Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Yhteiset » Palveluseteli » Palveluseteliyrittäjä

Palveluseteliyrittäjäksi on jatkuva haku

Jyväskylän kaupunki siirtyy käyttämään Effector-palvelusetelijärjestelmää vuoden 2018 aikana.

Effector-palvelusetelijärjestelmän käyttöön oton yhteydessä Jyväskylän kaupunki otti käyttöön myös perusturvan palveluseteleiden sääntökirjan. Tässä yhteydessä kaikkien palvelusetelituottajien, niin nykyisten kuin uusien tuli hakeutua tuottajaksi sähköisesti Palse.fi-verkkopalvelun kautta. Ensimmäinen käyttöönotto tapahtui 1.6. ja se koski seuraavia palveluita:

 • Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli
 • Omaishoidon tuen palveluseteli
 • Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä (seniorit ja pitkäaikaissairaat)
 • Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteli
 • Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli.

Asumisen palveluiden ja kotihoidon tuottajahaku avoinna

Käyttöönoton toisessa vaiheessa Effector-palvelusetelijärjestelmään siirretään seuraavat palvelut 1.9.2018 alkaen:

 • Säännöllisen kotihoidon palveluseteli (entinen tuetun kotona asumisen seteli)
 • Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli
 • Tehostetun palvelusasumisen palveluseteli (entinen ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli)

Hakemukset tulee tehdä sähköisesti Palsessa 5.8. mennessä (hakemuksia ei tarvitse postittaa). Nykyisten palveluntuottajien tulee jättää hakemukset määräaikaan mennessä, jotta olemassa olevat palveluseteliasiakkuudet jatkuvat. Päätökset palveluntuottajaksi hyväksymisestä tehdään elokuussa 2018.

Kaikkiin palvelusetelipalveluihin on jatkuva haku.

Lisätietoja päivitetään tälle sivustolle ja palveluntuottajia tiedotetaan palvelusetelitoimintaan liittyvistä asioista myös sähköisesti.

Hakeminen palvelutuottajaksi

Pääset hakemuksiin näin:

Hakeutuessaan palveluntuottajaksi yritys hyväksyy perusturvan palveluseteleiden sääntökirjan. Sääntökirja on julkisesti nähtävillä Palsessa. Linkki sääntökirjaan tulee näkyviin, kun olet klikannut jonkin haettavana olevan setelin nimeä. Samasta paikasta löytyy myös linkki henkilötietojen käsittelyn ehtoihin.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta hyväksyi sääntökirjan huhtikuussa 2018 ja päivitti sääntökirjaa 31.5.2018 kokouksessaan. Sääntökirja korvaa aikaisemmat hakemukset ja sopimukset.

Itse maksettaviin palveluihin ilmoittautuminen

Itse maksettavat palvelut siirtyvät Palseen vähitellen vuoden 2018 aikana. Palvelutarjonta keskittyy jatkossakin pääasiassa kotiin vietäviin palveluihin. Kaupunki määrittää julkaistavat itse maksettavat palvelut. Palse.fi-portaali on tuottajille maksuton. Aiemmin itse maksettavien palveluiden rekisteri-nä toiminut Klemmari.info-palvelu on käytössä vuoden 2018 loppuun saakka.

Palsessa voi nyt ilmoittautua palveluntuottajaksi Tukipalveluiden tuottajien rekisteriin sekä Kodin siivous- ja kunnossapitopalveluihin ja Hoito- ja hoivapalveluihin. Tukipalveluiden tuottajarekisteri julkaistaan Palsessa syksyllä.

Ilmoituksen tekeminen osoitteessa www.palse.fi*:

 • Valitse Yrityksille
 • Valitse Itse maksettavat palvelut
 • Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan alla näet kolme vaihtoehtoa: Kodin siivous- ja kunnossapitopalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut sekä Tukipalveluiden tuottajarekisteri
 • Jokaisessa kolmessa kohdassa pitää jättää erillinen ilmoitus, jos haluaa näkyä kunkin palvelun yhteydessä
 • Suora linkki ilmoittautumissivulle

Tuottajatapaamisia ja koulutuksia palvelusetelituottajille 2018

Palveluasumisen tuottajien info- ja koulutustilaisuus 16.8. klo 13.30–16.00

Järjestämme info- ja koulutustilaisuuden palveluasumisen palvelun tuottajille torstaina 16.8. klo 13.30–16.00 Kaupungintalon juhlasalissa, Vapaudenkatu 32.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lyhytaikaisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluntuottajille. Tilaisuudessa palveluntuottajat koulutetaan käyttämään Palse.fi-portaalia, jota käytetään 1.9. alkaen mm. palvelusetelitapahtumien kirjaamisessa ja palveluseteleihin liittyvän laskutusaineiston luomisessa. Tilaisuudessa käydään läpi myös palveluiden sisältöihin liittyvät asiat sekä katsotaan itse maksettaviin palveluihin ilmoittautumista.

TIlaisuuden aineisto:

Info-tilaisuus palveluntuottajille kehitysvammaisten palveluasumisen palvelusetelistä 17.8. klo 13–15

Aika: perjantai 17.8. klo 13.00–15.00
Paikka: Keljonkatu 26, A-talon ruokasali

Jyväskylän kaupunki suunnittelee kehitysvammaisten asumispalveluiden palvelusetelin käyttöönottoa. Järjestämme infotilaisuuden kaikille asiasta kiinnostuneille palveluntuottajille. Tilaisuudessa käydään läpi kehitysvammaisten palveluasumisen palvelusetelin sisältöä ja käyttöönoton aikataulua.

Ohjelmasisältö:

Säännöllisen kotihoidon tuottajien info- ja koulutustilaisuus 20.8. klo 13–15

Järjestämme info- ja säännöllisen kotihoidon palveluntuottajille maanantaina 20.8. klo 13.00–15.00 Tietotalolla, Kilpisenkatu 1, 1. krs, Poliisimestari-kabinetti.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille säännöllisen kotipalvelun (ent. tuettu kotona asuminen) palveluntuottajille tai tuottajaksi hakeutuville. Tilaisuudessa palveluntuottajat koulutetaan käyttämään Palse.fi-portaalia säännöllisen kotihoidon palvelusetelin osalta. Tilaisuudessa käydään läpi myös palveluiden sisältöihin liittyvät asiat sekä katsotaan itse maksettaviin palveluihin ilmoittautumista. Ilmoittautuminen 14.8. mennessä tämän linkin kautta*

Tilaisuuden aineistot:

Info-tilaisuus palveluntuottajille 21.8. klo 14–16: liikkuva asumisen tuki ja tuettu asuminen

Jyväskylän kaupunki suunnittelee aikuissosiaalityön asiakkaiden asumisen tuen (liikkuva asumisen tuki) ja tuetun asumisen palveluseteleiden käyttöönottoa. Järjestämme infotilaisuuden kaikille asiasta kiinnostuneille palveluntuottajille tiistaina 21.8. klo 14–16 Tietotalossa (Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä, 1. krs, Poliisimestari-kabinetti).

Tilaisuudessa käydään läpi liikkuvan asumisen tuen ja tuetun asumisen palveluseteleiden sisältöjä ja käyttöönoton aikatauluja. Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille jyväskyläläisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamisessa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä. Tukiasumisen tavoitteena on, että asiakas saa valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja saavuttaa sellaisen toimintakyvyn, jonka turvin asiakas kykenee asumaan itsenäisesti. Tukiasumisen tavoitteena voi olla myös nykyisen toimintakyvyn ylläpitäminen niin, että asiakkaalla ei ole tarvetta siirtyä raskaampaan asumispalveluun. Lisäksi tavoitteena on, että ensiapukäyntien, päihdehoitojen ja sairaalaosastohoidon tarve vähenee.

Infotilaisuuden ohjelma (muutokset mahdollisia):

Info-tilaisuus palveluntuottajille torstaina 6.9. klo 13-15: Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelin käyttöönotto

Paikka: Tietotalo, 2. krs, Viskaali, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityössä suunnitellaan Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelin käyttöönottoa.
Järjestämme info-tilaisuuden kaikille asiasta kiinnostuneille palveluntuottajille. Tilaisuudessa käydään läpi Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelin sisältöä ja käyttöönoton aikataulua.

Info-tilaisuuden ohjelma (muutokset mahdollisia)

Aiemmat tapahtumat

Koulutus terapia- ja Nepsytuottajille 29.5.

Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille Neuvonta- ja terapiapalveluiden ja Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palvelusetelituottajille ja tuottajaksi hakeutuville. Tilaisuudessa palveluntuottajat koulutettiin käyttämään Palse/Effector-järjestelmää, tekemään tapahtumakirjauksia järjestelmään ym. Tilaisuudessa käytiin läpi myös järjestelmäuudistukseen liittyviä asioita sekä itse maksettavien pal-veluiden rekisteriä ja siihen ilmoittautumista.

Kotipalveluiden palvelusetelituottajien info ja Effector-koulutus 16.5.

Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille tilapäisen kotihoidon (seniorit ja pitkäaikaissairaat), omaishoitajien tuen ja tuetun kotona asumisen tuottajaksi hakeutuville. Tilaisuudessa käytiin läpi järjestelmäuudistukseen ja palvelun sisältöihin liittyviä asioita. Lisäksi tilaisuudessa järjestettiin tuottajien Effector-koulutus. Tilaisuudessa käsiteltiin myös itse maksettaviin palveluihin ilmoittautumista.

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajien yhteinen tapaaminen 8.5.

Tilaisuudessa käytiin läpi lapsiperheiden kotipalvelun tuottamista ja yhteistyötä lastensuojelun kanssa.. Lisäksi samalla järjestetiin tuottajien Effector-koulutus.

Palveluntuottajien infotilaisuus 13.4., materiaalit

Palveluntuottajille järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja tulevia muutoksia.
Tilaisuuden materiaalit:

Palveluseteleiden tulevat sisältömuutokset:

Lisätietoa palveluseteliyrittäjille

 • Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli, Piritta Jetsu, p. 014 266 3502
 • Neuvonta- ja terapiapalvelut lapsille ja lapsiperheille sekä Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli Virve Hongisto, p. 014 266 137
 • Omaishoidon tuen palveluseteli, palvelukodissa tapahtuvan lyhytaikaishoidon palveluseteli, tila-päisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat), säännöllisen kotihoidon palvelu-seteli, lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli, Miia Autiomäki, p. 014 266 8816
 • Päivähoidon palvelusetelit (päiväkoti, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito), Tuija Pajunen, p. 014 266 3318 Päivähoitopalveluiden osalta lisätietoa ja hakemukset palvelusetelituottajaksi
 • Palse-portaali ja palvelusetelijärjestelmän vaihtaminen: Leevi Tuohiluoma, leevi.tuohiluoma[at]jkl.fi, p. 014 266 3157 tai Mia Lindberg, mia.lindberg[at]jkl.fi, p. 014 266 8631
 • Klemmari-toiminta: Mia Lindberg, mia.lindberg[at]jkl.fi, p. 014 266 8631

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje