Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Palveluohjaus

Palveluohjaus on käsitteenä monitasoinen ja puhekielessä sillä tarkoitetaan yhtä usein palveluihin ohjausta kuin teoreettisempana käsitteenä palveluohjausta. Aiheesta puhuttaessa on tärkeää huomioida se, miten työntekijä tekee työtään palveluohjauksellisella työotteella. Palveluohjaus on kaikkia ydinprosesseja läpileikkaava teema.

Palveluohjauksen ensimmäiset pilotit

Uusia toimintamalleja kokeillaan ja jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä jatkokehitetään ja levitetään. Kokeiluista ja piloteista monet leikkaava läpi useiden prosessien ja palveluohjaukseen liitettyjä pilotteja on lukuisia. Yhdessä pilotissa on sovittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin konservatiivisen toimialueen ja Äänekosken terveysaseman välillä otettavan koekäyttöön joustava sähköinen konsultaatiomalli. Malli mahdollistaa potilaan sujuvamman palvelun vähemmillä lähetteillä sekä aikaisemmalla puuttumisella mahdollisesti kehittyviin ongelmiin.

Toisessa pilotissa Saarikan palveluohjausyksikössä tarkasteltiin syksyn 2015 aikana olemassa olevaa palveluohjausprosessia Lean -menetelmällä. Kokeilua toteutettiin hyvin käytännönläheisesti työpajatyöskentelyllä, jossa pyrittiin löytämään asiakkaalle mahdollinen asiakkuuden polku.

Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sydänyksikkössä on ollut käytössä hyväksi koettu ”Saattaen kotiin” –toimintamalli, joka olisi järkevää jalkauttaa Keski-Suomen kaikkiin kuntiin. Toimintamalli helpottaa asiakkaan palvelupolkua ja parantaa tehtyjen suunnitelmien jatkuvuutta ja hoitoa.

Lean-pilotin materiaalit

Lean-pilotin ohjausryhmä 8.10.2015

Kuinka kuvata palveluohjausta?

Hankkeessa yhtenä tavoitteena on mallintaa palveluohjauksen prosessi. Olemme yhdessä palveluohjaustyöryhmän kanssa tavanneet kevään aikana ja tehneet tätä mallinnustyötä. Nyt toivomme, että tutkailisitte mallin ensimmäistä versiota kriittisesti ja antaisitte siitä palautetta - erityisesti kaipaamme niitä kriittisiä kommentteja, ilman niitä emme pääse eteenpäin. Työ palveluohjauksen parissa jatkuu nyt niin, että yleinen malli olisi saatava seuraavaksi käytännönläheisemmäksi. Työtä teemme yhdessä palveluiden käyttäjien sekä ammattilaisten kesken. Palveluohjausmallin ensimmäisessä versiossa (pdf) on liitteenä myös kuva palveluohjauksesta Lean -ajattelun kehikossa. Taustatukena palveluohjauksen kehittämisessä toimii palveluohjausryhmä puheenjohtaja Heli Vertasen johdolla.

Palveluohjausryhmän työskentely

Palveluohjaustyöryhmä kokoontui säännöllisesti kevään 2015 ja syksyn aikana. Alhaalla aiempien tapaamisten materiaalit. Palveluohjauksen mallintamistyössä on vuorossa pilotointien aloittaminen kesällä 2015 ja ehdotuksia otetaan vastaan koko ajan. Saarikan palveluohjausyksikkö on mukana pilotoinneissa, jossa yksi teema on testata Lean -ajattelun soveltuvuutta palveluohjaustyöhön. Aiheesta on valmisteilla myös opinnäytetyö.

Neljäs tapaaminen 8.4.2015

Palveluohjaustyöryhmä tapasi neljännen kerran 8.4.2015 ja aiheena oli paljon palveluja tarvitsevan palveluohjaus ja henkilökohtainen palveluohjaus.

Kolmas tapaaminen 24.3.2015

Palveluohjaustyöryhmä kokoontui jälleen 24.3.2015 keskustelemaan palveluneuvonnasta sekä sähköisistä palveluista.

Toinen tapaaminen 18.2.2015

Palveluohjaustyöryhmä kokoontuu toisen kerran 18.2.2015.

Ensimmäinen tapaaminen 28.1.2015

Palveluohjausseminaari Jyväskylässä 2.2.2015

Lämmin kiitos kaikille seminaarissa mukana olleille! Paikalle kokoontui 200 ammattilaista tärkeän aiheen ympärille.

Linda Saukko-Raudan piirtämät luentojen yhteenvedot

Puheenvuoron pitäjien dia-esitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje