Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet

Asiakas voi vaikuttaa sosiaalipalveluiden sisältöön monella eri tavalla. Asiakkaiden antama palaute on keskeinen osa palveluiden valvontaa. Saatu palaute dokumentoidaan ja siten varmistetaan, että palautteisiin myös vastataan ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan.

Asiakas, omainen tai läheinen voi aina ilmaista huolensa palveluiden järjestämistavoista joko kirjallisesti tai suullisesti palveluita järjestävälle taholle tai kaupungin yhteyshenkilöille. Huolensa voi ilmaista myös sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake toimii suojatun yhteyden kautta ja palautetta voi lukea vain valvonnasta vastaavan henkilöt (ks. heidän yhteystietonsa täältä). Jättäessäsi palautetta sähköisesti, mainitse myös:

  • Mitä yksikköä tai laitosta palautteesi koskee.
  • Mikäli haluat, sinuun otetaan yhteyttä palautteesi tiimoilta, jätä lomakkeen yhteyteen puhelinnumerosi.

Sähköisesti antamasi palaute on täysin luottamuksellista. Annettua palautetta ei koskaan julkaista vaan se pysyy aina lähettäjän ja Jyväskylän kaupungin välisenä. (Palautetta ei siis julkaista, vaikka valitsisit järjestelmästä kohdan ”Palautteen saa julkaista (yllä annettuja yhteystietoja ei julkaista)”.

Siirry antamaan palautetta sähköisesti tämän linkin kautta.

Asiakaspalautetta kerätään eri palveluissa säännöllisesti palveluita käyttäneiltä henkilöiltä. Asiakaspalautteessa saatuja kehitysideoita käytetään suoraan palveluiden kehittämiseen. Erilaisia asiakaskyselyitä järjestetään eri palveluissa noin kerran vuodessa.

Asiakasraadit ja vanhus- ja vammaispalvelujen neuvostot toimivat suorina palautekanavina palveluiden järjestäjille. Palveluiden kehitysideoita voi antaa suoraan raatien tai neuvostojen jäsenille, jotka vievät asioita eteenpäin tahoillaan. Yhteystiedot löydät ao. linkkien kautta.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Hänellä on työskentelyssään puolueeton ja konsultoiva rooli. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot näet tämän linkin kautta.

Myös yksityisen palveluntuottajan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta. Muistutuslomakkeen voi tulostaa sosiaaliasiamiehen sivuilta.

Merkittävistä epäkohdista voi tehdä kantelun suoraan Aluehallintovirastolle tai Valviralle. Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Lisätietoa ja tarkat ohjeet löytyvät Aluehallintoviraston sivuilta tämän linkin kautta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje