Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Ohjelmat ja linjaukset » Väestörakenne ja palvelutarpeet (2007)

VÄESTÖRAKENNE JA PALVELUTARPEET

Jyväskylän väkiluvun kasvu on jatkunut voimakkaana jo yli kymmenen vuotta ja jatkuu edelleen. Asukkaiden lisääntymisen rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Demografinen huoltosuhde eli lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä edullisin isojen kaupunkien vertailussa. Sen sijaan taloudellisella huoltosuhteella (muu väestö per työlliset) verrattuna useat suuret kaupungit ovat Jyväskylää edullisemmassa asemassa. Tämä aiheutuu Jyväskylän opiskelijoiden ja työttömien suuresta määrästä, mikä puolestaan näkyy mm. keskitulojen tasossa ja heijastuu myös kuntatalouteen. Toisaalta on huomattava, että työllisten määrä on kehittynyt Jyväskylässä ihan hyvin, ja taloudellinen huoltosuhde on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten vertailukaupunkien keskitasoa.

Vertailutietoja Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista:

Jyväskylä Kymmenen suurinta keskimäärin Helsinki, Espoo ja Vantaa Muut seitsemän suurinta
Sataa työllistä kohden 2003
- eläkeläisiä 44403350
- 0-14 -vuotiaita36353437
- opiskelijoita29181523
- työttömiä1713917
- muita99109
- yhteensä135115101136
Väkiluvun muutos 2004 (%) 1,400,570,710,51
Väkiluvun muutos 1-9/05 (%)*1,120,590,850,47
20-29 -vuotiaiden osuus väestöstä 2004 (%)22,317,016,018,1
Korkea-asteen koulutus 2003 (%) 31,029,534,227,5
Keskimääräiset tulot 2003 (€/asukas)18 896 21 422 25 842 19 528
Ansiotulojen muutos 2004 (%)5,104,434,454,41
Työpaikkojen muutos 2003 (%)*1,40,90,61,0
Työttömyysaste 31.8.2005 (%)15,011,88,013,4
Vuosimuutos (%-yksikköä)0,40,60,00,7
Toimeentulotukimenojen muutos/asukas 2004 (%) -11,5-8,0-8,4-7,8
Yhden henkilön talouksia 2004 (%) 45,443,239,644,7
Asuntotuotanto 2004 per 1 000 asukasta10,75,79,17,4
Kt-asuntojen hinnat 4-6/05 (€/m2)**1445165822081422
Vuosimuutos (%)0,74,93,65,5
Asuntojen vuokrat 4-6/05 (€/m2/kk)**8,788,999,868,56
Vuosimuutos (%)3,23,42,63,9
Verotulojen muutos 2004 (%)0,93,42,63,9
Lainat, emo 2004 (€/asukas) 1 493 712 812 669 1493712812669

Jyväskylän asukasmäärä lisääntyi vuosina 1995 - 2004 yhteensä 9 510:lla eli 13,0 prosenttia. Työllisten määrän kasvu oli myös noin 9 500. Päivähoitoikäisten määrä väheni samana aikana 561:lla (-8,8 %), mutta määrä kasvanee jatkossa. Ala-asteikäiset vähenivät ko. jaksolla 310:lla eli 5,9 prosenttia ja vuosina 2005 - 2010 suuntaus näyttää jatkuvan. Tämän jälkeen ryhmän koko suurentunee nykyiselleen, mikäli Tilastokeskuksen ennuste toteutuu.

Vuoden 2004 lopulla 65 - 74 -vuotiaita oli 5 891 eli 324 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin, mutta arvion mukaan heitä on vuonna 2015 yli 3000 enemmän kuin nyt. Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut vuosittain noin neljä prosenttia, mutta kasvu pienenee kunnes suuret ikäluokat tulevat ko. ikään.

Työikäisten määrän arvioidaan kasvavan edelleen noin 500:lla vuodessa, ja näin Jyväskylän väkiluku olisi 88 000 vuonna 2010. Vuonna 2015 jyväskyläläisiä olisi 92 200. Tämä kaupungin oma arvio on noin kolmetuhatta suurempi kuin Tilastokeskuksen ennuste. Ero syntyy työikäisten ryhmässä. Tilastokeskuksen syntyvyysennuste näyttää hieman suurelta. Muilta osin näkemykset yhtyvät.

Jyväskylän väestöntiheys (790 asukasta per neliökilometri) on vertailukaupunkien suurin Helsingin jälkeen, ja lyhyillä välimatkoilla on suuri merkitys palvelurakenteen kannalta.

Jyväskylän lapset 1995-2004 ja arvio vuoteen 2015

Jyväskylän iäkkäät 1995-2004 ja arvio vuoteen 2015

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje