Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Toimintaterapiaryhmät

Lasten ryhmät

Laulupiirtämisen -ryhmä on monimuototerapiaryhmä alle kouluikäisille lapsille. Ryhmää ohjaavat yhdessä puhe- ja toimintaterapeutti. Ryhmän toiminnoissa yhdistyvät laulu ja kuvallinen ilmaisu samanaikaisesti ja toisiaan tukien. Laulupiirtäminen on elämyksellinen ja moniaistinen toimintamuoto, joka kehittää lapsen visuaalista hahmottamista, kielen ymmärtämistä ja tuottamista, motoriikkaa ja luovaa ilmaisua. Piirtyvät kuvat tukevat laulunsanoja ja laulunsanat puolestaan kuvaa ja sen hahmottamista. Moniaistinen lähestymistapa edistää myös lapsen keskittymiskykyä. Piirtämislauluissa löytyy motoriikan ja hahmottamisen lisäksi harjoitteita mm. äänteiden harjoitteluun, tunteiden käsittelyyn ja vuorovaikutusleikkiin.

Vuorovaikutusleikkiryhmä on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Ryhmää ohjaa 2 toimintaterapeuttia yhdessä toimintaterapiaopiskelijoiden kanssa. Ryhmä kokoontuu 10x.

Vanhempien ryhmät

Aistivat -ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsilla on aistimusten käsittelyn haasteita. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa ja sen tavoitteena on antaa tietoa aistitiedon säätelyn vaikeuksista, tarjota keinoja ja toiminnallisia menetelmiä arkeen sekä tukea vanhemmuutta. Ryhmästä saa lisätietoja SI-toimintaterapeuteilta:

SI-toimintaterapeutti Niina Nieminen p. (014) 266 7609
SI -toimintaterapeutti Marianne Lukkarila p.(014) 266 7607

  Virtapiiri-ryhmä on tarkoitettu vilkkaiden lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa ja sen tavoitteena on tarjota tietoja ja keinoja kuinka tukea lasta arjessa. Yhteisen keskustelun lisäksi jaamme aiheeseen liittyvää materiaalia.
  Ryhmään voi osallistua vanhempi, molemmat vanhemmat tai muu lapselle läheinen aikuinen. Ryhmään ohjaudutaan toimintaterapeutin suosituksen kautta. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ja on toivottavaa, että osallistut kaikille kerroille. Ryhmässä keskustellut asiat ovat luottamuksellisia. Jokainen vanhempi voi osallistua keskusteluun ja kertoa perheestään sen verran, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Ryhmästä saa lisätietoja Nepsy-koulutetuilta toimintaterapeuteilta:

  Toimintaterapeutti Sanna Kervola-Janatuinen p. (014) 266 7608
  Toimintaterapeutti Milka Virtanen p. (014) 266 1968


  Aikuisten ryhmät

  Käsiharjoitusryhmät on tarkoitettu neurologisille asiakkaille, jotka tarvitsevat harjoitusta käsien käytössä. Osa ryhmistä keskittyy hienomotoristen taitojen harjoitteluun, osa käden karkeamotoriikkaan, liikelaajuuksien ylläpitoon ja käden rentouttamiseen. Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa. Ryhmistä saa lisätietoa aikuisten toimintaterapeuteilta:

  Toimintaterapeutti Mirja Kela p. 014 266 2346
  Toimintaterapeutti Outi Nuutinen p. 014 266 7606
  Toimintaterapeutti Marjo Forsman p. 014 266 1375
  Toimintaterapeutti Marjut Lumioja p. 014 2662350
  Osastonhoitaja, toimintaterapeutti Terhi Åkerlund p. 014 266 2361

  hyvis.fi

  JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

  Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

  Etsitkö näitä?

  Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
  Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje