Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lapset, perheet ja lastensuojelu

Hyvän lapsuuden rakentaminen ja tukeminen lasten luonnollisissa kehitysyhteisöissä ja niiden keskeisissä kasvatuskumppanuuksissa ovat lasten ja perheiden sekä lastensuojelun palvelurakenteen muutoksen tavoitteena. Lisäksi on tavoitteena, että lapset ja perheet kohdataan kokonaisvaltaisesti ja kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja johdetaan suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuutena.

Toimijoiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen systemaattisesti, jotta resursseja ei tuhlattaisi ja perheet tulisivat autetuiksi. Kehittämistyössä asiakkaiden osallisuus on ensiarvoisen tärkeää, koska juuri näissä palveluissa on eityisen merkityksellistä vastata asiakkaan palvelutarpeeseen juuri oikealla tavalla.

Suunnitelmallisella toimintamallilla lisätään lastensuojelun ennaltaehkäisevien palveluiden vaikuttavuutta ja siirretään painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään. Yhteisiä peruspalveluja tulee kehittää siten, että yhä harvempi perheistä ohjautuisi lastensuojelun asiakkaiksi. Peruspalveluilla tulee olla käytössään tehostettua tukea ja erilaisia konsultaatiorakenteita, jotta perheiden palvelutarpeeseen vastataan kokonaisvaltaisesti ja heidän omassa toimintaympäristössään oikea-aikaisesti sekä ohjata heidä sopiviin palveluihin riittävän ajoissa.

STM:n Kärkihanke 3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hakukonsortio-info

Sokos hotelli Alexandrassa järjestettiin 5.10.2016 keskustelutilaisuus yrityksille, palveluntuottajille, järjestöille, seurakunnilleja muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ja olemaan mukana Keski-Suomen hakukonsortiossa.

Hakukonsortio-infossa kerrottiin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, Keski-Suomen hankehakemuksen painopisteistä sekä hakemuksen valmistelun etenemisestä. Hankehakemus tulee jättää 4.11.2016 mennessä. Lapsi- ja perhepalveluita uuristetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla ja Keski-Suomessa valmistellaan maakunnallista, monitoimijaista hanketta, jonka tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöiset, yhteensovitetut, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut.

  • Hakujulistus ja muut valtionavustuksiin liittyvä aineisto.
  • Petri Oinonen: Hakukonsortio-info materiaali (pdf)

Kärkihanke 3 hankehakemuksen valmistelu

Työryhmän kokous 17.10.2016
Työryhmän kokous 12.10.2016
Työryhmän kokous 12.9.2016
Työryhmän kokous 19.8.2016
Työryhmän kokous 20.6.2016

Työryhmän kokoukset ja uusi palvelumalli (pdf)

Työryhmän kokous 4.10.2016
  • Muistio (pdf)
  • Petri Oinonen: Lasten, nuorten ja perheiden työryhmän materiaali (pdf)
Työryhmän kokous 19.4.2016
Työryhmän kokous 16.2.2016
Työryhmän kokous 8.12.2015
Työryhmän kokous 7.10.2015
Työryhmän kokous 10.3.2015
Työryhmän kokous 11.2.2015

Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli työryhmän jäsenet

Työryhmän kokous 29.8.2016
Työryhmän kokous 27.5.2016
Työryhmän kokous 17.3.2016
Työryhmän kokous 22.1.2016
Työryhmän kokous 10.11.2015
Työryhmän kokous 11.9.2015
Muuta aineistoa

Esitteitä ja raportteja
  • Raportti prosessista ja tuloksista: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa 9.8.2016. Nuorten hyvinvointi koulussa

Lapset, perheet ja lastensuojelu prosessista vastaa hankkeessamme Petri Oinonen, p. 050-412 4028

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje