Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Mielenterveys

Mielenterveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olennainen osa terveyttä. Lapsella mielenterveys tarkoittaa muun muassa kykyä olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ilmaista tunteita, leikkiä ja käydä koulua, nauttia elämästä sekä sietää vastoinkäymisiä ja pettymyksiä. Nuoruusiän nopea fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu on mielenterveyden kannalta tärkeää aikaa. Nuoruusiässä tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa hämmennystä ja kuohuntaa nuoren mielessä. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiseksi lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen läsnäoloa, välittämistä ja huolenpitoa sekä kannustavaa palautetta itsestään.

Kouluterveydenhoitajalla on keskeinen rooli mielenterveyden edistämisessä terveystarkastusten ja erillisten terveystapaamisten yhteydessä. Mielenterveyden edistämisessä tärkeää on yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä itsetunnon tukeminen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa oppilaiden mielenterveysongelmien ehkäisy ja näiden varhainen havaitseminen sekä tarvittavan avun järjestäminen.

Oppilas ja perhe voidaan tarvittaessa ohjata lääkärille, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Alakoululaiset perheineen voivat saada tukea myös perheneuvolasta tai erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian poliklinikalta. Yläkoululaisille ja heidän perheilleen tukena ovat lisäksi oppilashuollon psykiatriset sairaanhoitajat (Nuorten päihde- ja mielenterveystyö) ja erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikka. Moniammatillinen yhteistyö mielenterveyden edistämisessä tukee lapsen ja nuoren kasvua hyvään aikuisuuteen.

Odottamattomissa ja järkyttävissä tilanteissa, menetyksen kohdatessa tai kriisitilanteissa, Kriisikeskus Mobile tarjoaa ympärivuorokautista apua koko perheelle.

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

hyvis.fi

Klikkaamalla Hyviksen banneria siirryt suoraan kirjautumaan Keski-Suomen OmaHyvis-palveluun pankkitunnuksillasi.

Linkkejä:

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje