Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Ohjelmat ja linjaukset » Elinkeinoelämän kehittämisprosessien tehostaminen (2007)

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISPROSESSIEN TEHOSTAMINEN

Innovatiivisilla yhteisöillä on tehokkaat ideoiden ja tuotteiden kehittämisprosessit, joiden rakentaminen onkin kriittinen menestystekijä.

Niin koko Suomessa kuin myös Keski-Suomessa kehittäjien ja rahoittajien viidakko on nykyisellään sekava ja lähes hallitsematon; esimerkkinä päällekkäinen toiminta sekä pirstaleiset, vähän vaikuttavat ja satunnaiset hankkeet. Ongelmallista on myös parhaiden hankkeiden tunnistaminen markkinoiden ja toimintaympäristön näkökulmasta.

Toimiakseen kustannustehokkaasti ja tunnistaakseen parhaat hankkeet, julkisen rahoittajien ja kehittäjien täytyy tuntea aiempaa paremmin yritysten markkinat ja toimintaympäristö, käyttää ammattimaisia liike- ja tuoteideoiden jalostamiskonsepteja, tunnistaa parhaat hankkeet ja investoida niihin riittävästi osaamista ja rahaa. On tavoiteltava yritysten kasvua, kehittymistä, kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Elinkeinoelämän kehittämisprosessit tulisi ottaa kriittiseen tarkasteluun. Muutoin on mahdotonta tehostaa niiden toimintaa. Kulujen vuotokohdat on tunnistettava ja resurssien kohdennus ja vaikuttavuuden arviointi on otettava huomioon myös elinkeinopolitiikassa. Massiivinen ja sekava kehittämisinfrastruktuuri on suuri haaste prosessien tarkastelulle ja sen uudelleenorganisoinnille. Toimijoita on runsaasti ja niillä on kiusaus puolustaa omaa asemaansa kokonaisuuden kustannuksella.

Suuria kysymyksiä ovat mm: Millainen liike- ja tuoteideoiden ”jalostamisprosessi” meillä on? Onko sellaista todellisuudessa edes olemassa? Miten paljon eri toimintoja resursoidaan? Mitkä niiden tulokset ovat? Miten koko kehittämistoimintoja voitaisiin tehostaa? Perustetaanko yrityksiä liian varhaisessa vaiheessa – ennen kuin ne ovat riittävän kypsiä siihen? Hukataanko epäonnistuneella ajoituksella voimavaroja?

Suuri haaste on pirstaleisessa rahoituskentässä koota mittavampia rahoituspaketteja (tai ohjelmia), joilla voidaan taata parhaiden hankkeiden riittävä resursointi, siis hankkeiden, joilla on tavoitteena kasvu ja kehittyminen globaaleilla markkinoilla.

Olennainen tavoite on yritysten valmentaminen globaaliin liiketoimintaan, kilpailuun ja verkostoihin. Tämä on asettanut nykyiset kansallisen tason liiketoimintaan valmentavat ohjelmat suurien haasteiden eteen. Työkalut ovat tylsyneet. Tehokkaimmiksi globaaliin liiketoimintaan valmentaviksi ohjelmiksi onkin havaittu kansallinen Global Software and Technology –ohjelma sekä Jyväskylän seudulla muutama vuosi sitten käynnistynyt LaunchPad-valmennus. Näiden ohjelmien rahoituspohjan on tulevaisuudessa turvattava.

Omistajapolitiikan näkökulmasta on välttämätöntä selvittää, kuinka paljon rahaa todellisuudessa kuluu kehittämisinfrastruktuuriin, hallintoon ja hallinnointiin. Rahan kuluminen näihin on minimoitava ja sijoitettava tuottavampiin kohteisiin. Samoin on löydettävä se kehittämisprosessi, johon eri toimijat tuovat kehittämispanoksensa hallitusti ja tehokkaasti. Panoksille on saatava osuvampi vaikuttavuus, kohdennus ja ajoitus ottamalla liike- ja tuoteideoiden arviointiin ammattilaiset ja ammattimaiset työkalut.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje