Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Potilastietorekisteri

Potilaan hyvän hoidon toteuttamiseksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (JYTE) ylläpidetään henkilötietolain mukaista potilastietorekisteriä. Potilasasiakirjoihin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjat ovat sähköisiä, paperisia tai teknisiä tallenteita.

Potilasasiakirjojen sisältämät tiedot pidetään salassa. Potilastietoja saavat käyttää hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja hoitosi sitä edellyttävät. Potilasasiakirjojen käsittelyä valvotaan säännöllisesti. JYTE:n potilastietorekisteri on osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen yhteistä potilastietorekisteriä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen potilastietorekisteri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) yhteisen alueellisen potilastietorekisterin muodostavat potilasasiakirjat, jotka on laadittu alueen kunnallisessa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Yhteisrekisteriin kuuluvat toimintayksiköt: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), Keski-Suomen Seututerveyskeskus (SEUTUTK), Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE), Kinnulan terveyskeskus, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Wiitaunioni, Äänekosken terveyskeskus ja Työterveys Aalto.

KSSHP:n yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluvat kaikki potilasasiakirjat, sekä sähköiset, paperiset että tekniset tallenteet, riippumatta siitä, milloin ne on laadittu. Sen sijaan siihen eivät kuulu sosiaalihuollon eivätkä yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat. KSSHP:n yhteisen potilastietorekisterin käyttöön ei vaadita suostumustasi, vaan potilastietojärjestelmässä olevat tietosi ovat jokaisen hoitoon osallistuvan toimintayksikön käytettävissä sen jälkeen, kun asiasta on sinulle kerrottu.
Suosittelemme, että tutustut Sairaanhoitopiirin yhteistä potilastietorekisteriä koskevaan informaatioon ja kuittaat sen saaduksi Omakanta -palvelun kautta (www.omakanta.fi). Kuittaus siirtyy Omakanta-palvelusta automaattisesti potilastietojärjestelmiin.

Potilastietojen luovuttaminen

Hoitoosi liittyviä tietoja voidaan luovuttaa KSSHP:n yhteisrekisterin ulkopuolisille organisaatioille vain suostumuksellasi tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.

Sivullisille ei anneta hoitoosi liittyviä tietoja ilman suostumustasi. Myös omaisesi ovat potilasasiakirjoihisi nähden sivullisia. Poikkeuksena tietojen luovutukseen omaisille ovat laissa erikseen säädetyt tilanteet, kuten tajuttomuus. Näissä hätätilanteissa voidaan lähiomaisille kertoa terveydentilastasi, ellei ole syytä olettaa että kieltäisit tietojen antamisen.

Alaikäiset potilaat

Alaikäisten potilaiden kohdalla terveydenhuollon toimintayksikössä tietoja voidaan luovuttaa vanhemmille/huoltajalle, kunnes alaikäisen voidaan arvioida olevan itse kykeneväinen huolehtimaan omista asioistaan. Arvioinnin tästä tekee hoidosta vastaava lääkäri.

Potilaan oikeus tietojen käytön rajaamiseen

Sinulla on oikeus kieltää tietojen käyttö KSSHP:n yhteisrekisterin toisissa toimintayksiköissä. Kiellon kohteena voi olla minkä tahansa yhteisrekisteriin kuuluvan toimintayksikön tiedot. Tällöin kiellon kohteena olevan toimintayksikön tiedot eivät ole hoidossasi käytettävissä muissa toimintayksiköissä. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa.

Voit rajata tietojenkäyttökiellosta pois hätätilanteet. Mikäli olet asettanut kiellon koskemaan myös hätätilanteita, kiellon kohteena olevia tietoja ei voida käyttää apuna hoidossasi edes hätätilanteessa. Omaisesi voi hätätilassa perua aiemmin asettamasi kiellon, mikäli sen katsotaan olevan etusi mukaista. Omainen ei voi asettaa kieltoja puolestasi.

Voit itse tehdä ja peruuttaa potilastietojesi käyttöä koskevia kieltoja Omakanta -palvelun kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Omakanta -palvelun kautta voit kohdistaa kiellon myös koskemaan yksittäistä palvelutapahtumaa (käynti tai hoitojakso) ja sen tietoja. Näissä tilanteissa sinun on itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta, mikäli hoitosi edellyttää näiden tietojen käyttämistä.

Lisätietoja
www.kanta.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje