Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lasten ja kouluikäisten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tuetaan sekä pienten että kouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä. Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilölliseen toimintaterapiaan sekä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnanohjaamiseen. Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla ja tarvittaessa koti- tai päiväkotikäynneillä.

Lasten toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete joko terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, fysioterapeutti) tai erityislastentarhanopettajalta.

Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja voimavaroja

Lasten toimintaterapiassa arvioitavia ja kehitettäviä taitoja ovat mm:

 • leikkitaidot
 • itsestä huolehtimisen taidot
 • koulutyöskentelyyn tarvittavat taidot
 • toiminnoissa tarvittavat sensomotoriset ja hahmottamiseen liittyvät taidot
 • kyky ideoida, suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintoja

Toimintaterapia-arvioinnin perusteella lapsi voidaan ohjata yksilölliseen toimintaterapiaan, ryhmätoimintaan tai kehitystä tukevan harrastuksen pariin.

Lisäksi lasten toimintaterapiassa tehdään tarkennettuja 4- ja 5-vuotisarviointeja. Osa näistä tehdään yhteistyössä lasten fysioterapeutin kanssa. Arviointiin pääsee terveydenhoitajan lähetteellä.

Maksu: Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Ajanvaraus: Pääsääntöisesti otamme yhteyttä asiakkaaseen.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen lasten toimintaterapian yhteystiedot:

Paikka: Torikulma
Sisäänkäynti: Yliopistonkatu 32
Postiosoite: Asemakatu 12, 2 kerros
40100 Jyväskylä

 • Toimintaterapeutti Sanna Kervola-Janatuinen p. (014) 266 7608
 • Toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale p. (014) 266 2341
 • Toimintaterapeutti Milka Virtanen p. (014) 266 1968
 • Toimintaterapeutti Riitta Arffman p. (014) 336 6454


Sensoriseen integraatioon (aistitiedon käsittelyyn) liittyvät asiat

 • SI-toimintaterapeutti Niina Nieminen p. (014) 266 7609
 • SI -toimintaterapeutti Marianne Lukkarila p.(014) 266 7607

Toimiva -ohjaus

Toimiva -ohjausajat on tarkoitettu perheille, joiden arki on erityisen haastavaa ja perhe tarvitsee nopeasti toimintaterapeutin ohjausta arjen helpottamiseksi. Toimiva-ohjauksen voivat perheen ohjata esimerkiksi neuvolan ja koulun terveydenhoitajat, psykologit ja erityislastentarhanopettajat.

Toimiva-ohjaukseen vanhemmat pääsevät soittamalla työntekijälle puhelinajalla.

Haasteet painottuen aistisäätelyyn

Aistiyliherkät lapset, joiden aistimuksiin reagoinnissa voidaan havaita aktiivista aistimusten välttelyä ja niiltä puolustautumista. Lapsi kokee ärsykkeet epämiellyttävinä tai uhkaavina. Aistiyliherkät lapset reagoivat herkästi ympäristön ärsykkeisiin, kuten ääniin, valoihin, kosketukseen tai liikkeeseen.
Aistimushakuiset lapset, joilla on erityisen voimakas tarve saada aistikokemuksia ja he hakevat niitä poikkeuksellisen paljon ja monin eri tavoin. Aistikokemusten saamiseksi lapsi voi hakea niitä epätyypillisillä tavoilla, turvattomasti tai muita häiritsevästi.
Aistisäätelyvaikeudet näkyvät lapsen arjessa ja vaikeuttavat selvästi lapsen osallistumista ja oppimista.


Aistitiedon käsittelyyn erikoistuneet SI-toimintaterapeutit:

Toimintaterapeutti Marianne Lukkarila
• p. 014 266 7607
• puhelinaika keskiviikkoisin ja torstaisin klo. 12 – 13.30

Toimintaterapeutti Niina Nieminen
• p. 014 266 7609
• puhelinaika tiistaisin klo. 12 – 13.30

Haasteet painottuen toiminnan ohjaukseen, itsesäätelyyn ja käyttäytymiseen
ns. Nepsy lapset

Lapsen käyttäytymisessä on paljon haasteita, esim. arjen siirtymätilanteet (lähtemiset, tulemiset), ruokailu- ja pukemistilanteet, aamu- ja iltatoimet ovat hankalia. Lapsella on vaikeuksia keskittyä esim. leikkiin, yhteiseen toimintaan, iänmukaisiin tehtäviin. Lapsella on paljon negatiivista käyttäytymistä ja perheen arki on hyvin kuormittunutta. Tilanne kuormittaa ja vaikuttaa negatiivisesti lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.

Ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset /ADHD- valmentajat:

Toimintaterapeutti Sanna Kervola – Janatuinen
 p. 014 266 7608
 puhelinaika tiistaisin klo. 12 – 13

Toimintaterapeutti Milka Virtanen
 p. 014 2661968
 puhelinaika maanantaisin klo. 14 – 14.30 alle 16v
 puhelinaika torstaisin klo. 15 -16 opiskelijaterveydenhuolto / aikuiset lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin suosituksesta

hyvis.fi

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje