Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Sotiemme veteraanien muut etuisuudet

Veteraanien kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut

Valtion määrärahan puitteissa voidaan myöntää harkinnanvaraista tukea tunnuksen omaaville veteraaneille kunnallisiin avopalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisen harkinnanvaraisen kotipalvelun tarkoitus on tukea veteraanin kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tukea voidaan myöntää veteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Tukea saadakseen ei tarvitse olla minkään veteraaniyhdistyksen jäsen. Tukea ei voida myöntää erityisryhmäläiselle (henkilöt, jotka hakevat kuntoutuspäätöksen suoraan Valtiokonttorista) eikä sotainvalideille, joiden haitta-aste on 10% tai enemmän.

Tuen tarpeen arvioimiseksi veteraanien palveluneuvojaan voi ottaa yhteyttä veteraani itse tai hänen läheisensä. Yhteydenoton myötä tehdään haastattelu ja tarvittaessa myös kotikäynti.

Harkinnanvaraisen tuen kautta saatavat palvelut ovat veteraaneille maksuttomia. Kaupungin tuottamista palveluista (esim. kotipalvelu) peritään normaalit asiakasmaksut. Tukea voidaan myöntää vain uusiin palveluihin.

Yhteydenotot: veteraanien palveluohjaaja p. 014 266 1378

Veteraanien avustajatoiminta

Avustajatoiminta ylläpitää ja edistää sotiemme veteraanien kuntoa ja siten mahdollistaa asumisen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Veteraanien avustajatoiminnasta huolehtii Sotainvalidien sairaskoti.

Lisätietoja:

Avustajatoiminta
Sotainvalidien sairaskoti
Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä

Projektipäällikkö Erja Mastokangas
p. 050 431 4043
erja.mastokangas@siskoti.fi

Projektisihteeri Pirjo Korpiaho
p. 050 435 8717
pirjo.korpiaho@siskoti.fi.

Muut etuisuudet

Sotiemme veteraanit on vapautettu terveyskeskuksen käyntimaksuista ja poliklinikkamaksuista.

Rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavilta ja lain 1039/97 2 §:n tarkoittamilta miinanraivaajilta ei peritä suun terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä protetiikan lhammaslaboratoriomaksuja terveyskeskuksessa annetun hoidon osalta. Tämä koskee myös Hankasalmen ja Uuraisten kuntien päätöksellä näiden kuntien alueella asuvia veteraaneja.

Veteraanit voivat matkustaa maksutta palveluliikenteen Linkki-VIP – autoissa sekä paikallisliikenteen linjoilla 1-39 ja 42 (ei 13M) ja seutuliikenteen linjalla 41, lisätietoja ilmaismatkustukseen oikeuttavan Waltti-vuosikortin hankkimisesta tästä linkistä.

Korttia lunastettaessa tulee esittää veteraanitunnusasiakirja, joita ovat esim. sotilaspassi, erillinen rintamapalvelutunnus tai kuvallinen Kela-kortti, jossa on R- tai MR-tunnus. Sotainvalideilla käy myös Sotainvalidien Veljesliiton jäsenkortti tai valtioneuvoston päätös sotavammasta.

Lisätietoja:
Jyväskylä -neuvonta

Jyväskyläläisillä sotiemme veteraaneilla on mahdollisuus pysäköidä autonsa Jyväskylän kaupungin maksullisilla pysäköintialueilla kolmen tunnin ajaksi maksutta. Aikarajoitusta valvotaan pysäköintikiekon avulla. Maksutonta pysäköintiä varten veteraani saa henkilökohtaisen, kerrallaan vuoden voimassa olevan pysäköintikortin. Kortin saamisen edellytyksenä on voimassa oleva ajokortti.

Lisätietoja:
Palvelupiste Hannikainen
Rakentajantalo, Kaupunkirakennepalvelut
Hannikaisenkatu 17
p. 014 266 5025 tai p. 014 266 0108
Sähköposti: palvelupiste.hannikainen@jkl.fi

Sotiemme veteraanit voivat käydä maksutta uimassa AaltoAlvarissa, Tikkakosken uimahallissa ja Wellamossa Vaajakoskella.

Asuntojen korjausavustuksista ja korjausneuvonnasta saa lisätietoja korjausneuvoja Pertti Viitaselta, puh 014 266 5018, etunimi.sukunimi@jkl.fi tai Jukka Lammelta, p. 0400 162 494, sähköposti: jukka.lampi(at)vtkl.fi

Muista ikäihmisten palveluista lisätietoa

Oiva-keskus

Valtiokonttori *

Valtion Asuntorahasto *

Sotiemme veteraanien havuseppeleet

Jyväskylän kaupunki kustantaa havuseppeleen veteraanin siunaustilaisuuteen. Veteraanijärjestöt hoitavat seppeleiden hankkimisen käytännön järjestelyt.

Omaiset ilmoittavat veteraanin poismenosta havuseppeleen hankkimiseksi joko Jyväskylän Sotaveteraanien ja Jyväskylän Rintamaveteraanien yhteiseen toimistoon, Kuntalantie 1, 40200 Jyväskylä, p. 014 213 332 tai 014 215 773, sähköposti sotaveteraanit.jkl@elisanet.fi, veteraanipiiri.jkl@elisanet.fi tai Jyväskylän Seudun Sotainvalidien toimistoon, Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä, p. 040 778 2740, sähköposti sotainvalidit.jkl@elisanet.fi

Ilmoituksen yhteydessä tarkistetaan, että edesmenneellä henkilöllä on ollut rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus ja että veteraani on ollut jyväskyläläinen.

Kukkakauppa toimittaa seppeleen siunauskappeliin Jyväskylän kaupungin alueella ellei toisin ole sovittu. Jos jyväskyläläinen veteraani siunataan muualla kuin Jyväskylässä, veteraanijärjestö voi tilata seppeleen paikallisesta hautaustoimistosta.

Veteraanin poismenosta ilmoittaminen on pääasiassa omaisten aktiivisuuden varassa.

Lisätietoja:
numerosta 014 266 2006 / Liikuntasuunnittelija Kata Isotalo

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje