Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Tapaamisissa terveydenhoitaja kannustaa lapsia ja nuoria terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa. Terveystarkastuksen lähtökohtana ovat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen.

Terveystarkastuksissa voi nousta esiin asioita, jotka vaativat lisätarkastusta tai kontrollointia. Nämä tarkastukset/kontrollit eivät lukeudu määräaikaisiin tarkastuksiin ja ne suunnitellaan aina lääkärin tai terveynhoitajan toimesta. Huoltajien itse on kuitenkin hoidettava ajanvaraus näihin tarkastuksiin sovittuna ja suunniteltuna ajankohtana. Ajanvarauksen voi tehdä sähköisesti Hyvis-palvelun kautta tai olemalla yhtedyessä oman koulun terveynhoitajaan puhelimitse.

Laajat terveystarkastukset

Laajat terveystarkastukset sisältävät kouluterveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tekemän tarkastuksen. Aika lääkärikäynnille annetaan terveydenhoitajan tarkastuksen jälkeen. Laajat terveystarkastukset pitävät sisällään myös samana lukuvuonna järjestettävän suun terveystarkastuksen.

Laajaan terveystarkastukseen sisältyy lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tutkimisen ja arvioinnin lisäksi koko perheen hyvinvoinnin tarkastelu. Hyvinvointiin liittyviä asioita selvitellään kokonaisvaltaisesti, läpikäyden koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviä olosuhteita ja terveystottumuksia.

Laajaan terveystarkastukseen toivotaan vanhempien / huoltajien osallistumista. 8.luokan tarkastuksessa on kuitenkin tärkeää, että nuorella on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Opettajan palaute oppilaan selviytymisestä koulussa on osa laajaa tarkastusta.

Laajoissa terveystarkastuksissa 5. ja 8. vuosiluokilla hyödynnetään myös Move! -seurantajärejestelmän tuottamaa tietoa. Opetushallitus on kirjannut Move!-mittaukset määräyksenä uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lisää tietoa Move!-seurantajärestelmästä voi lukea täältä.

Lääkäri tekee nuorison terveystodistuksen 8.-luokan oppilaalle terveystarkastuksessa vain yhden kerran maksuttomasti. Todistuksia tulostetaan oppilaalle 4 kappaletta, jotka hän saa mukaansa.
Jos todistus on kadonnut ja oppilas on siirtynyt jatko-opintoihin, ei todistusta voi saada kouluterveydenhuollosta. Tällöin opiskelija ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle, josta hän saa uuden maksullisen todistuksen. Opiskeluterveydenhuollossa todistus voidaan kirjoittaa terveystarkastuksen yhteydessä, mikäli sitä aiemmin ei ole tehty.

Kouluterveydenhuollon terveyskyselyt täytettävissä sähköisesti

Kouluterveydenhuollon laajaa terveystarkastusta varten tarvitsemme ajan tasalla olevat tiedot lapsen/ huollettavan terveydentilasta.

Suurin osa kouluterveydenhuollon lomakkeista on siirtynyt sähköisiksi. Sähköiset lomakkeet löytyvät Hyviksestä, johon kirjaudutaan vanhemman/ huoltajan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

1. Täytä terveystarkastukseen kuuluva sähköinen terveyskysely https://www.hyvis.fi/web/keski-suomi
- Kirjaudu sisään > Aloita asiointi >Jyväskylän koulu- ja opiskeluterveydenhuolto > Terveyskysely huoltajille
2. Ajanvaraus Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen – JYTE
- Siirry ajanvaraukseen > JYTE kouluterveydenhuollon ajanvaraus

Terveyskyselyn voi tulostaa, täyttää ja ottaa mukaan tarkastukseen lomakkeet-sivulta. Lapsen kouluterveydenhoitajaan on hyvä olla yhteydessä, mikäli kirjautuminen sähköisen palveluun ei onnistu tai sitä ei halua käyttää.

Määräaikaiset terveystarkastukset

Määräaikaiset terveystarkastukset ovat sisällöltään suppeampia kuin laajat terveystarkastukset. Terveysneuvonta ja tutkimukset toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja iän mukaisesti. Terveystarkastusten sisältönä on vähintään lapsen tai nuoren kuulumisista ja voinnista keskusteleminen sekä kasvun tutkiminen. Joillakin luokka-asteilla määräaikaisten terveystarkastusten terveysneuvonta voidaan toteuttaa oppilaiden kesken oppitunneilla tai pienryhmissä.

Ohjeellinen terveystarkastusaikataulu

1. luokka: terveydenhoitaja, lääkäri, suuhygienisti
2. luokka: terveydenhoitaja
3. luokka: terveydenhoitaja, hammaslääkäri
4. luokka: terveydenhoitaja
5. luokka: terveydenhoitaja, lääkäri, suuhygienisti
6. luokka: terveydenhoitaja, suuhygienisti

7. luokka: terveydenhoitaja
8. luokka: terveydenhoitaja, lääkäri, hammaslääkäri
9. luokka: terveydenhoitaja

Koululaisten näöntutkimukset kouluterveydenhuollossa Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla

Mikäli koululaisen näössä todetaan näöntarkastuksessa poikkeavuutta, eikä hän ole aiemmin käynyt silmälääkärillä, hänen on mahdollisuus saada kouluterveydenhoitajalta tai koululääkäriltä maksusitoumus silmälääkärikäynnille yhden kerran peruskoulun aikana. Otathan asiassa ensin yhteyttä kouluterveyshuoltoon, sillä maksusitoumuksia ei voida myöntää jälkikäteen.
Lisätietoja:
osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki, p. 014 266 2813
terveyskeskuslääkäri Terhi Puustinen, p. 014 266 0000
palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 014 266 2001

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

hyvis.fi

Klikkaamalla Hyviksen banneria siirryt suoraan kirjautumaan Keski-Suomen OmaHyvis-palveluun pankkitunnuksillasi.

Linkkejä:

Banneri: maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje