiperhetoiminta tukee lapsiperheitä arjessa silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat vähissä ja luonnolliset tukiverkostot vähäiset. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasta ja koko lapsen perhettä, tarjoten lapselle huolenpitoa, huomiota ja virikkeellistä toimintaa sekä vahvistaen vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista, ja siten koko perheen elämänhallintaa, jotta perhe jatkossa selviytyisi omin voimavaroin. Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena sekä lastensuojelulakiin perustuvana avohuollon tukitoimena. Tukiperheitä tarvitaan myös sijaishuollossa oleville lapsille.

Tukiperhetarpeen taustalla voi olla esimerkiksi

  • Vanhemmuuden haasteet ja vaikeudet kasvatusasioissa
  • Vaikeudet perheen vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa
  • Vanhempien väsymys
  • Yksinhuoltajuus
  • Sukulaisten ja muun tukiverkoston vähäisyys
  • Perheen muu vaikea elämäntilanne tai äkillinen kriisi

Tukiperheitä tarvitaan leikki- ja kouluikäisille lapsille, erityistä hoitoa vaativille lapsille sekä sisaruspareille ja -sarjoille.

Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja kiinnostusta toimia lapsen ja hänen perheensä tukena

  • Tukiperhe voi olla kahden vanhemman lapsiperhe, yksinhuoltajaperhe, lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut "varamummola" tai yksinasuvan aikuisen perhe. Tukiperheenä voi toimia myös sukulais- tai tuttavaperhe.
  • Tukiperheellä ei tarvitse olla erityistaitoja, mutta toiminta vaatii ymmärrystä lasten erilaisista tarpeista sekä kykyä kohdata erilaisuutta ja käsitellä haasteita Lisäksi tarvitaan yhteistyökykyä sekä myönteisyyttä, avoimuutta, joustavuutta, sitoutuneisuutta ja luotettavuutta.
  • Tukiperheitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
  • Tukiperheet valmennetaan tehtävään. Valmennuksen tavoitteena on tuoda perheelle lisää tietoa tukiperhetoiminnasta, lastensuojelusta, lapsen tarpeista sekä yhteistyöstä lapsen oman perheen kanssa. Valmennuksen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä tukiperheeksi. Valmennus ei sido tukiperheeksi ryhtymiseen.

Toiminnan alkaessa laaditaan tukiperhesopimus yhteistyössä lapsen oman perheen, tukiperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Sopimuksessa määritellään tukiperhetoiminnan tavoite, kesto, määrä ja tuen tarve. Tukiperhetoiminta on säännöllistä ja lapset käyvät yleensä tukiperheessä kerran kuukaudessa viikonlopun ajan. Loma-aikoina on mahdollista sopia myös pidemmistä ajanjaksoista lapsen tarpeen mukaisesti, tukiperheen resurssit huomioiden. Tukiperhe tarjoaa viikonlopun aikana lapselle aikuisen turvallista läsnäoloa ja huomiota sekä lapsen kehitystä tukevaa toimintaa osana tavallista perhe-elämää. Tukiperheviikonloppuihin voi kuulua esimerkiksi leikkimistä, pelaamista, leipomista, ulkoilua, retkeilyä ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä. Tukiperhetoimintaa, sen tarpeellisuutta ja tavoitteiden toteutumista, arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Tukiperheelle maksetaan toiminnasta palkkio ja kulukorvaus. Palkkion määrä perustuu lapsen tarpeisiin ja hoidollisuuteen. Tukiperhetoiminnan aikana tukiperhe saa tukea lapsen vastuusosiaalityöntekijältä ja Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö järjestää tukiperheille täydennyskoulutusta sekä virkistys- ja vertaisryhmätoimintaa.

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi tukiperheenä toimimisesta Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikköön, josta saat myös lisätietoa asiasta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje