Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Rintamaveteraanien kuntoutus

Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit, jotka ovat haavoittumattomia tai joilla sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 %. Veteraanikuntoutus on maksutonta. Rintamaveteraanit voivat hakea joko laitos-, päivä- tai avokuntoutusta, tuettua kotikuntoutusta (TUKO), psykososiaalista kuntoutusta tai muistikuntoutusta. Lisäksi rintamaveteraaneille myönnetään jalkahoitoon oikeuttavia maksusitoumuksia.

Haku rintamaveteraanien kuntoutukseen

Haettaessa rintamaveteraanikuntoutusta, otetaan ensisijaisesti yhteys terveyskeskuksen veteraanikuntoutuksen fysioterapeuttiin, joka toteuttaa kuntoutustarpeen arvioinnin ja arvioi tarvittaessa apuväline- tai kodinmuutostyötarpeet.

Yhteystiedot
p. 014 266 8751
p. 014 266 7749
Väinönkatu 44, 1 krs.
Toiminta-alueena Jyväskylä

Kuntoutukseen haku on ympärivuotinen. Kuntoutuspäätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Kuntoutuspäätös perustuu todettuun kuntoutustarpeeseen ja tehdään Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Aikaisemmat valtion varoin saadut kuntoutusjaksot huomioidaan valintapäätöstä tehtäessä.

Laitoskuntoutus tai päiväkuntoutus

Laitoskuntoutus voi toteutua joko perinteisenä laitoskuntoutuksena tai päiväkuntoutuksena. Päiväkuntoutus on muuten laitoskuntoutuksen kaltaista, mutta ei sisällä yöpymisiä. Päiväkuntoutusta toteutetaan mm. Sotainvalidien sairaskodilla. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi hakea laitoskuntoutusta tai päiväkuntoutusta samanaikaisesti veteraanin kanssa.

Avokuntoutus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus toteuttaa veteraanien avokuntoutusta sekä ostopalveluna että terveyskeskuksen omana toimintana. Avokuntoutus voi olla fysioterapiaa tai toimintaterapiaa, joka tarpeen mukaan on mahdollista järjestää myös kotiin.

Rintamaveteraanien kuntoutusta toteutetaan veteraanikuntoutuksen fysioterapeuttien toimesta kotona tai Väinönkadun toimipisteen fysioterapiayksikössä, osoitteessa Väinönkatu 44, jossa yksilöllisen fysioterapian lisäksi on mahdollisuus osallistua veteraanien liikunnallisiin kuntoutusryhmiin. Tarvittaessa tehdään arvio apuvälineistä ja kodinmuutostöistä. Taksikuljetukset Väinönkadun toimipisteeseen ovat veteraanille maksuttomia. Veteraaneilla on mahdollisuus hakeutua myös oman terveysaseman fysioterapeutin vastaanotolle.

Veteraanien kuntoutusryhmät

Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44. Ajalla 4.9.2017–11.5.2018, joulutauko 15.12.2017–7.1.2017. Osallistuminen edellyttää rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnusta. Ryhmiin voivat osallistua myös eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt, jotka ovat saaneet sota-arkistolta todistuksen kuntoutukseen oikeuttavasta palvelusta. Ryhmät kootaan veteraanikuntoutuksen fysioterapian kautta.

Tarvittaessa järjestetään kuljetus:

 • ma 12.30–14.00
 • ma 14.15–15.45
 • ke 14.15–15.45


Ei järjestettyä kuljetusta:

 • to klo 14.30-16.00

Tuettu kotikuntoutus (TUKO)

Tuettu kotikuntoutus (TUKO) on rintamaveteraanin kotona tai palveluasemisessa annettavaa kuntoutusta ja on tarkoitettu huonompikuntoisille veteraaneille. Kotona selviytymisen arvioinnin tekee terveyskeskuksen veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti ja sen perusteella laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Tuettua kotikuntoutusta toteuttava terveydenhuollon koulutuksen saanut ammattilainen käy asiakkaan luona kuntoutusjakson aikana 1-4 kertaa kuukaudessa, riippuen myönnettyjen käyntien kokonaismäärästä.

Jalkahoito

Jalkojenhoitoa tarvitsevat rintamaveteraanit voivat saada kolme jalkahoitoon oikeuttavaa 45 euron arvoista maksusitoumusta vuosittain. Diabetesta, nivelreumaa tai psoriaasista sairastavat veteraanit voivat saada kuusi maksusitoumusta. Rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus on esitettävä maksusitoumuksia haettaessa.
Sotainvalidit ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt eivät voi käyttää rintamaveteraanien jalkojenhoitoon tarkoitettuja maksusitoumuksia. Jalkahoito ei koske myöskään rintamaveteraanien aviopuolisoita.

Maksusitoumukset voi noutaa maalis-syyskuun aikana seuraavista paikoista

 • Kyllön terveysaseman neuvonta, Keskussairaalantie 20, ma-to klo 8-15, pe klo 8-14, p. 014 266 3041
 • Jyväskylä-neuvonta, Asemakatu 7, arkisin klo 10-15, p. 014 266 0112
 • Palokan terveysaseman apuvälinepalvelu, Ritopohjantie 25, ma-to klo 13-15.30, pe klo 12-14, p. 014 336 6422
 • Vaajakosken terveysaseman fysioterapia, Vesmannintie 4, arkisin klo 8-9, p. 014 336 6420
 • Korpilahden terveysaseman fysioterapia, Virastokuja 2, arkisin 8.15-9, p. 014 266 2701
 • Hankasalmen terveysasema, Keskustie 53, arkisin klo 8-16, p. 014 267 1958
 • Uuraisten terveysasema, Kuukantie 16, arkisin klo 8-15, p. 014 336 6880

Lisätietoja

Veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilö on liikuntasuunnittelija Kata Isotalo p. 014 266 2006.

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje