Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Aiemmat tiedotteet ja materiaalit

Tiedotteet ja uutiset

Vuoden 2016 tiedotteita ja uutisia
 • Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen viimeinen uutiskirje on ilmestynyt - hanke päättyy 31.10.2016 (28.10.2016)
 • Jyväskylässä ensi vuonna alkava avoterveydenhuollon valinnanvapauskokeilu rajautuu avosairaanhoidon palveluihin - Kokeiluun mukaan Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestö (27.10.2016)
 • Keski-Suomen sote-johtajille esiteltiin ensimmäistä kertaa Sitran toimeksiannosta valmistunutta palveluverkkoselvitystä (20.10.2016)
 • Jyväskylä on valittu sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihankkeeseen - Valinnanvapautta kokeillaan ensi vuonna rajatusti Jyväskylässä (17.10.2016)
 • Keski-Suomen ikähmisten Kukoistava kotihoito -hanke on valittu sosiaali- ja terveysministeriön Kärkihankkeeseen - Keski-Suomen ensimmäiseksi muutosagentiksi valittiin Tuija Koivisto ( 14.10.2016)
 • Keski-Suomen kuntien työvaliokunta keskusteli sote-valmistelun etenemisestä maakunnassa (14.10.2016)
 • Miten sinä parantaisit lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Keski-Suomessa - kerro ideasi otakantaa.fi -osoitteessa 19.10 mennessä 5.10.2016
 • Keski-Suomessa valmistellaan hankehakemusta lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (28.9.2016)
 • Keski-Suomen kuntien sote-johtajat kannustavat rohkeaan visiointiin palvelutuotannon osalta (22.9.2016)
 • Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tuloksia vedettiin tänään yhteen Peurungassa (13.9.2016)
 • Keski-Suomen kunnat valmistelevat yhteistä pohjamateriaalia sote- ja maakuntalain lausuntokierrosta varten (6.9.2016)
 • Jyväskylä jätti eilen Keski-Suomen kuntien yhteisen hankehakemuksen kotihoidon palveluiden kehittämiseksi - lisäksi kaupunki jätti sosiaali- ja terveysministeriölle oman hakemuksensa terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluun (1.9.2016)
 • Keski-Suomen kunnat ovat hakeutumassa kahteen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen (18.8.2016)
 • Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelua sopimuspohjaisesti jatketaan tarvittaessa poliittisen ohjausryhmän nimeämisen jälkeen (9.8.2016)
 • Keski-Suomen SOTE 2020 -hankeen Uutiskirje 2/2016 on ilmestynyt (10.6.2016)
 • Jyväskylä hakeutumassa mukaan sosiaali- ja -Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen (20.5.2016)
 • Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen Uutiskirje 1/2016 on ilmestynyt (22.3.2016)
 • Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen -seminaarissa 11.2.2016 pohditaan useiden toimijoiden yhteistyönä ikääntyneiden asumispalveluita (10.2.2016)
Vuoden 2015 tiedotteita ja uutisia
Vuoden 2014 tiedotteita ja uutisia

Sotember-kampanja 5.10.-3.11.2015 – Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaaminen esille Keski-Suomessa!


Sotember-kampanjan tavoitteena on rohkaista työyksiköitä kertomaan hyvistä käytännöistään ja nostaa esille Keski-Suomen sote-alan ammattilaisten rautaista osaamista. Laitetaan hyvä jaettavaksi mm. internetissä, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja eri tapahtumissa. Parhaat käytännöt ja arjen oivallukset palkitaan SOTE 2020 -hankkeen järjestämässä seminaarissa 27.10.2015 Peurungassa. Kampanjan taustalla on Change Day -ajattelu, jonka mukaan muutosta tehdään pienin teoin joka päivä.

– Luvassa on hyviä palkintoja, joten ole rohkea ja kerro oma esimerkkisi työyksikkönne kehittämistyöstä! Pienestä tai isosta ideasta. Esimerkki voi olla oman tiimin palaverikäytäntöjen uudistamisesta tai kokonaan uudesta toimintamallista! Muutos koostuu pienistä teoista arjessamme, kannustaa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä.

Miten osallistua?

Käy kertomassa oma tarinasi työyksikkösi arjen toiminnasta ja hyvistä käytännöistä osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/sotember/numero yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa. KS SOTE 2020- hanke kerää tarinoita, joissa työntekijät kuvaavat ammattiosaamistaan ja muutosten toteuttamista omassa työssään.
Tee teistä numero – nyt on lupa olla ylpeä omasta osaamisestaan!

Kampanjan aikana työyksiköiden pieniä hyviä käytäntöjä voi julkaista sosiaalisessa mediassa https://www.facebook.com/sotember . Lisäksi julkaisemme kampanja-aikana sosiaalisessa mediassa mielellämme positiivisia fiiliskuvia työstä, joten mieti myös niiden ottamista jo etukäteen.

Miksi lähteä mukaan?

Kampanjan tarkoitus on tuottaa positiivista ”me-henkeä” ja nostaa esille alan osaamista. Tarkoituksena on myös saada aikaan oivalluksia siitä, miten asioita on saatu toimimaan paremmin pienilläkin muutoksilla. Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!

Seuraa hanketta ja tarinoita osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/sotember ja tykkää kampanjasta facebookissa: https://www.facebook.com/sotember. Yleistietoa hankkeesta löydät osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/sote2020. Mikäli haluat twiitata tai postata kuvia Instagrammiin kampanjan aikana, käytä tunnisteita #sotember ja #keski-suomi.

Peurunka2-seminaari

Peurunka2-seminaari pidettiin 15.4.2015 Kylpylähotelli Peurungassa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 400 henkilöä eri puolilta Keski-Suomea.

Tällä sivuilla on nähtävillä päivän puhujien esitysmateriaalit. Lisäksi sivuille päivitetään kunkin puheenvuoron koostevideo.

Tietojohtaminen: Kustannus- ja toimintatiedot sote-palveluiden kehittämisen tukena

Muiden työryhmien materiaalit

Loppupaneeli (työryhmistä)

Päätössanat

Hankkeen järjestämiä seminaareja syyskuussa

Lean-koulutus 20.5.2015

Tervetuloa Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen järjestämään Lean-koulutukseen 20.5.2015 klo 13–16. Paikkana on Jyväskylän kaupunginkirjastossa sijaitseva Minnansali.
Tilaisuus on tarkoitettu sote-johdolle, hankkeen työryhmien jäsenille sekä kaikille Lean-ajattelusta ja –työskentelystä kiinnostuneille. Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeessa on tarkoitus jatkotyöskentelyssä hyödyntää Lean-menetelmiä.

Koulutuksen ohjelma

Peurunka2 -seminaari 15.4.2015

Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen aloitusseminaarissa 6.10.2014 käynnistettiin keskustelu asukaslähtöisestä palveluiden uudistamisesta. Sen jälkeen hanke on työskennellyt puolen vuoden ajan ja tavannut tuhansia maakunnan ammattilaisia ja asukkaita sote-uudistuksen merkeissä. Tältä pohjalta ovat valmistuneet ensimmäiset versiot uusien toimintamallien pohjaksi, ehdotus lähipalveluiden määritelmäksi sekä aineistot kehittämistä ja tietojohtamista varten. Peurunka2 – seminaarissa painotus on työpajatyöskentelyssä, jossa on tarkoitus työstää eteenpäin hankkeessa tähän mennessä tuotettuja ehdotuksia.

Seminaarin materiaalit löytyvät osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/seminaarit.

Perustuslakivaliokunnan toinen lausunto sote-järjestämislakiin


Perustuslakivaliokunnan toinen lausunto sote-järjestämislakiin valmistui 5.3.2015. Sen voi lukea eduskunnan sivuilta alla olevasta linkistä.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_75_2014_p.shtml*

Lausunnossa todetaan:

Perustuslakivaliokunta katsoo, etteivät sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakiehdotukset ja niiden perustelut muodosta riittävää perustaa arvioida ehdotusten perustuslainmukaisuutta. Lakiehdotukset voitaisiin hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos niihin tehtäisiin merkittäviä muutoksia.


Sosiaali- ja terveysvaliokunnan avoin kuuleminen: Sote-uudistus

Eduskunnan sivuilta voi käydä katsomassa 15.1.2015 pidetyn sosiaali- ja terveysvaliokunnan avoimein kuulemistilaisuuden sote-uudistuksesta.*


Hallituksen esitys sote-laiksi on valmistunut

Parlamentaarinen ohjausryhmä on sopinut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain yksityiskohdista sekä tarpeellisista muutoksista lausunnolla olleeseen lakiluonnokseen. Lakiesitystä on täsmennetty siten, että palvelujen tuottamisesta vastaavat kuntayhtymät, joita voi olla enintään 19. Lisäksi on määritelty kriteerit, jotka tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän pitää täyttää. Samoin on määritelty kuntien rahoitusvastuun perusteet sekä sosiaali- ja terveysalueet ja niihin kuuluvat kunnat. Hallituksen lakiesitys annetaan eduskunnalle 4.12.2014.

Lisätietoja aiheesta STM:n sivuilta *

Keski-Suomen kuntien lausunnot sote-laista

Kooste Keski-Suomen kuntien lausunnoista sote-laista on luettavissa tämän linkin kautta >>

Diaesitys Keski-Suomen kuntien lausunnoista löytyy täältä (pdf)

Kuntaliitto ja STM avaavat sote-neuvontapalvelun kunnille

Kunnille tarjotaan lokakuun puolivälistä lähtien sote-neuvontapalveluja Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Muutostuen tavoitteena on tukea kuntia, kuntayhtymiä sekä uudistusta suunnittelevia projektiorganisaatioita palvelurakennemuutoksen eri vaiheissa sekä lisätä vuoropuhelua kuntien ja valtion välillä.

- Sote-uudistus on lähivuosien mittavimpia kunta-alaa koskevia uudistuksia, jonka toteutuksen tueksi tarvitaan laaja-alainen muutostukiohjelma, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Antti Kuopila, joka vastaa muutostukipalvelun koordinoinnista.

Neuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota kunnille sekä alueille maksutonta matalan kynnyksen asiantuntijaneuvontaa ja kanava keskusteluun. Neuvontapalvelut keskittyvät talouteen, juridiikkaan, palvelujen sisältökysymyksiin, henkilöstöasioihin sekä muutoksen johtamiseen, viestintä mukaan lukien. Kuntaliiton sote-neuvonnan asiantuntijat ovat kuntien tavoitettavissa sähköisesti ja puhelimitse.

- Neuvontapalvelussa keskitytään käsittelemään kysymyksiä jotka koskevat sote- uudistuksen suunnittelua ja toteutusta, kuvaa Kuopila. Saatujen kysymysten avulla rakennamme usein kysytyistä kysymyksistä tietopankin, joka julkaistaan nettisivulla www.kunnat.net/soteneuvonta. Marraskuusta lähtien kuntien käyttöön tulee myös sote-neuvonnan palvelupuhelin.

Sote-neuvontapalvelun ensimmäinen vaihe kestää kolme kuukautta. Neuvontapalvelu palvelee molemmilla kotimaisilla kielillä sekä tarvittaessa englanniksi. Palvelun rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:
Kuntaliitto, erityisasiantuntija Antti Kuopila, p. 050 345 2390
STM, neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 0295 163342

www.kunnat.net/soteneuvonta

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ensimmäinen uutiskirje on ilmestynyt

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ensimmäinen uutiskirje on julkaistu ja sen voit lukea alla olevan linkin kautta. Hankkeen uutiskirje on tarkoitettu ihan jokaiselle, joka on kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyöstä. Sitä voi siis vapaasti jatkaa verkostoissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy helmikuun puolessa välissä.

Henkilöstöjärjestöille suunnattu info- ja keskustelutilaisuus pidettiin 14.11.2014 Suolahdessa

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke järjesti info- ja keskustelutilaisuuden henkilöstöjärjestöille ja kuntien/organisaatioiden henkilöstöasioista vastaaville. Tilaisuus pidettiin Suolahtisalissa 19.11.2014. Tilaisuuden tarkempi ohjelma löytyy tästä linkistä (pdf).

Tilaisuuden muistio löytyy täältä (pdf)

Päivi Koikkalaisen esitys henkillöstön asemasta sote-uudistuksessa löytyy täältä (pdf)

Kuntalaisilta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta Hankasalmella 9.12.


Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke järjestää yhdessä Hankasalmen kunnan kanssa kuntalaisillan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta.

Kuntalaisilta järjestetään Hankasalmen koulukeskuksen ruokalassa tiistaina 9.12.2014 klo 18–20. Kahvitarjoilu kello 17. 30 alkaen.

Työpajapäivä sote-uudistuksesta Hankasalmella


Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke järjestää yhdessä Hankasalmen kunnan kanssa työpajapäivän sote-uudistuksesta.

Työpaja järjestetään Hankasalmella tiistaina 9.12.2014 klo 12.30–15:30, paikkana Revontuli, Revontulentie 1.


Sote-järjestämislain lausuntoaika päättyi 14.10.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi laaditun lakiluonnoksen lausuntoaika päättyi 14.10.2014. Yhteensä yli 520 kuntaa, sairaanhoitopiiriä ja muuta toimijaa otti määräajassa kantaa hallituksen esityksen muotoon kirjoitettuun sote-järjestämislain luonnokseen.

Lausuntojen alustavan tarkastelun perusteella lakiesityksen eri kohtiin on otettu laajasti kantaa. Uuden lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle sote-alueelle. Sote-alueet noudattavat maantieteellisesti nykyisiä erityisvastuualueita. Kuntia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, mihin sote-alueeseen ne haluavat kuulua. Tähän kysymykseen vastaamiseen on annettu pyydettäessä hieman lisäaikaa valtuustokäsittelyjen takia. Nyt saapuneiden lausuntojen perusteella näyttää siltä, ettei siirtymisiä ole paljon.

Lakiesityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet päättävät jatkossa, millä kunnilla tai kuntayhtymillä on palvelujen tuottamisvastuu. Suuri osa kunnista toivoo lakiesitykseen tarkempia määrittelyjä sille, miten sote-palvelujen tuotantoalueet muodostetaan. Monissa lausunnoissa toivotaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä.

Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Lausuntojen perusteella toimeenpanon aikataulua pidetään liian kireänä. Uusi alueellinen organisoituminen vie aikaa, sillä vanhoja kuntayhtymiä on purettava, tehtävä-, henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyjä sekä sovitettava yhteen tietojärjestelmiä.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa Haressa eli valtioneuvoston hankerekisterissä. Saapuneet lausunnot tallennetaan hankerekisteriin kuluvan viikon aikana. Alustava yhteenveto lausunnoista valmistuu noin viikon kuluttua, ja se julkaistaan STM:n verkkosivulla: www.stm.fi/sote-uudistus*. Kattava lausuntoyhteenveto valmistuu marraskuussa. Kuntaliitto osallistuu lausuntopalautteen yhteenvetoon ja analysointiin.

Lakiesitys eduskuntaan marraskuussa Lakiesityksen jatkovalmistelussa otetaan huomioon lausuntopalaute. Myös parlamentaarinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään marraskuussa. Hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle marraskuun lopulla. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2015. Lakivalmistelun lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee lain toimeenpanoa ja muutostukea kunnille yhdessä Kuntaliiton, THL:n ja valtiovarainministeriön kanssa.

Käyt tutustumassa hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta tästä (pdf)

THL:n julkaisi SOTE-ratkaisun vaikutusten ennakkoarvioinnin 15.9.2014: SOTE viidelle alueelle – vaikutusten ennakkoarviointi -raportti (pdf)*

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 6.10.2014

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osallistujille mukana olosta ja aktiivisesta osallistumisesta. Aloitusseminaariin osallistui yli 500 SOTE-asioista kiinnostunutta kuulijaa ja Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke sai erinomaisia eväitä työhönsä.

Aloitusseminaarin materiaalia

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen esitys "Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat" (pdf)
Hankepäällikkö Marja Heikkilän esitys "Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke esittäytyy" (pdf)
Professori Petri Virtasen esitys "Mitä asiakaslähtöiset palvelut ovat?" (pdf)

Linkkejä:

SOTE viidelle alueelle - vaikutusten ennakkoarviointi (THL)*

Sote-järjestämislain lausuntoaika päättyi 14.10.2014 Kaikki lakiluonnokseen annetut lausunnot, VM*

SOTE-ratkaisun vaikutusten ennakkoarviointi on julkaistu. Raportti,THL*

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje