Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Ohjelmat ja linjaukset » Palvelulinjaukset (2013-2016)

Palvelulinjaukset

Palvelulinjaukset 2013-2016 (taitettu, pdf, 4Mt)

Valtuustoryhmien lausunnot palvelulinjauksiin, luonnos 2

Muu palaute palvelulinjauksiin, luonnos 2

Jyväskylän kaupungin palvelulinjaukset vuosille 2013-2016 tehdään nyt

Linjaukset ohjaavat päätöksentekoa ja kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestämistä valtuustokaudella 2013-2016.

Linjauksilla on vaikutus kaupungin palvelujen hankintasuunnitelmiin, henkilöstösuunnitelmaan ja investointiohjelmaan ja näiden kautta kaupunkilaisille tarjottaviin palveluihin. Linjausten tavoitteena on palvelujen järjestäminen talouden kannalta kestävällä tavalla ja auttaa osaltaan kaupungin talouden tasapainottamista kuluvan valtuustokauden aikana.

Palvelulinjauksista päättää kaupunginvaltuusto.

30.9.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016 hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelulinjaukset 2013–2016 laajan keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavin muutoksin
- valtuusto tarkistaa palvelulinjaukset vuosittain ennen talousarvion valmistelun käynnistämistä (valtuutettu Juha Jokitalon, kesk, esitys)
- valtuusto hyväksyi ponnen, että palvelulinjauksissa liitteenä esitetyt kartat palveluista vuona 2020 toimivat esimerkkinä palvelujen sijoittamisesta ja palvelujen sijoittamista koskevaan päätöksentekoon valmistellaan kulloinkin perustellut sijoittumisen perusteista (valtuutettu Ahti Ruoppilan, sdp, esitys)
- valtuusto hyväksyi ponnen, että palveluja lakkautettaessa on esitettävä suunnitelma korvaavista palveluista ja käyttäjävaikutusten arviointi erityisesti autottomien ja liikuntarajoitteisten näkökulmasta (valtuutettu Jorma Uskin, ps, esitys).

Lue lisää »

29.8.2013 Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 29.8.2013 kokouksesta: Palvelulinjaukset hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan kaupungin palvelulinjaukset sekä JYTE:n terveysasemien uuden aluemallin. Perusturvalautakunta antoi kokouksessaan myös selvityksiä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle useissa vanhuspalveluita koskevissa asioissa. Lue lisää »

27.8.2013 Jyväskylän kaupunkirakennelatakunnan päätöksiä 27.9. kokouksesta: Palvelulinjaukset hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi

Kaupunkirakennelautakunta totesi lausuntonaan, että se hyväksyy kaupunkirakennepalveluiden osalta esitetyt palvelulinjaukset jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakunta kuitenkin yksimielisesti lisäsi palvelulinjauksiin yhden uuden linjauksen pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.. Lue lisää »

23.8.2013 Jyväskylän kaupungin palvelulinjausten kakkosversion palautteet luettavissa internetissä, valtuusto käsittelee 30.9.

Jyväskylän kaupungin palvelulinjausten valmistelu etenee. Kaupungin palvelulinjauksiin kirjataan niitä periaatteita, joilla kaupungin palvelut järjestetään tulevaisuudessa talouden kannalta kestävällä tavalla toimintaympäristön muuttuessa. Toimintatapojen ja –prosessien tarkistamisen lisäksi on ratkaistava, miten resurssit kohdennetaan ja miten palvelut järjestetään ja tuotetaan.

Kesän aikana kuntalaisilla, työyhteisöillä sekä valtuustoryhmillä on ollut mahdollisuus antaa palautetta palvelulinjausten ns. kakkosversioon. Saatu palaute on nyt koottu yhteen ja samaan aikaan palvelualueilla on hahmoteltu palvelulinjauksien kustannusvaikutuksia.

Palvelulinjausten kakkosversio sekä siitä saatu palaute esitellään vielä kertaalleen lautakunnissa. Valtuustoseminaarissa palvelulinjauksia käsitellään maanantaina 26.8. ennen palvelulinjausten kolmannen version kirjoittamista. Kaupunginhallitus käsittelee palvelulinjauksia 16.9. ja valtuusto kokouksessaan 30.9.

Lue lisää lausunnoista ja koonneista sekä linjauksista

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/palvelulinjaukset

Lisätietoja: selvityshenkilö Pirjo Tuosa, p. 014 266 7517 ja muutosjohtaja Risto Kortelainen, p. 014 266 1569

16.8.2013 Palvelulinjausten kustannusvaikutusarviot

Palvelulinjauksien 2. luonnos julkaistiin 3.6. ja kesän aikana siitä on käyty keskustelua muunmuassa työpaikoilla (16.8. saakka) ja otakantaa.fi -keskustelussa (päättyi 31.7.). Tulleet palautteet kootaan jatkovalmistelua varten. Valtuustoryhmien lausuntojen tueksi on arvioitu myös palvelulinjausten kustannusvaikutuksia vuoteen 2020 saakka. Arviot ovat suuntaa-antavia linjausten mukaisten toimenpiteiden pitkän aikavälin ja laaja-alaisuuden vuoksi.

Palvelulinjauksia käsitellään elo-syyskuun aikana lautakunnissa, yhteistyötoimikunnassa, taloustoimikunnassa, asiakasfoorumeilla sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston iltakouluissa. Niiden perusteella linjauksia muokataan ja viedään kaupunginhallitukseen ja valtuustoon syyskuun lopussa.

Palvelulinjausten kustannusvaikutusten arviot

Luonnos 2 kommentoitavana

Palvelulinjauksiin on tehty muutoksia eri tahoilta saadun palautteen perusteella. Merkittävimmät muutokset liittyvät keskeisten palveluverkkojen kehittämislinjauksiin, kun palveluverkkojen periaatteet on sisällytetty asiakirjaan.

Kesän aikana valmistelutyötä jatketaan siten, että palveluverkkotarkastelua syvennetään ja kunkin palvelulinjauksen taloudelliset vaikutukset lasketaan.

Palautetta palvelulinjauksista kootaan edelleen asukkailta, asiakkailta, henkilöstöltä, päättäjiltä ja muilta toimijoilta. Asukkaille on avattu maanantaina 10.6. Otakantaa.fi -avoin keskustelu ja se on auki 31.7. saakka.

Palvelulinjauksista keskustellaan valtuustoseminaarissa 26.8. ja varsinaisessa valtuustokäsittelyssä ne ovat 30.9.

Keskeisiä linjauksia

Palvelulinjausluonnoksen mukaan Jyväskylän kaupungin oman palvelutuotannon osuus pysyy korkeana, palvelukohtaisesti voi kuitenkin olla toisistaan poikkeavia tuotannon järjestämistapoja. Palveluiden kehittämisessä painotetaan käyttäjien osallisuuden vahvistamista, ennaltaehkäisyä, varhaista tukea sekä eri toimijoiden yhdessä työskentelyä. Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään markkinoita, mutta soveltuvuus arvioidaan aina palvelukohtaisesti. Palveluita hankitaan muilta palveluntuottajilta silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Palvelurakenteita ja toimintatapoja uudistettaessa vältetään kustannusten nousuun johtavaa osaoptimointia.

Lähipalveluina järjestetään pääosa varhaiskasvatuspalveluista ja perusopetuksen alaluokkien opetuksesta, vanhusten päiväkeskukset sekä vanhus- ja vammaispalvelujen kotiin vietävät tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidon tuki. Palveluverkkoja kehitetään muodostamalla alueellisia lähi- ja monipalvelupisteitä, hyödyntämällä olemassa olevia tiloja sekä keskittämällä joitakin palveluja.

Sähköisen asioinnin mahdollisuudet hyödynnetään muun muassa neuvonta-, ajanvaraus- ja hakemusasioissa.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- Selvityshenkilö Pirjo Tuosa, p. 014 266 7517
- Muutosjohtaja Risto Kortelainen, p. 014 26 61569

Otakantaa.fi -keskustelu palvelulinjauksista

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje