Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän kaupungin henkilöstöpoliittinen linjaus

Jyväskylä-sopimus

Kaupunkistrategian yhteydessä on laadittu erillinen henkilöstöpoliittinen Jyväskylä-sopimus, joka muodostaa kaupunkistrategian henkilöstöosan. Henkilöstösopimuksella määritellään henkilöstöpolitiikan suunta ja tavoitteet. Jyväskylä-sopimus sisältää linjaukset yhteistoiminnasta, henkilöstösuunnittelusta ja rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä, henkilöstön hyvinvoinnista ja palkkauksesta, joten se korvaa perinteisen henkilöstöstrategian. Jyväskylä-sopimuksesta johdetaan vuosittain henkilöstöhallinnon toimenpideohjelma.

Jyväskylä-sopimuksen tarkoituksena on varmistaa kaupungin strategisena tavoitteen olevan talouden tasapainottamisen ja kaupungin menestyksen ja vetovoimaisuuden toteutuminen. Tähän tavoitteiseen pääseminen edellyttää hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä kaupungin poliittisen ja viranhaltijajohdon ja henkilöstön välillä. Jyväskylä -sopimuksen keskiössä on ns. vastavuoroisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että kaupunki ei talouden tasapainotustoimissa käytä irtisanomisia tai lomautuksia ja henkilöstö puolestaan on valmis sisäiseen liikkuvuuteen, uudelleen koulutukseen ja toimintatapamuutoksiin.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelussa painottuu henkilöstön rakenteen ja määrän saaminen vastaamaan palvelurakennetta. Tämän periaatteen toteuttaminen edellyttää henkilöstömäärän vähenemistä. Taloustoiminnan esityksen mukainen tavoite on, että valtuustokauden lopulla vuonna 2008 kaupungin palveluksessa on 4 500 henkilöä. Tavoitteen saavuttamisessa keinona ovat eläkkeelle siirtymisen ja muiden syiden vuoksi poislähtevien tilalle ei palkata vastaavaa määrää henkilökuntaa ja sijaisten sekä muiden määräaikaisten määrää vähennetään. Henkilöstön määrän kehitystä ja uusia rekrytointeja ohjaa ja seuraa kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltijatyöryhmä. Toimialoilla luvan henkilöstön palkkaamiseen antaa toimialajohtaja.

Henkilöstön kehittäminen

Kaupunki pyrkii johdonmukaiseen ja tehokkaaseen henkilöstön kehittämiseen, jolla on yhteys organisaation tavoitteisiin. Erilaisilla kehittämis- ja koulutusjärjestelmillä tuetaan strategioiden toteutumista. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamistarpeiden tarkasteluun, jossa yhdistetään yksilöiden ja vastuualueiden tämän hetkinen ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä tehdään yhteistyötä seudun kuntien kanssa.

Työhyvinvointi

Kaupungin työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on hyvä työilmapiiri, turvallinen työympäristö sekä oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö, jotka mahdollistavat työntekijöiden korkean työmotivaation ja työkykyisyyden koko työuran ajan. Työhyvinvointitoiminnalla tavoitellaan osaltaan henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämistä sekä eläkkeellesiirtymisiän nostamista.

Palkkaus

Kaupungin palkkausjärjestelmien kehittämistyötä jatketaan. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja joustava järjestelmä, joka perustuu työn ja tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen osaamiseen sekä tuloksellisuuteen. Kaupungin työntekijän peruspalkka määräytyy tehtävien vaativuuden perusteella. Lisäksi työntekijöille voidaan maksaa henkilökohtaista lisää tavoitteet ylittävästä työsuorituksesta.

Henkilöstöpoliittinen Jyväskylä-sopimus (PDF, 5,2 Mb)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje