Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Sotainvalidien kuntoutus

Sotainvalidilla tarkoitetaan sotiemme veteraania, jonka sotavammasta johtuva invaliditeetti on vähintään 10 %. Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella sotainvalidien kuntoutusasioita hoitaa pääasiassa Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin toimisto (sotainvalidipiiri.sisa-suomi@elisanet.fi), os. Telkäntie 2C, 40400 Jyväskylä, p. 050 555 2376 tai 040 778 2740 ja Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry (sotainvalidit.jkl@elisanet.fi) os. Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä, p. 040 778 2740. Yhteistoiminta-alueen kunnissa Hankasalmella ja Korpilahdella asioita hoitavat myös paikalliset sotainvalidiosastot. Yhteystiedot ovat saatavissa piiritoimistosta. Sotainvalidit saavat apua asioidensa hoidossa myös Sotainvalidien Sairaskodilta, os. Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä, p. 014 690 611.


Sotainvalidit voivat käyttää terveyskeskuksen järjestämiä veteraanien avokuntoutuspalveluja maksutta.

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus

Näihin ryhmiin kuuluvilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus päästä valtion varoilla kuntoutukseen. Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta. Haku edellyttää lääkärin lausuntoa. Kuntoutus voi olla joko laitos-, päivä-, avokuntoutusta tai tuettua kotona kuntoutumista.


Lisätietoja saa Valtiokonttorista, p. 09 772 58200, Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin toimistosta p. 010 4393 200 tai 010 4393 201, Jyväskylän seudun Sotainvalidien toimistosta p. 040 778 2740, muista yhteistoiminta-alueen paikallisosastoista sekä Sotainvalidien Sairaskodilta p. 014 690 611.

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje