Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Ohjelmat ja linjaukset » Jyväskylän kaupungin EU:n tavoite 2 -ohjelman strategia

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN EU:N TAVOITE 2-OHJELMAN STRATEGIA

Innovaatioita ihmisen ja teknologian rajapinnasta

Keski-Suomen liitto
Kuntien erikoistumisvalinnat 2004 - 2006

Matti Vanhasen hallituksen strategia-asiakirja (sivu 70): "Parannetaan alueellista tasapainoa sekä vahvistetaan alueita ja seutuja ... Tässä tarkoituksessa hallitus edistää maakuntien liittojen, valtionhallinnon (erityisesti työvoima- ja elinkeinokeskusten) ja elinkeinoelämän yhteistyötä niin, että nämä yhdessä muiden alueella toimivien organisaatioiden kuten kuntien, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa kokoavat alueen voimavaroja yhteen edistääkseen alueen toimintaedellytyksiä ja kehitystä…"

Keski-Suomen liiton tavoitteena on, että 60% EU:n tavoite 2-ohjelman hankkeista on kuntien erikoistumisvalinnan (Jyväskylässä informaatio- ja hyvinvointiteknologia) mukaisia ja 40% voi olla muita hankkeita. Käytettävissä on16-20 miljoonaa euroa(EU + valtio). Lisäksi tulee yritysten ja kuntien rahoitus.

Suunnitelma sisältää yhteen sovittaen Jyväskylän kaupungin, Jykesin, teknologiakeskuksen, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston hankkeet.

Seudullisen kehittämisen areena

EU:n tavoite 2 -ohjelman strategia 2004-2006: Seudullisen kehittämisen areena

Alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta oleellista on löytää sektoreiden kehittämishaasteista ne, joissa avautuu mahdollisuus useamman toimijan hyötyyn!

Jyväskylän kaupungin kansainvälinen slogan on Human Technology City.
Seuraavassa kuvataan voimien koonnista lähtien osaamisen vahvistamismalli.

Jyväskylä - Human Technology City


1. Informaatioteknologia

2. Hyvinvointiteknologia

3. Yrityskehitys ja kasvuyrittäjyyden edistäminen

4. Muut hankkeet


Liite: Tavoite 2 ohjelma vuosille 2004-2006 (uuteen ikkunaan)


Lisätietoja:
Jouni Juutilainen
Aluekehittämisjohtaja
Pl 193
40101 Jyväskylä
Puh. (014) 624 380
050 - 303 3205
Faksi (014) 620 945
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Jyväskylä Human Technology City

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje