Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kaupunkistrategia

Rohkeasti aikaansa edellä - Jyväskylä

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Teemme Jyväskylästä parhaan paikan asua, oppia ja tehdä työtä.
Kaupunkistrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä.

Arvot

  • Vastuullisuus
  • Luottamus
  • Luovuus
  • Avoimuus

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.

Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden.

Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä.

Edistämme kulttuurin ja taiteen moniilmeisyyttä.

Raikas ja kasvava elinvoima

Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena.

Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua.

Tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä.

Vahvistamme Jyväskylän vetovoimaisuutta kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.

Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa.

Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana.

Liikuntapääkaupunki

Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymän.

Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia.

Edistämme lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla.

Yhdistämme joustavasti opiskelun ja urheilun kaikilla koulutusasteilla.

Luomme edellytyksiä liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle.

Resurssien viisas käyttö

Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen.

Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta liiketoimintaa.

Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia.

Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten käyttöön.

Pyrimme hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa.

Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta.

Olemme jokainen toteuttamassa strategiaa

Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi. Kaupungin keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.

Uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.10.2017.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje